22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 29
އައްފާންގެ އެނބުރި އައުން ސަޕްރައިޒަކަށް ނުވި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ މި ސީޒަންގެ އެއް ޖަޖު ކަމަށްވާ އިސްމާއިލް އައްފާން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ރޭ، ބައިވެރިންގެ ފެންވަރު މާ ދަށް ކަމަށް ބުނެ ޝޯ ދޫކޮށް ދިއުމަށް ފަހު މިރޭ ވަނީ އެނބުރި އައިސްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ބޮޑު ސަޕްރައިޒަކަށް ނުވި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 23
ރުޅިއައިސް ނުކުމެގެން ދިޔަ އައްފާން މިރޭ އަތުވެދާނެތަ؟

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން ދޭއްގެ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ޝޯތައް ވެގެން ދިޔައީ ޑްރާމާގަނޑު ބޮޑު ދެ އެޕިސޯޑަށެވެ. މީގެ ކުރިން އައިޑޮލް އިިން ފެނިފައި ނުވާ ފަދަ ކަމެއް ފުރަތަމަ ހިނގީ ތިން ޖަޖުން ހިމެނޭ ޕެނަލާ މި ފަހަރު އަލަށް ގުޅުނު އިސްމާއިލް އައްފާން ރުޅި ގަދަވެގެން ސެޓުން ނިކުމެގެން ދިއުމާ އެކު އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 8
މެޒޯ މޯޑްގެ ލަވަތައް ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ހަބޭސް އަށް ދީފި

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުވެގެން ދިޔަ އަމިއްލަ ރާގުގެ ގިނަ ލަތަކެއް ކިޔާފައިވާ މުހައްމަދު މާޖިދު (މެޒޯ މޯޑް) ގެ ލަވަތައް ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ކުޅަދާނަ ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އަށް ދީފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ލޭޑީ ގާގާ އާއި ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ފިލްމަކުން

"ހޭންގްއޯވަ" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިިންމިކަން އިއުލާން ކުރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ ފިލްމެއްގެ ރިމެކިން ހަދާފައިވާ "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017
ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ވާހަކަތައް އިހަކަށް ދުވަހު މީޑިއާތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކަށް އެރީ ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެނި ކުއްލިއަކަށް ރޫޅުނު ވާހަކަތާ އެކުގަ އެވެ. އޭރު އެ ކައިވެންޏަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު އީސާ އަލް މަނާ އަށް އެންމެ ތިން މަހެވެ. މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ކޮއްކޮ، ޖެނެޓްގެ އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ފުރަތަމަ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 51
އައްފާންގެ ބަދަލުގައި އައްމަޑޭ ޖަޖަކަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ އިއްޔެ ރޭގެ ޝޯގައި ބައިވެރިންގެ ހުށަހެޅުންތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، ވަކި ހިސާބަކުން އެ ޝޯ ދޫކޮށްލާފައި ނުކުތް ފަނޑިޔާރު އިސްމާއިލް އައްފާންގެ ބަދަލުގައި އަހުމަދު އިބްރާހިމް (އައްމަޑޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 13
މީރާ އާއި ފާލިހް ކައިވެނިކޮށްފި

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާއި "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި އަބްދުﷲ ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

April 15, 2017 8
މީރާ އާއި ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނިކުރަނީ

އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތަރި އަބްދުﷲ ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނި ކުރާނެ އެވެ.

April 15, 2017 46
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ބައިވެރިންނަށް "ލަވަ ކިޔޭތަ؟"

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއް މިހާތަނަށް އައި އިރު، މުބާރާތުގައި މިހާރު ތިބީ ގަދަ ހަ ބައިވެރިންނެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 4
އާއިލީ ދަތުރުގައި "ހަބޭސް" ގާފަރުގައި ފޯރި ނަގަައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭހަކީ އަބަދުވެސް އެ މީހުންގެ ފޭނުންނަށްޓަކައި ތަފާތު ކަންތައްތައް ކުރާ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހަފުތާ ބަންދެއްގައި...

