29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 3
ހަބޭސްގެ ޓްރެވެލް ކިޓް ދައްކާލައިފި

ފަސް ލަވަ ހިމެނޭ "ކަނބުލޮ" އަލްބަމްގެ ލަވަތައް އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން ލަވަފޮށިން އަޑު އަހައިލެވޭނެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 9
ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް ހަމޫދަށް ތައުރީފު

ފިލްމްތަކަށް ލަވަ ކިޔަން ހަމޫދަށް އަންނަނީ ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ އާ އަލްބަމް "ރެޕިއުޓޭޝަން" ނޮވެމްބަރުގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް އާ އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، އޭނާގެ ހަ ވަނަ އަލްބަމް "ރެޕިއުޓޭޝަން" ނެރޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 11
ތައުބާ: ކުޑަ އިއްބެގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ލަވަ

ކުޑައިއްބެ ބުނީ "ތައުބާ" ލަވަ އެއްކޮށް ނިންމާލަން މަސް ދުވަސް ނެގި ކަމަށް.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 3
ބޮޑު އީދަށް ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ލަންކާ އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން، ހަބޭސް ބޮޑުބެރު، އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއި އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޝޯ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ފްރެންޑްސް: ބީބާގެ އާ ސިންގަލްއެއް

މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަ ކިތުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ "ޕާޕަސް" ޓުއާ ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، ކުއްލި ގޮތަކަށް ދާދި ދަހުން ޓުއާގެ ބައެއް ޝޯތައް ކެންސަލް ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ ދެކެ ބައެއް ފޭނުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ތިއްބައި އާ ސިންގަލްއެއް ނެރެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 3
ދިރާގުން "ޔޮންޑާ މިއުޒިކް" ތައާރަފްކޮށްފި

އެންމެ ފަހުގެ ދިވެހި، ހިންދީ އަދި އިނގިރޭސި ލަވަތަތައް ހިމެނޭ ޑިޖިޓަލް މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕްލިކޭޝަން، "ޔޮންޑާ މިއުޒިކް" ދިރާގުން ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 3
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސުނީދީ ޗޯހަން އިނީ ބަލިވެ

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސުނިދީ ޗޯހަން މިހާރު އިނީ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ބޯފެން ހޯދައިދޭން ބްރޫނޯ މާސް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެމެރިކާގެ މިޝިގަން ސިޓީގެ ފްލިންޓްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވި ސާފު ބޯފެން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެ ސިޓީ އަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017
ސައުންޑްކްލައުޑް ބަންދުކުރަން ނުޖެހި ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

މިއުޒިކް ޝެއާކުރާ މަޝްހޫރު ވެބްސައިޓް، ސައުންޑްކްލައުޑަށް މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވި ބަނަކަމަށް ފަހު، ވެބްސައިޓް ބަންދުކުރަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އިންވެސްޓަރުންތަކެެއްގެ އެހީއާ އެކު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ގްލެން ކޭމްޕްބެލް މަރުވެއްޖެ

އިއްޔެއަކީ ކަންޓްރީ މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހެކެވެ. އެމެރިކާގެ "ރައިނެސްޓޯން ކައުބޯއި" ގެ މިއުޒިކް ބޭންޑްގެ ލެޖެންޑް ގްލެން ކޭމްޕްބެލް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017
"ހައްދު" ގެ އޯޑިއޯ ލޯންޗްކުރުން މާދަމާރޭ

"ހައްދު" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 8 އިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުން 100ރ. އަށް ވިއްކާނެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017
ކޭޝާގެ "ރެއިންބޯ" ޓުއާ އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ކެޝާގެ ތިން ވަނަ އަލްބަމް "ރެއިންބޯ" މި މަހުގެ 11 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 8
"ހަބޭސް" މެލޭޝިއާ އަށް، "ގްރެވިޓީ" އުކުޅަހަށް

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ 52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް، މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސް އިން މެލޭޝިއާގައި ޝޯއެއް ދޭން ނިންމާފައި އިރު، ހަބޭސްގެ ދަށުން ހިންގާ "ގްރެވިޓީ ބައި ހަބޭސް" އއ. އުކުޅަހުގައި ޝޯއެއް ދޭން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
ލަވައެއް ހިޓެއް: ފޫޖީ ހަމަ ނަށަނީ

"ނަށާލާ" އަކީ ޑީޓިއުން ބޭންޑުން މިހާތަނަށް ގެނެސްދިން ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ އަދި އެމީހުންގެ ލަވަތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް މަގުބޫލުވެގެން ދިޔަ ލަވަ ވެސްމެ އެވެ. އެކަމަކު ބޭންޑްގެ ލީޑު ވޯކަލިސްޓް ފޫޖީގެ މި ސޯލޯ ވާޝަން އަކީ މީގެ އޮރިޖިނަލަށް ވުރެ ވެސް ހާއްސަ ލަވައެކޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 5
ލަވައެއް ހިޓެއް: މުއައްޒިންގެ ލޯބިވެރިޔާ ކޮބާ؟

މިފަހަރުގެ ހޮވުމުގައި، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތަރި މުހައްމަދު މުއައްޒިން ނުވަތަ އެންމެންގެ ރޮކްސްޓާ ކުރާ ސުވާލަކީ މިއީ އެވެ. "އޭނާ" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ލަވަ އަކީ މުއައްޒިންގެ ހަޔާތަށް އައި ނިކަން "ލޯބި" އަންހެން ކުއްޖަކަށް އޭނާ ހާއްސަކޮށްފައިވާ ލަވައެކެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 81
"ހިނި އަންނަނީ" ބޮޑު އިވެންޓު މިވީ މިއުޒިކްޝޯއަކަށް!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ކަނޑުވާލެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ސަޕްރައިޒް އިވެންޓު "ހިނި އަންނަނީ" މިރޭ އޮންނާނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، އާދައިގެ މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބޭއްވުމުން ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: ޝަލަބީގެ މުޅިން އާ ލަވައެއް

އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ހިތްތަކުގެ އައިޑޮލްއޭ ކިޔާފައި ފަށައިގަތިއްޔާއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި އުފެއްދުން ކަމުގައިވާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަނީ އެހެންނެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 2
ލަވައެއް ހިޓެއް: ހަލަބޮލި ކުޑައިއްބެ، ކަލާޔަށްޓަކައި

އިބްރާހިމް ޒައިދު އަލީ ނުވަތަ އެންމެން ވެސް އޭނާ ދަންނަ ނަމުން ނަމަ ކުޑައިއްބެއަކީ ދިވެހި ލަވައިގެ ދުނިޔެއިން އިވެމުން އަންނަ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް އަޑޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ސީޒަނަކުން ފެނިގެން ދިއުމުން އޭނާގެ މަޝްހޫރުކަމާއި މަގްބޫލުކަމާއި ހައިބަތު ކުރިއަށް ވުރެން...

30 ޖޫން

June 30, 2017 16
ރިހާނާގެ ހަޔާތަށް ސައުދީގެ މަހުޖަނެއް

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާ މިހާރު އުޅެނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނުފޫޒު ގަދަ މަހުޖަނަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.