19 ޖޫން

June 19, 2017 5
ހަބޭސް އީދު ޝޯ މާލޭގައި، ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ

ޝޯގެ ތެރޭގައި ހަބޭސްގެ އަމިއްލަ ފަސް އަލްބަމެއް ނެރޭނެ. މީގެ ތެރޭގައި ތިން އާޓިސްޓެއްގެ ތިން ސޯލޯ އަލްބަމް ވެސް ހިމެނޭ.

June 19, 2017 1
އިޝާނާ ކުރަން ބޭނުންވި ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު

"އެހެން މަސްމަހަށް ވުރެއް ބޮޑަށް ރޯދަމަހު އަޅުކަމުގައި އުޅެވޭ. އެކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ އެހެން މަސް މަހު ނަމާދު ނުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން"

June 19, 2017
ގޯސްތަކެއް ހެދިއްޖެ، ރަނގަޅުވާން ބޭނުން: ބީބާ

އޭނާ ބުނަނީ އުމުރުން 70 އަހަރު ވާއިރު ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި، ރަނގަޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަން ބޭނުން ކަމަށް

18 ޖޫން

June 18, 2017
ލަވައެއް ހިޓެއް: ޝިއުޒާއި ސަންފާގެ ދިޔަ

މުހައްމަދު ޝިއުޒް މިއުޒިކުގައި "ކާލާ މަންނަ" ކުޅުނު ހިސާބަކީ ރާއްޖޭގައި އޭނާ ތަރިއަކަށް ބަދަލުކޮށްލި ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް ވުރެ ކުރީގެ ޖީލަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ބުނާނީ ޝިއުޒަކީ...

June 18, 2017
ކޭޓީ ޕެރީއަށް ޓްވިޓާގައި 100 މިލިއަން ފޮލޯވަރުން

ޓްވިޓާގައ ކެޓީ ޕެރީ ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ 100 މިލިއަނަށް އެރީ ހުކުރު ދުވަހު. އޭނާ އެންމެ ފުރަޔަމަ ޓްވިޓާ ބޭނުން ކުރަން ފެށީ 2009 ގައި.

13 ޖޫން

June 13, 2017
މިސްރުގެ "ޓްރެޑިޝަނަލް އާޓް" ފެސްޓިވަލަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިސްރުގެ ކަލްޗަ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ބާއްވާ "އިސްމައިލިއާ ފެސްޓިވަލް ފޮ ޓްރެޑިޝަނަލް އާޓްސް" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް ގްރޫޕްތަކަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: މެޒޯގެ އުޑުން ނުއޮއްސުނު ތަރި

"އުޑުން ތަރިތަކާ" ހަމަ އަށް އަރައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން މުހައްމަދު މާޖިދު ނުވަތަ މެޒޯ މުހައްމަދު މަޝްހޫރުކަން ހޯދީ "އަންހެން އަޑުން" ލަވަކިޔާ ފަންނުވެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. "ފޯސެޓް...

June 12, 2017 5
ރާއްޓޭ ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑާ ގުޅިއްޖެ

މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުލް ރާސިގް އަލީ (ރާއްޓޭ) ބޮޑުބެރުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ބޭންޑް ހަބޭސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 10
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ލަމްހާ، ކުޑަ މުއާއާ ކައިވެނިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ދޭއްގެ ހޯސްޓް ލަމްހާ ލަތީފް (ލަމް) ރޭ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

June 09, 2017
އެޑް ޝީރަން ކޮންސަޓަކަށް އިންޑިއާ އަށް

އިނގިރޭސިވިލާގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން ކޮންސަޓަކަށް އަންނަ ނޮވެމްބަރު އިންޑިއާ އަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 09, 2017 3
އައްޔަ އަކީ ހަބޭސް ލީޑަރެއް

"ހަބޭސް" އަށް މި އަހަރު ހަ އަހަރު ފުރޭ އިރު، އެ ބޭންޑުގެ އަޑު ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަރަށް ގަދަ. އެ މީހުން ޝޯ ނުދޭ ރަށެއް މިހާރު މަދު ވާނެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017
ހެއާ ސްޓައިލާ އެކު އުނޫޝާ މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިތުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އުނޫޝާ (ކިޑީ) ސިފަކުރާ ނަމަ އޭނާގެ ހެއާ ސްޓައިލްގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. ކުރު، ދިގު، ބުޅި އަދި ފަން އިސްތަށިގަނޑާ އެކު އެކި ފަހަރު...

June 07, 2017
ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުގެ "އޮބިނެސް ޓު ދަ މެކްސް"

އޮބިނެސް ޓު ދަ މެކްސް" އޭ ބުނެފި ނަމަ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އުނޫޝާ (ކިޑީ) ގެ ނަން ހަނދާންވާނެ އެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ދެ ސީޒަން ނިންމައިލި އިރު، ޝޯގެ...

