01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
"ޗައިވާލާ" އެންމެ ފަހުން ވީޑިއޯ ލަވަޔަކުން

ޕާކިސްތާންގެ އިސްލާމްއާބާދުގެ މަގުމަތީގައި ސައި ވިއްކަން އުޅުނު އާދަޔާހިލާފު ރީތި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު އިންޓަނެޓްގައި ވައިރަހެން ހެން ފެތުރުނެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 5
ބޮޑުބެރު ވީޑިއޯ ލަވައާއެކު ގައުމީ ލަވަ އަލްބަމް ނެރެފި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ނެރޭ ގައުމީ ލަވަ އަލްބަމް، ބޮޑުބެރު ލަވަ ހިމެނޭ ވީޑިއޯ އަލްބަމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 1
އަޑެލް ކައިވެންޏަށް ބައްޓަން ރީތި ކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް މިހާރު އަންނަނީ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ދުވަސް އަދި އިއުލާން ނުކުރި ނަމަވެސް، އޭނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ ފަސް އަހަރުވެފައިވާ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ސައިމަން ކޮނެކީއާ ދެ މީހުން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެންގޭޖްވެފަ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 3
ރާޅުގަނޑުގެ ވީޑީއޯ އަލްބަމް ޖެނުއަރީގައި

ވީޑިއޯ އަލްބަމް ނެރުމުގެ ކުރިން އޭގެ "ބާރަށް ދުއްވާ" ލަވައިގެ އޯޑިއޯ މިހާރު ވަނީ އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލާފައި. އަދި އަލްބަމް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ކުރިން އިތުރު ލަވައެއް ވެސް...

November 10, 2016 43
"ހަބޭސް" މިހާރު މާ ހަބޭސް

ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުން ވިދާލި އެތައް ލަވަކިޔުންތެރިންނަކާއި ބެރުޖެހުންތެރިންނެއް އެ ގްރޫޕު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް އާ ބައިވެރިންނާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެއް ނަމްބަރު ބޮޑު ބެރު...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 4
ލަވަޔަކުން ތަންކޮޅެއް އަބަދު ކިޔެނީތަ؟

އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު އިވުނު ލަވައެއްގެ ތަންކޮޅެއް އޮފީހަށް ގޮސް އިނދެގެން އިރުއިރުކޮޅާ ކިޔޭ ގޮތް ދިމާވޭ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން ދިމާވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަން ދިމާ ނުވާ މީހަކު ވަރަށް މަދު ވެސް ވާނެ އެވެ. އެއީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ގާގާ އާއި ކިނީގެ ގުޅުމަށް "ދެވަނަ ފުރުސަތެއް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި އެކްޓަރު ޓޭލާ ކިނީ ރުޅިވިތާ ފަސް އަހަރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ދެ މީހުން އަލުން ގުޅުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

October 30, 2016 2
އެންމެން މަލާމާތްކުރިޔަސް މިހާރު ތަރިއެއް

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އާދަޔާޚިލާފު ބޮޑަށް މޫނު އައިބުވެފައިވާ ޔޫގެންޑާގެ މީހަކަށް ވަނީ އެ ގައުމުގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއްގައި އެންމެ އާދަޔާޚިލާފު މޫނުގެ ވެރިޔާގެ މަގާމު ލިބިފަ އެވެ. މި...

October 30, 2016
މޫޝަންގެ ސޯލޯ އަލްބަމް ޖެނުއަރީގައި

ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މޫޝަން މުބާރިކް (މުއްމު) ގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
މަގުބޫލް މިއުޒިކް އެޕް ހަންގާމާ އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިޖިޓަލް އެންޓަޓެއިންމެންޓް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ހަންގާމާއާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުނީގެ މަގުބޫލް މިއުޒިކް އެޕް، ހަންގާމާ މިއުޒިކް ޕްރޯ މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
"ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ސިންގަޕޫރަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ނަމަ "ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ޝޯ ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24-26 އަށް ސިންގަޕޫރުގެ ސަންޓެކް ސިޓީގައި.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 2
ފްލޫ ނާޝިދަށް ދަފުތަރެއް ހުޅުވައިފި

ދަފުތަރު ހުޅުވާފައި ވަނީ ސީ ހައުސް ރެސްޓޯރަންޓާއި ޖޭޒް ކެފޭގައި އާއިލާގެ ފަރާތުން.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
އިކްއޭޓިކް ވައިބްގެ "ކުލަތައް" ނެރެފި

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ބޭންޑް އިކްއޭޓިކް ވައިބްގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް "ކުލަތައް" ނެރެފި އެވެ. އަލްބަމް ރިލީޒްކުރީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި ކުލަ ގަދަ ޝޯއެއްގަ އެވެ. ޝޯގައި ވަނީ އަލްބަމްގެ ލަވަތައް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކިޝޯރު ކުމާރުގެ ސިއްރު ދިރިއުޅުން

