14 މެއި

May 14, 2017 11
މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓުއާއަކަށް އުނޫޝާ ތައްޔާރުވަނީ

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖް މަރިޔަމް އުނޫޝާ (ކިޑީ) މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

May 14, 2017 1
"ދަމާގާޑިޔާ" ފަންނާނުންނާ އެކު ކުރިއަށް

ދަމާ ގާޑިޔާ އާއި ދިވެހި މިިއުޒިކާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ގުޅުމަކީ ދިވެހި އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް ލޯބިކުރާ ދިވެހި އާޓިސްޓުން އެއަށް އަރުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭތީ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 40
ބޮބް، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓީވީއެމުން ގެނެސް ދިން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް، ތަސްނީމް އަހުމަދު (ބޮބް) މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

May 13, 2017
"އެމެރިކަން އައިޑޮލް" އޭބީސީ އަށް

ފްރެމެންޓަލް މީޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ 15 ސީޒަން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު، ފޮކްސް އިން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، މި ޝޯ ބަދަލުތަކެއްގެ...

May 13, 2017 1
ޝަކީރާގެ އާ އަލްބަމް މި މަހުގެ 26 ގައި ނެރެނީ

ކޮލަބްބިއާ އަށް އުފަން މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ އޭނާގެ އާ އަލްބަމް "އެލް ޑޮރާޑޯ" މި މަހުގެ 26 ގައި ނެރެން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 19
ދެ ވަނަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްއަކަށް ވާނީ ކާކު؟

މާދަމާ ރެޔަކީ މި ފަހަރުގެ އައިޑޮލްގެ ބޮޑު ރެ އެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ވަނަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކުރާނެ ލަވަ ކިޔުންތެރިއަކު އެނގޭނެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 10
މުއައްޒިންގެ "ލޭކޮކާ" އައިޑޮލްގެ ފިނާލޭގައި ދައްކާލަނީ

މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ރޮކްސްޓާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި މުހައްމަދު މުއައްޒިންގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ...

May 11, 2017
ކަލްވިން ހެރިސްގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަލްވިން ހެރިސްގެ އާ އަލްބަމް، މަޝްހޫރު އެހެން ބައެއް ފަންނާނުންނާ އެކު އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 11
ޝަލަބީގެ "އާދޭސް" ވަރަށް މަޑުމައިތިރި

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް ވާނީ އާންމުކޮށް އޭނާ ކިޔާފައި ހުރި ކަހަލަ މަޑުމައިތިރި ލޯބީގެ ލަޔަކަށް ކަމަށް އޮތީ ބެލެވިފަ އެވެ. "އާދޭސް" އަކީ ހަމަ އިހުސާސްގެ...

May 10, 2017
"މައި ހާޓް ވިލް ގޯ އޮން" ގެ ހަނދާންތައް އާކުރަނީ

ރިލީޒް ކުރިތާ މި އަހަރަށް 20 އަހަރު ފުރޭ އިރު ވެސް ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސްގެ ކެމެރަންގެ ފިލްމް "ޓައިޓޭނިކް" ގެ މަތިން އަދިވެސް ގިބަ ބަޔަކު ހަނދާނެއް ނުނެތެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
ޝަލަބީގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައަކީ "އާދޭސް"

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯގައި އާންމުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 25
ޝަލަބީގެ "ބޭނުމީ އިޝްގާ" ވަރަށް ހިތްގައިމު

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން އެހުންތެރިންގެ އެ އަޑެއްގެ ޖާދޫގައި ޖެއްސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ލަވައެއް ނީވޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ހިތްގައިމު ލަވަޔަކުން އެހުންތެރިންގެ ހިތް އުފާކޮށްދީފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ޖެނެޓް ޖެކްސަން އެންމެ ފަހުން ޓުއާއަކަށް ނުކުންނަނީ

ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެންޏަށް ދާދި ފަހުން ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް، ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަން ޓުއާއަކަށް ނިކުންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 24
ބޮޑުބެގެ އަޑު ހަބޭސް ފިއުޝަނާ އެކު ދެން މާ ގަދަވާނެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ވަނަ ސީޒަރުން މި ފަހަރު ފެނުނު ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ގަޔާވި އެކަކީ އިބްރާހީމް ވަހީދު އުސްމާން (ބޮޑުބެ) އެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާގެ މަޖާ ހަރަކާތްތައް ޝޯގެ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 5
ޑީޓިއުންގެ ލަވައަކުން އެސްޓީއޯގެ މަސައްކަތް ދައްކާލަނީ

އެސްޓީއޯ ގެ އެނިވާސަރީ އަށް ހާއްސަކޮށް ޑީޓިއުން ބޭންޑުން ތައްޔާރުކުރި ވީޑިޔޯ ލަވަ ރޭ ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 16
އައިޑޮލްގެ ފިނާލޭ އަށް ހަމޫދު، ބޮބް އަދި ބަރޯ

ޓީވީއެމުން ގެނެސްދޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯ އަށް ދާ ގަދަ ތިން ބައިވެރިން ރޭ ކަށަވަރުވެ، އަންނަ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ޝޯ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 1
ހެރީ ސްޓައިލްސް ވޯލްޑް ޓުއާއަކަށް ނުކުންނަނީ

ހެރީގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި ނެރޭނެ. އަދި އޭނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމް "ޑަންކާކް" އަންނަ ޖުލައި 21 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ.

April 29, 2017 20
އައިޑޮލް އިން މިރޭ ކަޓާނީ ކޮން ބައެއް؟

މިރޭ ދެ ބައިވެރިއަކު މުބާރާތުން ކަޓައި، ގަދަ ތިނެއް ކަށަވަރުވެގެން ދާނެ.

April 29, 2017 2
މެޑޯނާގެ ހަޔާތުގެ ފިލްމު ޔުނިވާސަލް އިން ހަދާތީ ރަތަށް

އެމެރިކާގެ ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޔުނިވާސަލް ޕިކްޗާސްއިން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމިކަން އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 11
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ގަދަ 3 ހޮވުން އަންނަހަފުތާއަށް

އަންނަ ހަފުތާގައި މުބާރާތުން ދެ ބައިވެރިއަކު ކަޓައި، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ދޭއްގެ ގަދަ ތިނެއް ކަށަވަރުވެގެން ދާނެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 29
އައްފާންގެ އެނބުރި އައުން ސަޕްރައިޒަކަށް ނުވި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ މި ސީޒަންގެ އެއް ޖަޖު ކަމަށްވާ އިސްމާއިލް އައްފާން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ރޭ، ބައިވެރިންގެ ފެންވަރު މާ ދަށް ކަމަށް ބުނެ ޝޯ ދޫކޮށް ދިއުމަށް ފަހު މިރޭ ވަނީ އެނބުރި އައިސްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ބޮޑު ސަޕްރައިޒަކަށް ނުވި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 23
ރުޅިއައިސް ނުކުމެގެން ދިޔަ އައްފާން މިރޭ އަތުވެދާނެތަ؟

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ދޭއްގެ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ޝޯތައް ވެގެން ދިޔައީ ޑްރާމާގަނޑު ބޮޑު ދެ އެޕިސޯޑަށެވެ. މީގެ ކުރިން އައިޑޮލް އިިން ފެނިފައި ނުވާ ފަދަ ކަމެއް ފުރަތަމަ ހިނގީ ތިން ޖަޖުން ހިމެނޭ ޕެނަލާ މި ފަހަރު އަލަށް ގުޅުނު އިސްމާއިލް އައްފާން ރުޅި ގަދަވެގެން ސެޓުން ނިކުމެގެން ދިއުމާ އެކު އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 8
މެޒޯ މޯޑްގެ ލަވަތައް ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ހަބޭސް އަށް ދީފި

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުވެގެން ދިޔަ އަމިއްލަ ރާގުގެ ގިނަ ލަތަކެއް ކިޔާފައިވާ މުހައްމަދު މާޖިދު (މެޒޯ މޯޑް) ގެ ލަވަތައް ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ކުޅަދާނަ ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އަށް ދީފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ލޭޑީ ގާގާ އާއި ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ފިލްމަކުން

"ހޭންގްއޯވަ" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިިންމިކަން އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ފިލްމެއްގެ ރިމެކިން ހަދާފައިވާ "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017
ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ވާހަކަތައް އިހަކަށް ދުވަހު މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް އެރީ ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެނި ކުއްލިއަކަށް ރޫޅުނު ވާހަކަތާ އެކުގަ އެވެ. އޭރު އެ ކައިވެންޏަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު އީސާ އަލް މަނާ އަށް އެންމެ ތިން މަހެވެ. މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ކޮއްކޮ، ޖެނެޓްގެ އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ފުރަތަމަ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 51
އައްފާންގެ ބަދަލުގައި އައްމަޑޭ ޖަޖަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ އިއްޔެ ރޭގެ ޝޯގައި ބައިވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ވަކި ހިސާބަކުން އެ ޝޯ ދޫކޮށްލާފައި ނުކުތް ފަނޑިޔާރު އިސްމާއިލް އައްފާންގެ ބަދަލުގައި އަހުމަދު އިބްރާހިމް (އައްމަޑޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 13
މީރާ އާއި ފާލިހް ކައިވެނިކޮށްފި

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާއި "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި އަބްދުﷲ ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

April 15, 2017 8
މީރާ އާއި ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނިކުރަނީ

އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތަރި އަބްދުﷲ ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނި ކުރާނެ އެވެ.

April 15, 2017 46
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ބައިވެރިންނަށް "ލަވަ ކިޔޭތަ؟"

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއް މިހާތަނަށް އައި އިރު، މުބާރާތުގައި މިހާރު ތިބީ ގަދަ ހަ ބައިވެރިންނެވެ.