06 ޖޫން

June 06, 2017 1
ލަވައެއް ހިޓެއް: މޫޝާންގެ "ރީތިކަން"

މިއީ އެންމެފުރަތަމަ، އާންމުންގެ ތެރޭގައި ލަވަކިޔަން ލަދުގަންނާތީ އެ ހުނަރު ދައްކާލަން ނުކެރި ފިލައިގެން އުޅުނު ފަންނާނެކެވެ. މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު...

June 06, 2017 3
ހަބޭސްގެ "ޒަމާން" މަދަހަ ސީޑީއަށް ތަރުހީބު ބޮޑު

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑުން ނެރުނު "މަދަހަ" ސީޑީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާށާއި ހީނުކުރާ ވަރުގެ ތަރުހީބެއް އެއަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ހަބޭސް އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017
އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ އަނެއްކާ ވެސް މެންޗެސްޓާ އަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ ކޮންސަޓެއް ދެމުން ދަނިކޮށް ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ފަހު، އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ކޮންސަޓަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017
ވަރުގަދަ އަޑާ އެއްވަރުގެ ސްޓައިލެއް

އައްމަޑޭގެ އަޑާ އެއްވަރަށް އޭނާގެ "ފެޝަން ސެންސް" ވެސް ވަރުގަދަ އެވެ. އަދި އައްމަޑޭ އަކީ ވަރުގަދަ ކެރެކްޓާއެއްކަން އޭނާ ބަލައިލުމުން ވެސް އެނގެ އެވެ.

June 02, 2017 3
ގެއްލުނު ޑަންޑަނާ ހުސެންގެ އަޑު

ޑަންޑަނާ ބޭންޑްގެ މިއުޒިކީ ރަން ޒަމާން ނިމުމަކަށް އައި ނަމަވެސް ހުސެންގެ މިއުޒިކީ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް ނާދެ އެވެ. އެކަން އަދިވެސް ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ.

June 02, 2017
ދަ ވީކެންޑްގެ ބޮޑު އެހީއެއް ޔުގެންޑާގެ ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒާ މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކެނެޑާގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ދަ ވީކެންޑް، ޔުގެންޑާގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް 100،000 ޑޮލަރު...

01 ޖޫން

June 01, 2017
ލަވައެއް ހިޓެއް: ރިއްޓެގެ "އެންމެން"

ކުރު ތައާރަފަކުން ފަށަނީ ނަމަ، "ރިއްޓެގެ އެންމެންނަކީ" ވެސް ހުނަރުވެރިންނެވެ. ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި ބޮޑުބެރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ފިލްމީ ތަރިންނާއި ފުޓްބޯޅަ ތަރިން ވެސް...

June 01, 2017
ހަބޭސްގެ މަދަހަތައް ސައުންޑް ކުލައުޑަށް

ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑުން ގެނެސް ދިން މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީ "ޒަމާން" ގެ ލަވަތައް ސައުންޑް ކުލައުޑުން އަޑު އަހާލެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: އީމާންގެ މޮހޮރު

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި "ދެތިކި ޕީ" ގެ އިމޯޖީ މިއުޒިކާ ގުޅުވައިގެން އެއަށް ވުރެ މަޖާ "އިހްސާސަކަށް" ބަދަލުކޮށްލަދިން އާޓިސްޓަކީ ޔަގީނަށް ވެސް މިއީ އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 30 އަހަރުވެފައިވާ އީމާން ތައުފީގުގެ މިއުޒިކީ ކުޅަދާނަކަމާ އެއްވަރުގެ މަގުބޫލުކަމެއް އާންމުންގެ މެދުގައި އޭނާ އަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ކުރީގެ ބޭންޑް ވަން ނައިޓް ސްޓޭންޑާ...

25 މެއި

May 25, 2017 1
އައިޑޮލްގެ އެންމެ މަގްބޫލު ލަވަކިޔުންތެރިންނަކީ ކޮބާ؟

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ސީޒަނެއް ނިމިގެންދިޔައިރު މި ޕްލެޓްފޯމުން ފައްކާކޮށް، ބްރޭންޑްކޮށްގެން ނެރުނު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ލަވަކިޔުންތެރިންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައިލުމަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ޝައުގުވެރި ކަމެކެވެ. ލިސްޓެއް ފަށައި، އެންމެ މަގުބޫލީ ފުރަތަމަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކުރި ލައިޝާ ޖުނައިދުއޭ ބުނެ...

May 25, 2017 1
ލަވައެއް ހިޓެއް: އެންމެ މަގުބޫލު، އެންމެ ސަޅި ލަވަ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިއުޒީޝަނުންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ސްޓޭޖަކީ ރިސޯޓް މިއުޒިކް ކަމަށް ވެގެންނުވާނެ އެވެ. ފުރުސަތު ނެތް މި މުޖުތަމައުގައި އަމިއްލަ މިއުޒީޝަނުންނާއި ލަވަކިޔުންތެރިން އަދި...

May 25, 2017
މެޒޯގެ އާ އަލްބަމަށް މޫސުން ގޯސްވެފައި

ކުރިއަށް އޮތީ މި ލެޖެންޑްގެ ފަސް ވަނަ ސްޓޫޑިއޯ އަލްބަމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބުނަނީ ނަން އަދި ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ މި އަލްބަމަށް ވެސް ކުރަން ޖެހޭ އިންތިޒާރު ދިގުވުން ނޫން އެހެން...

24 މެއި

May 24, 2017 25
ސިފައިންގެ އެންމެ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔަކަށް ރާޒިގު

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޕްރައިވެޓް އަަބްދުއްރާޒިގު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް: ލޯބިވެރިންގެ ލިސްޓު އަދިވެސް ދިގުވަނީ

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ މަޝްހޫރުކަމާއި ރީތިކަމުގެ ވާހަކައިގެ އަޑު އަދިވެސް މަޑެއް ނުވެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖޭލޯ އެކްޓް ވެސް ކުރެ އެވެ.

May 23, 2017
ކޭޓީ ޕެރީ އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖަކަށް ވެދާނެ

މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ އެމެރިކަން އައިޑޮލް ދައްކާ ޓީވީ ޗެނަލް ބަދަލުވުމާ އެކު، މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް އިވޭ އަޑަކީ އެ ޝޯގެ ޖަޖްކަން ކުރާނެ މީހުންގެ ވާހަކަ އެވެ.

May 23, 2017
ޓޭލާ އަނެއްކާވެސް އިނގިރޭސި އެކްޓަރަކާ ރައްޓެހިވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް ވަރަށް ޝައުގުވެރި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 10
ހަބޭސްގެ ރޯދަ ހަދިޔާއަކަށް މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީއެއް

ހަތް މަދަހަ ހިމެނޭ "ޒަމާން" މަދަހަ ވީޑިއޯ ސީޑީ އާންމުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ.

May 20, 2017 1
މަރުވި ކްރިސް ކޯނެލްގެ އާ ލަވަތަކެއް ނެރެފި

އެމެރިކާގެ ރޮކް ބޭންޑް ސައުންޑްގާޑެންގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކްރިސް ކޯނެލްގެ ކުއްލި މަރާއާ އެކު އެތައް ބަޔަކު ޝޮކެއްގައި ތިއްބައި، ކުރިން އަޑު އިވިފައި ނުވާ އޭނާގެ އާ ލަވަތަކެއް ހުކުރު...

18 މެއި

May 18, 2017
ކެޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމަކީ "ވިޓްނެސް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމް "ވިޓްނެސް" އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017
ބެޓް އެވޯޑްސްގެ ކުރީގައި ބިޔޯންސޭ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ބްލެކް އެންޓަޓެއިންމެންޓް އެވޯޑްސް ނުވަތަ ބެޓް އެވޯޑްސްގެ ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ، ނޮމިނޭޝަންގެ ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މިހާރު...

May 16, 2017 18
މީރާ އާއި ފާލިހްގެ ކައިވެނީގެ މަންޒަރުތައް ލަވަޔަކުން

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާއި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަބްދުﷲ ފާލިހު މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން...

15 މެއި

May 15, 2017 18
ޝަލަބީ އާއި މުއައްޒިންގެ އާ ލަވަ ކިހިނެއް؟

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުން މަގުބޫލުކަން ހޯދި ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި މުއައްޒިން ވަކިވަކިން ނެރުނު ދެ ވީޑިއޯ ލަވަޔާ އެކު މިއުޒިކީ ދާއިރާގައި އެ ފަންނާނުންގެ އަޑު އިތުރަށް ގަދަކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 11
މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓުއާއަކަށް އުނޫޝާ ތައްޔާރުވަނީ

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖް މަރިޔަމް އުނޫޝާ (ކިޑީ) މުޅި ރާއްޖޭގެ ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

May 14, 2017 1
"ދަމާގާޑިޔާ" ފަންނާނުންނާ އެކު ކުރިއަށް

ދަމާ ގާޑިޔާ އާއި ދިވެހި މިިއުޒިކާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ގުޅުމަކީ ދިވެހި އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް ލޯބިކުރާ ދިވެހި އާޓިސްޓުން އެއަށް އަރުވައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭތީ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 40
ބޮބް، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓީވީއެމުން ގެނެސް ދިން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް، ތަސްނީމް އަހުމަދު (ބޮބް) މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

May 13, 2017
"އެމެރިކަން އައިޑޮލް" އޭބީސީ އަށް

ފްރެމެންޓަލް މީޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ 15 ސީޒަން ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު، ފޮކްސް އިން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، މި ޝޯ ބަދަލުތަކެއްގެ...

May 13, 2017 1
ޝަކީރާގެ އާ އަލްބަމް މި މަހުގެ 26 ގައި ނެރެނީ

ކޮލަބްބިއާ އަށް އުފަން މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ އޭނާގެ އާ އަލްބަމް "އެލް ޑޮރާޑޯ" މި މަހުގެ 26 ގައި ނެރެން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.