ކިޝޯރު ކުމާރު މި ދުނިޔެ ދޫކުރީ އޮކްޓޯބަރު 13، 1987 ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 30 އަހަރު ވަނީ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުވެސް އޭނާގެ ހަނދާންތައް ހިންދީ ލަވައަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވެ އެވެ. އަދިވެސް އޭނާގެ މަގުބޫލުކަން ފަނޑުކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ބޮލީވުޑުން އުފެދިފައި ނުވާކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 8
ފުލޫ ނާޝިދުގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

ކެންސަރު ބަލީގައި ރޭ އަވަހާރަވި، މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަން ޒީރޯ ޑިގްރީ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ ނާޝިދު) ގެ ޖަނާޒާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ބާއްވަފައިފި އެވެ.

October 11, 2016 3
ނާޝިދުގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކުގެ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ގ. އަލިފުށީގޭ އަހުމަދު ނާޝިދު އަވަހާރުވުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތައުޒިޔާ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 13
ނާޝިދު: ވަކިނުވެވޭވަރުގެ ހަނދާންތަކެއް ދޫކުރެއްވި

ހުރިހާ މިއުޒީޝަނުން ވެސް އިއްތިފާގުވާ ކަމެއް އޮވެ އެވެ؛ ފުލޫ ނާޝިދު (އަހުމަދު ނާޝިދު) ވަރުގެ ހުނަރުވެރި މިއުޒީޝަނަނަކު މި ފަސްގަނޑަކުން އަދި އުފަނެއް ނުވެ އެވެ. އެ އިއްތިފާގުވުން އެ...

October 10, 2016 33
ފުލޫ ނާޝިދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ފަހުގެ ތާރީހުގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު މިއުޒީޝަން ޒީރޯ ޑިގްރީ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ ނާޝިދު) އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ދާދި ދެންމެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 10
މެންބަރުންތަކެއް ގެއްލުނަސް "ހަބޭސް" އޮންނާނެ: އައްޔަ

ހަބޭހުގެ ވެރިޔާ އައްޔަ ބުނީ "ހަބޭސް" އަކީ މިހާރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށް. އަދި އެ ބްރޭންޑް ހަލާކުކޮށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް. އަދި ކުރިއަށް ވުރެ ބޭންޑް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށް އައްޔަ ބުނި.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
"ކޮންސަޓް ފޮ ނާޝިދު" މިރޭ

ކޮންސަޓް ތެރޭގައި ސްވެނިއާ ޓިކެޓެއް 100ރ. އަށް ވިއްކާނެ. އަދި ބީއެމްއެލްގެ އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޑޮނޭޓް ކުރެވޭނެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 4
އަލީ ވަހީދުގެ ސިޔާސީ ހިތުން ލޯބީގެ ޅެމެއް

"ހީލާ ގޮތުން، ބަލާލާ ގޮތުން މި ހިތް ހާދަ އެދެޔޭ ކަލާ ދެކިލުމަށް" މިއީ ލޯބީގެ ވާހަކަތަކެކެވެ. އެކަމަކު މި ވާހަަކަ ކިޔައިދެނީ މިހާރު ލަންޑަންގައި އުޅުއްވާ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016
އޮލިމްޕިއަންސްގެ ޝޯތަކެއް މިހާރުގެ ފަންނާނުންނާ އެކު

އޮލިމްޕިއަންސްގެ ޝޯތައް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 5 އަދި 6 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި. ޝޯގެ ޓިކެޓް މިހާރު އަންނަނީ 150ރ. އަށް ވިއްކަމުން.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
އިކްއޭޓިކް ވައިބްގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމް 13 ގައި

އިކްއޭޓިކް ވައިބްގެ ފުރަތަމަ އަލްބަމްގައި ހިމެނޭނީ އަމިއްލަ ރާގުގެ ދިވެހި ހަތް ލަވަ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 9
"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް 2" ލޯންޗްކޮށްފި

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް 2" ގެ ޖަޖުންނަކީ ކިޑީ އާއި ކުޑަ އިއްބެގެ އިތުރުން އަލަށް ޖަޖުންގެ ޕެނަލާ ގުޅުނު އައްފާން.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
އަނެއްކާ ވެސް ނާޝިދަށް ހާއްސަ ޝޯއެއް

ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ނާޝިދަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި ފަހަރު ބާއްވާ ކޮންސަޓް އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި.

September 29, 2016 2
"އީމަންސް ކޮންސްޕިރަސީ" އަނެއްކާ ވެސް ނޭޕާލަށް

"އީމަންސް ކޮންސްޕިރަސީ" އަށް ވަނީ ނޭޕާލްގައި ބާއްވާ "ނޭޕާލް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލް 2016" އިން ފުރުސަތު ލިބިފައި. ފެސްޓިވަލް އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު 19 ގައި.