26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016
ޑިޓިއުން ބޭންޑުން އަނެއްކާވެސް އެހެން ކަހަލަ ލަވައެއް

"ވައި ސޯންގް" އާއި "ނަށާލަން" ފަދަ ލަވަތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑިޓިއުން ބޭންޑުން އަނެއްކާ ވެސް މުޅިން ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 3
އިޝާންގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" އިން ތިން ވަނަ ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު އިޝާން ސޯލޯ އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، އަންނަ މަހު އަލްބަމް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 2
ޒީރޯ ޑިގްރީ ނާޝިދުގެ ޓްރިބިއުޓް ޝޯ އަންނަ މަހު

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޒީރޯ ޑިގްރީގެ އިސް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފްލޫ ނާޝިދު) އަށް ހާއްސަ ކުރާ ޝޯއެއް އަންނަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 1
ބްރިޓްނީގެ "ގްލޮރީ" މި މަހު 26ގައި ނެރެނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސްގެ އާ އަލްބަމް "ގްލޮރީ" މި މަހުގެ 26 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016
ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

އެމެރިކާގެ ލޫސިއާނާ ސްޓޭޓަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެން ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް، މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިިފްޓް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 6
މިތުރު: ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ލަވަތައް އެކި ބަސްބަހުން

އަށް ބަހަކުން ކިޔާފައިވާ ލަވަތައް ހިމެނޭ އަމިއްލަ ރާގުގެ އަލްބަމް "މިތުރު" މެލޭޝިއާގައި ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 1
"ކޮލްޑްޕްލޭ"ގެ ޓުއާއެއް އިންޑިއާ އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް "ކޮލްޑްޕްލޭ" ގެ ޓުއާއެއް އިންޑިއާ އަށް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 5
މިސްރުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަށް ދާނީ ހަބޭސް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާ ގްރޫޕަކަށް މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
"ސްޕައިސް ގާލްސް" ރިޔުނިއަންކަށް، ވިކްޓޯރިއާ ކޮބާ؟

މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އަންހެން ބޭންޑް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ "ސްޕައިސް ގާލްސް" މިހާރު އަންނަނީ ބޭންޑްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާ އެކު ރިޔުނިއެއްއެއް ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 2
ޝަލަބީ މާދަމާ ރޭ މެލޭޝިއާގައި ޕަފޯމް ކުރަނީ

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" އިން ވިދާލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް މެެލޭޝިއާގައި މާދަމާ ރޭ ޝޯއެއް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 4
ޖަރުމަނުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބޮން ގޮއްވާލައިފި

މިއުނިކް (ޖުލައި 25) - ޖަރުމަނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް އަންސްބެކުގެ ހާމަތަނެއްގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލުގައި ބޮން ގޮއްވާލީ ސީރިއާ އިން އެތެރެވުމަށް ފަހު ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 1
ލިއަމް ޕޭން ވެސް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ދޫކޮށްލީބާ؟

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން އަދި މަޝްހޫރު ބޭންޑް ވަން ޑިރެކްޝަންގެ މިސްރާބާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ ބޭންޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް މެމްބަރު ކަމަށްވާ ޒޭން މާލިކް ބޭންޑް ދޫކޮށް ދިއުމަކީ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ލިބުނު ކަމެކެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016
ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުބާރަކް ބޭގަމް މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިއެއްކަމަށްވާ މުބާރަކް ބޭގަމް، 80، މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަލިވެ އުޅުމަށްފަހު އިއްޔެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 2
މިސްރުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކުން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތު

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ގައުމުގެ ކަލްޗަ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރު 20-27 އަށް ބާއްވާ "ދަ އިންޓަނެޝަނަލް ސަމާ ފެސްޓިވަލް ފޮ ސްޕިރިޗުއަލް މިއުޒިކް އެންޑް ޗާންޓިން" ގައި ބައިވެރިވާން ޝައުގުވެރިވާ...

01 ޖުލައި

July 01, 2016 1
"ރާޅުގަނޑު" ގެ މަސައްކަތް ފަށައި އަލްބަމެއް ނެރެނީ

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް "ވަރުނުލާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް" ހަ އަހަރުން ފަހުން، "ރާޅުގަނޑު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕަށް" ރިބްރޭންޑްކޮށް ބޭންޑްގެ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

July 01, 2016
"މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ ލަވައެއް އޭ.އާރް.ރަހްމާންގެ އަޑުން

އޭ.އާރް. ރަހްމާނަކީ އޮސްކާ އެވޯޑު ހާސިލުކޮށްފައިވާ މޮޅު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ވެސް މެ އެވެ. އެގޮތުން ރިތިކް ރޯޝަންގެ އާ ފިލްމު "މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ...

15 ޖޫން

June 15, 2016 2
ގެމްބިއާގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ވެސް ނެށުމާއި މިއުޒިކް މަނާ

ބަންޖޫލް (ޖޫން 15) - މި ރޯދަ މަހު ވެސް ގެމްބިއާގައި މިއުޒިކް ކުޅުމާއި ނެށުމުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 3
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އާއި ޕްރިޔަންކާގެ މިއުޒިކް ވީޑިއޯއެއް

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެ ތަރިއެއްގެ ވިދުން އެންމެ ގަދަ އެއް ތަރި އެވެ. އެމެރިކާގެ އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުއެންޓިކޯ"ގެ ފުރަތަމަ...

June 12, 2016
ޖަސްޓިން ބީބާގެ "ކޮމްޕެނީ" މި ފަހަރު ވީޑިއޯ އާ އެކު

ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ. މި ލަވައަކީ މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ނެރުނު އަލްބަމް "ޕާޕަސް" ގައި ހިމެނޭ ލަވަ "ކޮމްޕެނީ" ގެ ވީޑިއޯ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016 19
ނޭޕާލްގެ ލަވައެއް ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު

ބޭރުގެ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތައް ރާއްޖޭގައި ޝޫޓް ކުރުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ފަހަރު އޮތީ ނޭޕާލް ލަވައެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016
މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަށް ހޮނުއެޅުމުން ބާކީ ޝޯތައް ކެންސަލް

ބާލިން (ޖޫން 5) - ޖަރުމަނުގައި ރޮކް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހޮނުއަޅާ 80 މީހުން ޒަޚަމްވުމާ ގުޅިގެން ފެސްޓިވަލުގެ ފަހު ޝޯ ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016
ޒޭން މާލިކާއި ޖީޖީގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ވެސް ނިމުމަކަށް!

މަޝްހޫރު ޒުވާން ޖޯޑެއްގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގައި އަނެއްކާވެސް ސިއްކަ ޖެހުނީ އެވެ. މި ފަހަރު ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލް ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް އެވެ.

June 04, 2016
ސަލްމާނާއި އިއުލިއާގެ އަޑުން "ސުލްތާން"ގެ ލަވައެއް

ސަލްމާން ޚާން މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ކައިވެނި ކުރަން ގަސްތުކުރާ ނަމަ ޓްވީޓަކުން އެކަން އެންމެންނަށް ވެސް އަންގާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަލްމާންގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ...