14 މެއި

May 14, 2020 4
ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮތް މީހަކު ދިން އެހީ ބަލައެއް ނުގަތް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި ހާލުޖެހޭ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވާން "ނޯ ހަންގްރީ ކިޑް" އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނަށް އެމެރިކާގެ ރެޕާއަކު ހަދިޔާކުރި 200،000 ޑޮލަރު ގަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 13
އާރޮން ކާޓާ އަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ވަކީލުން

ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިޔާ އަލީ ޝިމްހާގުގެ ކުރެހުމެއް އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަނެއް ކަމަށްވާ އާރޮން ކާޓާ ވަގަށް ނަގައި ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޝިމްހާގްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 10 އަލުން ސޮނީ ޓީވީ އަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ ހެދި އިންޑިއާގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި، ޓީވީ ޗެނެލްތަކުން ވެސް އާ ޝޯތަކެއް ނުގެނެސްދެވޭތީ ސޮނީ ޓީވީން އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 އަލުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 2
އަޑެލްހެން ހީވެސް ނުވޭ، އެހާ ހިކި

އިނގިރޭސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް އަކީ ކުރިން ވަރަށް ފަލަކޮށް ހުރި ފަންނާނެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭނާ ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 34
އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި ވާދަކޮށް މުބާރާތުން ތިނަ ވަނަ ހޯދި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 2
ލަވައެއްގައި ރިޝީ ކަޕޫރަށް ކަރަން ޖޯހަރްގެ މޫނު

ފާޑުފާޑުގެ އެޕްތަކުން މިހާރު ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. ތިމާ ނެތް ތަނަކަށް ތިމާ ގެންގޮސް ދިނުމަކީ ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން މިހާރު އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 1
ކަންޔޭ އަކީ ވެސް މިހާރު ބިލިއަނަރެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓަކީ މިހާރު ބިލިއަނަރެއް ކަމަށް ފޯބްސް ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 24
ބައްޕަގެ ގަލަމުން، ދަރިފުޅުގެ އަޑުން "އިލާހީ މިބިން"

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ތަމަޅައިން މާލެ އަރައި އެއް ގްރޫޕުން ސިފައިންގެ އަށް ހަމަލާ ދެމުންދިޔައިރު އަނެއް ގްރޫޕުން ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންތަކެއް އަތުލައިގަންނަން...

April 24, 2020 1
ސުނީދީގެ ދެވަނަ ކައިވެނި ވެސް ރޫޅިދާނެ!

އަށް އަހަރުވީ ދެ ވަނަ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗޯހަންގެ ކައިވެނި މިހާރު އޮތީ ރޫޅުމުގެ މަރުހަލާއެއްގައި ކަމަށް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
"ވަން ވޯލްޑް" ކޮންސަޓުން 128 މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒު ގަދަ އެތައް ސެލެބްރިޓީންނެއް ބައިވެރިވެގެން ބޭއްވި "ވަން ވޯލްޑް: ޓުގެދާ އެޓް ހޯމް" ކޮންސަޓުން 128 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
"ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ 10 ވަނަ އަހަރަށް ރިޔުނިއަނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޕޮޕް ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" އުފެއްދިތާ 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭންޑްގެ މެމްބަރުން ރިޔުނިއަންއަކަށް ދާން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ...

April 16, 2020 1
ސެލީނާގެ ފަރާތުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާއެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ ސޫރަ ފެޝަނަށް ހާއްސަ މޮބައިލް ގޭމަކުން ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރާ މައްސަލާގައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 6
އިންޑިއާގެ ފަންނާނުންނަށް އެ ގައުމުން އިންޒާރެއް

ޕާކިސްތާންގެ އެއްވެސް ފަންނާނަކާ އެކު އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ފެޑެރޭޝަން އޮފް ވެސްޓާން...

April 14, 2020 1
"ބީޓްލްސް" ގެ ޅެމަކަށް 910،000 ޑޮލަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް "ބީޓްލްސް" ގެ މެމްބަރު ޕޯލް މެކާޓްނީ އަތުން ލިޔުނު ޅެމެއް ނީލަމެއްގައި 910،000 ޑޮލަރަށް ހުކުރު ދުވަހު ވިއްކާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020
އަދިތިޔާގެ ދެވަނަ ލަވައެއް ވެސް ރާއްޖޭން

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަތިޔާ ނާރަޔަން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު ގެނެސްދިން ވީޑިއޯ ލަވަ "ލިއްލާހް" ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރު ވާނީ ފެނިފަ އެވެ.

April 13, 2020
ފިލްމުތަކަށް ލަވަކިޔައިގެން އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ: ނޭހާ

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލަވަކިޔައިގެން އާމްދަނީ ނުލިބޭ ކަމަށް، މިހާރު އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭހާ ކައްކަރް ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 1
އަޑެލް ކުރީގެ ފިރިމީހާއާ އެކު އުޅުނު ގެ ވިއްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ކައިވެނި ރޫޅައިލި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރީމީހާ ސައިމަން ކޮނެކީ އެކީގައި ދިރިއުޅުނު ގެ ނުއަގުގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020
"މަސައްކަލީ 2.0" އަށް ރަހުމާންގެ ނުސީދާ ރައްދެއް

މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދިއްލީ 6" ގައި ހިމެނުނު މަގުބޫލު ލަވަ "މަސައްކަލީ" ގެ އާ ވާޝަނެއް ގެނެސްދިނުމުން އޮރިޖިނަލް ލަވައިގެ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާންގެ އޭގެ ޓީމަށް ނުސީދާ ރައްދެއް ދީފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
"މަސައްކަލީ 2.0" ސިދާތު އާއި ތާރާއާ އެކު

އަބީޝެކް ބައްޗަނާއި ސޯނަމް ކަޕޫރް 2009 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ދިއްލީ 6" ގައި ހިމެނުނު މަޝްހޫރު ލަވަ "މަސައްކަލީ" ގެ އާ ވާޝަނެއް މުޅިން ތަފާތު ދެ ތަރިއަކާ އެކު ވީޑިއޯ ލަވައެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 1
ކަނިކާ ކޮވިޑް-19 އިން ފަސޭހަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަނިކާ ކަޕޫރް ބަލިން ފަސޭހަވުމާ އެކު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 1
ނާއިލް ހޯރަންގެ ޓުއާ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ނާއިލް ހޯރަން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އަލްބަމް "ހާޓްބްރޭކް ވެދާ" ޕްރޮމޯޓްކުރަން މި އަހަރު ގެނެސްދޭން ރޭވި ޓުއާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
ބޮބް ޑިލަންގެ އާ ލަވައިގައި ޖޭއެފް ކެނެޑީގެ ވާހަކަ

އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ނޯބެލް އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ބޮބް ޑިލަން އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރިއާނާގެ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ވަބާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ރިއާނާ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 1
އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ކެޓީ އަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ލަވަ "ޑާކް ހޯސް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ލަވައެއް ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ކެޓީ އަށް އެ މައްސަލަ ކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.