10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018
އެޗްއެންޑްއެމްގެ ސްވެޓަރަކާ ހެދި ބޮޑު މައްސަލައެއް

ސްވިޑްންގެ މަޝްހޫރު އަންނައުނު ކުންފުނި އެޗްއެންޑްއެމް އިން އެ ކުންފުނީގެ ފަހުގެ ސްވެޓަރުތަކެއް އިޝްތިހާރު ކުރަން އާންމު ކުރި ފޮޓޯއެއްގައި ކަޅު ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލައްވާފައިވާ...

January 10, 2018 2
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލާނާ ގޮވައިގެން ރޭޑިއޯހެޑް ކޯޓަށް

ލާނާ ޑެލް ރޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރޮކް ބޭންޑް ރޭޑިއޯހެޑްގެ ލަވައެއް ކޮޕީކުރި ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 6
ކްލެސިފައި ނުކޮށް އުފެއްދުންތައް އާންމެއް ނުކުރެވޭނެ

ކްލެސިފައިކޮށްގެން ނޫނީ އާންމު ނުކުރެވޭނެ އުފެއްދުންތައް މި ފަހަކަށް އައިސް ކްލެސިފައި ނުކޮށް އާންމު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން (އެންބީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 3
ޝަލަބި އާއި ރާފިޔަތާ އެކު "ދޮންވެލި ތުނޑި" އަށް

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ލަވަތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ހަދިޔާއެކެވެ. އާ އަހަރުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ އެހުންތެރިން ގެންދަނީ "ދޮންވެލި ތުނޑި" އަށެވެ....

January 06, 2018
ޖަސްޓިންގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

މީގެ ކުރިން ވަރަށް ކާމިޔާބު ހަތަރު އަލްބަމް ނެރެފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ޓިމްބަލޭކްގެ އާ އަލްބަމް "މޭން އޮފް ދަ ވުޑްސް" އަންނަ މަހު ނެރެން ނިންމައިފި...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ އަށް ފިރިހެން ކުއްޖެއް ލިބިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗައުހާން ،34، އަށް ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 1
އާ އަހަރުގެ މިއުޒިކް ޝޯ ހުއްޓުވަން އުޅުނު މީހަކު މަރާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 3) - އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޖަރްކަންދުގައި އަޑުގަދަކޮށް ބާއްވަން އުޅުނު މިއުޒިކް ޝޯއެއް ހުއްޓުވަން އުޅުނު މުސްލިމަކު މަރާލައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 78
އާ އަހަރު ޝޯގައި ނިވާކަން ކުޑަހެދުން ލާފައިވާތީ މާފަށް

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އިއްޔެ ރޭ ބޭއްވި ޝޯގެ ނެށުމެއްގައި އަންހެނުންތަކެއް ނިވައިކަން ކުޑަހެދުންތަކެއް ލައިގެން ނަށާފައިވާތީ، އެ ޝޯ އިންތިޒާމް ކުރި...

January 02, 2018 17
ރާހަތު ފާތިހުގެ ލަވައިން ހުސެންއަށް ފުން އަސަރެއް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި އިއްޔެ ރޭ ބޭއްވި ޝޯ ބަލަން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހުސެން އަލީ ދިޔައީ އެންމެ ބޭނުމަކު އެވެ. އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުދާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ،...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 26
ފޯރިގަދަ ޝޯއަކުން އާ އަހަރަށް ދިވެހިން ހެއްވާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ލަވަކިޔުންތެރިންނާ އެކު އަލިމަސްކާނިވަލުގައި މިރޭ ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ޝޯ އާއި ހަވާ އެރުވުމުގެ ކުޅިވަރުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 12
މިރޭގެ ޝޯގައި ބިޕާޝާ އާއި ކަރަން ބައިވެރިއެއް ނުވޭ

އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި މިރޭ ބާއްވާ ޝޯ ގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ ބައިވެރިވާން ނިންމި ނަމަވެސް...

December 31, 2017 52
އާ އަހަރުގެ ޝޯ ވަރުގަދަ ވާނެ، ފޯރި ގަދަވާނެ

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން މާލޭގައި ކުލަގަދަކޮށް ޝޯތައް ބާއްވަން ފެށިތާ އަދި މާކަ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ޝޯއަށް ވުރެ ފުރިހަމަ ކުރެވޭތޯ ބަލަ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 2
އާ އަހަރުގެ ޝޯއަށް މިކާ ސިންގް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ބާއްވާ ޝޯ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 20
ބަދަލުތަކާ އެކު މޭނާ ހައްސާނު އަލުން ސްޓޭޖަށް

މޭނާ ހައްސާނަކަށް މިއުޒިކާ ދުރަކު ނުހުރެވުނެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ވަރުގަދަ މިއުޒިކް ޝޯއަކާ އެކު ސްޓޭޖަށް އަރަން އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ތައްޔާރުވެ ނިމިއްޖެ އެވެ.

