20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 16
ކުޑައިއްބެގެ "ލޯބިކަން" ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖް އިބްރާހީމް ޒައިދު އަލީ (ކުޑައިއްބެ) ގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވަ "ލޯބިކަން" މިރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 20, 2017 9
އައިޑޮލް އިން ކެޓިޔަސް ސައްޔާހަށް ހަބޭސް ހަދިޔާއެއް

ކ. ގުޅި އަށް އުފަން އަހުމަދު ސައްޔާހުގެ އުމުރުން އަދި އެންމެ 18 އަހަރެވެ. އެކަމަކު "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް"ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގައި އޭނާ ބައިވެރިވީ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ.

February 20, 2017 13
ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގުގައި ކުޑައިއްބެ މާ ކުރީގައި

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ އެއް ޖަޖު އިބްރާހީމް ޒައިދު އަލީ (ކުޑައިއްބެ) ގެ ހުނަރާ މެދު އެއްވެސް މީހަކު ސުވާލު އުފައްދާނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 13
ޝަލަބީގެ "ފިސާރި ފިރިހެނަކީމު" އަންހެނުންނަށް

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" އިން ވިދާލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކިޔާފައިވާ ލަވައެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

February 19, 2017 4
ސައްޔާހާއި ޝަނީޒާ އަށް ގާލާއިން ފުރުސަތު ނުލިބި ގެއަަށް

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން ދޭއްގެ ގަދަ 16 އަށް ދިޔަ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ޕިއާނޯގެ ފުރަތަމަ ރައުންޑާ ހަމައިން ކަޓައި، ގާލާ ރައުންޑަށް ހޮވޭ ގަދަ 12 އިން ފުރުސަތު ނުލިބި ދެ...

February 19, 2017 2
އާމިރު ޚާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މިއުޒިކީ ދުނިޔެއަށް

އާމިރު ޚާންގެ ދޮށީ ފިރިހެންދަރިފުޅު ޖުނައިދު ބޭނުންވަނީ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރުމުގެ ރޮނގުން ކުރިޔަށް ދާށެވެ. އެގޮތުން ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީގެ އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ މަސައްކަތް...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 40
ލައިޝާ އަށް "ބޮޑު ޝޮކެއް"، މައާފަށް އެދިއްޖެ

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން އެކެއް ކާމިޔާބު ކުރި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ލައިޝާ ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ "ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް" އަކީ ކުރީގެ ރާގަކަށް ހަދާފައިވާ ލަވައެއްކަން...

February 17, 2017 22
ލައިޝާގެ "ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް" އަކީ ކޮޕީއެއް؟

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން އެކެއް ކާމިޔާބު ކުރި ލައިޝާ ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައަކީ ސީދާ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 1
ޓުއާއެއްގައި ޖަސްޓިން ބީބާ އިންޑިއާއަށް

ބީބާގެ ޓުއާގެ ތެރެއިން މުމްބާއީގައި ބާއްވާ ކޮންސަޓްގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 22 އިން ފެށިގެން ވިއްކަން ފަށާނެ.

February 16, 2017 3
ކުޑައިއްބެ "ލޯބިކަން" އަންނަ ހަފުތާގައި ފެންނާނެ

މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އިބްރާހީމް ޒައީދު އަލީ (ކުޑައިއްބެ) ގެ ފޭނުންނަށް މިއީ އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވާނެ އެވެ. އޭނާގެ ވަރަށް ހިތްގައިމު، ލޯބިލޯބި ވީޑިއޯ ލަވައެއް މިހާރު އޮތީ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 1
ގްރެމީގެ ތަރިއަކީ އެޑެލް، އެޑެލްގެ ތަރިއަކީ ބިޔޯންސޭ

މިއުޒިކް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފުލާގައި މި ފަހަރު އެންމެ ގަދަ އަށް ވިދާލި އެއް ފަންނާނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 17
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ 16 ކަށަވަރުވެއްޖެ

އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައި އޮންނާނީ ގަދަ 16 އާ އެކު ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ހުށަހެޅުންތައް ދައްކާލުން.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 3
އެންމެ ބޮޑު ހިންދީ ކަލެކްޝަން އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތައް ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ކަލެކްޝަން، އިރޮސް ނައު އުރީދޫން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 5
އައިޑޮލްގެ ތިއޭޓަ ރައުންޑް އަންނަ ހަފުތާގައި

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 2 ގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް ރޭ ނިންމާލައި، އަންނަ ހަފުތާގައި ތިއޭޓަ ރައުންޑްގެ ޝޯ އަށް ބެލުންތެރިން ގެންގޮސް ދޭނެ އެވެ.