April 13, 2017 3
ކޮޕީކުރި ލަވަޔަކަށް އެޑް ޝީރަން 20 މިލިއަން ޑޮލަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން އެހެން ބައެއްގެ ލަވައެއް ކޮޕީކުރި ކަމަށް ބުނެ، ކޮޕީރައިޓް ގާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ކޯޓުން ބޭރުގައި...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 1
ސެލީނާ ގޮމޭޒް އޮގަސްޓްގައި ކައިވެނި ކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީމާ ގޮމޭޒްގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތަކަކީ އަބަދު ވެސް ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކުގައި ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި އޭނާ އާއި ޖަސްޓިން ބީބާ ވެސް މޮޔަވެގެން އުޅުނު ޒަމާނެއް ދިޔަ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަންގެ ފަސް އަހަރުވީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 31
އައިޑަލްގެ އެންމެ ފަހު އަންހެން ބައިވެރިޔާ ކަޓައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 2ގެ ފުރަތަމަ ޑަބަލް އެލިމިނޭޝަނުގައި، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އައިޝަތު ޖައިޝާ ވަހީދު (ޖައި) އާއި އަހުމަދު ފަރަޝް ރޭ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 17
ޝަފީގާ އާއި ކިޑީގެ ހުށަހެޅުން ވަރަށް ސަޅި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ރޭގެ ޝޯ މައިންބައިފައިންނަށް ހާއްސަ ކުރި އިރު، އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު އެއް ހުށަހެޅުމަކަށް، އެ ޝޯގެ އަންހެން ޖަޖް މަރިޔަމް އުނޫޝާ (ކިޑީ)، އޭނާގެ މަންމަ އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ފާތުމަތު ޝަފީގާއާ އެކު ހުށަހެޅި ލަވަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުހިނގައްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017
ބީބާގެ އިންޑިއާ ޓުއާގައި ޒޭން މާލިކް!

"ޕާޕަސް" ޓުއާގައި އަންނަ މަހު ޖަސްޓިބް ބީބާ އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ޝޯގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ ކުރީގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް ވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 12
މަޖާ ޒަކިއްޓެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްއިން ކަޓައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެ ވަނަ ސީޒަން ފެށުނީއްސުރެ، ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައިދީ، އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަ ކުރި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ހަސަން އިރުފާން (ޒަކިއްޓެ) އަށް މުބާރާތުގެ ގަދަ ނުވައަކާ ހަމައިން އައިޑޮލްގެ ސްޓޭޖް ރޭ ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 3
އިންޑިއާ އާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަކާތްތަކެއް

އިންޑިއާގެ ތިން މަނަވަރުގެ ސިފައިންނާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ބޭންޑް ހަރަަކާތްތަކެއް މާދަމާ ޖުމްހޫރީ މައިދާންގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 29, 2017
އެޑެލް މިއުޒިކަލް ޓުއާތައް ހުއްޓާލަނީ

ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް އެ މީހުންގެ ފޭނުންނާ އެންމެ ގާތްކޮށް، ބައްދަލުވެވޭ އެއް ގޮތަކަށް ވާނީ، ސްޓޭޖް ޝޯތަކުން އެ މީހުން ފެނުމެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކަލް...

26 މާޗް

March 26, 2017 16
އައިޑޮލް އިން ރީހާން ކެޓިޔަސް އަޑެއް ނުކެނޑޭނެ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 2ގެ ގަދަ 10 އާ ހަމައިން، ރީހާން އަހުމަދު ކަޓައި، މުބާރާތުގެ ގަދަ ނުވައެއް ރޭ ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017
ޒޭންގެ ދެވަނަ އަލްބަމް ދެން މާ ލަހެއް ނުވާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަންގެ ކުރީގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިތާ ޒޭން މާލިކް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 7
ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީގެ "އެކަމަކު" ވެސް ރީތި

ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅުނަސް ޓްވިންކަލް ޝަރީފާއި ޝާއީ ޝަރީފްގެ އަޑު ވަނީ ދިވެހިންނާ ގުޅިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ ދެ މީހުން ގެނެސްދިން ލަވަ "ރޮވޭނޭހޭ" އަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އާ ލަވައެއް އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 3
ރޮކްއެންރޯލް މިއުޒިކްގެ ބާނީ ޗަކް ބެރީ މަރުވެއްޖެ

ރޮކް އެން ރޯލް މިއުޒިކްގެ ބާނީގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ އަދި އެ މިއުޒިކް އާންމުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ކަމެއް ހޯދުމުގައި ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ޗާލްސް އެޑްވަޑް އެންޑަސަން ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ، ޗެކް ބެރީ އުމުރުން 90 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 4
މިހާރުގެ ހިންދީ މިއުޒިކްގައި ރޫހެއް ނެތް: ލަތާ

ލަތާ މަންގޭޝްކަރް އަކީ އިންޑިއާގައި އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެވެ. އުމުރުން 87 އަހަރު ވެފައި ވިޔަސް މިހާރު ވެސް ލަތާގެ ލަވަތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އޭނާއަށް ވަރަށް ސަޕޯޓް ކުރެ އެވެ. އޭނާގެ ލަވަތަކަށް އިންތިޒާރުކުރެ އެވެ.