December 27, 2017 2
ލަތާގެ ހަނދާނުން ރަފީ ފިލާ ގޮތެއް ނުވި

އިންޑިޔާގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ މުހައްމަދު ރަފީ އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ރަފީ އުފަންވިތާ 93 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. ރަފީ މަރުވިތާ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017
އޭ.އާރް. ރަހްމާންގެ ދަރިވަރުންގެ ލަވައެއް އޮސްކާއަށް

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭ.އާރް ރަހްމާންގެ މިއުޒިކް އެކަޑަމީ ކޭއެމް މިއުޒިކް ކޮންޒަވޭޓަރީގައި މިއުޒިކް ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުން ކަމަށްވާ އޭ.އެޗް ކާޝީފް، ޖެރީ...

December 24, 2017 6
ރާޅުބޯއިގެ "ރާޅޭ" އަޑު އަހާލިންތަ؟

ތަފާތު ރަހައެއްގެ ދިވެހި ލަވައެއް އަޑު އަހާލަން ބޭނު ނަމަ "ރާޅޭ" އަކީ ހަމަ އެންމެ ފައްކާ އެއް ލަވައަށް ވާނެ އެވެ. ލަވައިގެ ޅެމާއި ލަވަ ކިޔާފައިވާ ގޮތްގަނޑަށް ބަލާ އިރު، މިއީ...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
އަންނަ އަހަރު ސެލީނާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިންގަލްސްތަކެއް ނެރުނު ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ފޭނުންނާ ހަމައަށް ފުރިހަމަ އަލްބަމެއް ގެނެސް ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، މަޝްހޫރު ޒުވާން އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް ދީފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 5
އާ އަހަރުގެ ޝޯ އަށް މިކާ އާއި ރާހަތު ރާއްޖެ އަށް

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރަން މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމް އެރައިވަލް ކައުންޓްޑައުން ޝޯ އަށް ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރަހާތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ލަވަފޮށި ޕްރިމިއަމް: އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕް "ލަވަފޮށި" އާ ގުޅިގެން އުރީދޫން "ލަވަފޮށި ޕްރިމިއަމް" ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 1
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޑިޑީ

ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޝޯން ޖޯން ކޮމްބްސް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ޑިޑީ ކަމަށް ފޯބްސްގެ 2017 ގެ އާމްދަނީގެ ލިސްޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 6
ޑިޓިއުންގެ "ހިޔަމަ" އިން މުހިންމު މެސެޖެއް

"ކޯއްޗެއްބާ" ގެ ނަމުގައި ޑިޓިއުން ބޭންޑުން ޕްރޮމޯޓްކުރި ވީޑިއޯ އަކީ ކޯއްޗެއްކަން ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، ރޭ ހާމަކޮށްފި އެވެ. މި ފަހަރު ވެސް ހަމަ ވީޑިއޯ ލަވައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް، ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑުން ވަނީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލުވި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 1
އެމިނެމްގެ އާ އަލްބަމް "ރިވައިވަލް" މި މަހު 15 ގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމްގެ އާ އަލްބަމް "ރިވައިވަލް" މި މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި، އަލްބަމްގެ ޓްރެކްލިސްޓް ވެސް ފޭނުންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 1
ހަބޭސްގެ ބޭންޑްތައް "ކަލާ ރަން" ގައި ޕަފޯމް ކުރަނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ "ކަލާ ރަން" ގައި ހަބޭސްގެ ތިން ބޭންޑެއް ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 1
ރާޅު ބޯއީގެ "ރާޅޭ" މި މަހު 22 ގައި

ރާޅު ބޯއިގެ ނަމުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކެއްގައި ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު ނަޒީހްގެ ފުރަތަމަ އޮރިޖިނަލް ސޯލޯ ލަވަ "ރާޅޭ" މި މަހުގެ 22 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
އެޑް ޝީރަން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން

"ޑިވައިޑް" ޓުއާގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން މި ހަފުތާގައި އިންޑިއާ އަށް ކުރި ދަތުރަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ދަތުރެކެވެ. މިއީ އޭނާގެ އިންޑިއާގެ ދެވަނަ ދަތުރު ކަމަށް ވިޔަސް، މި ފަހަރުގެ ޓުއާ ނިންމާލައި އިންޑިއާ އިން ފުރައިގެން މާ ބޮޑަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހިފައި ހުރެގެންނެވެ.