February 05, 2017 2
މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ލެކިއުޓުން މާޝަލް

މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ މާޝަލްގެ އުފެއްދުންތައް ލެކިއުޓުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
ކައިލީ އާއި ޖޯޝުއާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ނިންމައި، އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކައިލީ މިނޯގާއި އެކްޓަރު ޖޯޝުއާ ސޭސްގެ ލޯބީގެ ގުޅުން...

February 04, 2017 9
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފައްކާ އަޑުތަކެއް ރޭ އިވުނު

އައްޑޫ/ފުވައްމުލަކާއި ލ. އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ތިއޭޓަ ރައުންޑަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ 11 ބައިވެރިއަކަށް.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 21
ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް: ލައިޝާގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ

ޓީވީއެމުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން އެކެއް ކާމިޔާބު ކުރި އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ލައިޝާ ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ނެރެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 4
މަޝްހޫރު ޕިއާނިސްޓް ބެންސް ރާއްޖެ އަށް

އެންމެ އަވަހަށް ފިއާނޯ ކުޅުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް 2012 ގައި ހޯދި ހަންގޭރީގެ މަޝްހޫރު އަދި ޒުވާން ޕިއާނިސްޓް ޕީޓާ ބެންސް އަންނަ މަހު ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
"ހަބޭސް" ގެ "ކަނބުލޮ" އަންނަ މަހު

މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް "ހަބޭސް" ގެ ދެވަނަ އަލްބަމް "ކަނބުލޮ" އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ބޭންޑުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1
50 އަހަރުގައި ޖެނެޓް ޖެކްސަން މަންމައަކަށް ވެއްޖެ

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ކޮއްކޮ އަދި މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަނަށް އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017
އާ ބައިވެރިޔަކާ އެކު ބްރިޓްނީ އުފަލުން

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކަށް ފަހު، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސްގެ މިއުޒިކް ކެރިއަރު އަލުން ފަށައި، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން އަމާން މަންޒިލަކަށް މިސްރާބު ޖަހައިފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް މިހާރު އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 15
އަރުމާންގެ އަޑުން، އާ އަހަރަށް ދިވެހިން ހެއްވާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަރްމާން މާލިކުގެ ރީތި އަޑުން، އާ އަހަރަކަށް ދިވެހިން ހެއްވާލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 9
ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީގެ "ރޮވޭނެހޭ" މިހާރު ބަލާލެވޭނެ

ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީ ބުނީ އަނެއްކާ ވެސް ލަސްނުކޮށް، އާ ލަވައެއް ފޭނުންނަށް ގެނެސް ދޭނެ ކަމަށް.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016
ރިހާނާގެ އިސްޓަގްރާމުން ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ބޭރުކޮށްލައިފި

ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒާއި ރެޕާ ޑްރޭކްގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ވާހަތަކެއް ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ.

December 30, 2016 11
އަރްމާން މާލިކް އެނގެނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މާދަމާ ރެއަކީ އަނެއްކާ ވެސް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނަކު ރާއްޖޭގައި ޕާފޯމް ކުރާނެ ރެއެކެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ގުޅިގެން...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 13
އާ އަހަރުގެ ޝޯ އަށް އަރުމާން މާލިކް ރާއްޖެ އަންނަނީ

އާ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް "ސަނީ ސައިޑް އޮފް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް"ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ބާއްވާ ޝޯ އަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ އަރުމާން މާލިކް ގެންނަ ގޮތަށް...

December 26, 2016 3
ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖޯޖް މައިކަލް މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޕޮޕް ސުޕަސްޓާ ޖޯޖް މައިކަލް އުމުރުން 53 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016
ޔޫޓިއުބުގެ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރޯޔަލްޓީއަކުން ނުފުދޭ

ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ އަށް މި އަހަރު އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާ ކަމަށް ޔޫޓިއުބުން ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު މިއުޒިކް ކުންފުނިތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށެވެ.