16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
"ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ 10 ވަނަ އަހަރަށް ރިޔުނިއަނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޕޮޕް ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" އުފެއްދިތާ 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭންޑްގެ މެމްބަރުން ރިޔުނިއަންއަކަށް ދާން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ...

April 16, 2020 1
ސެލީނާގެ ފަރާތުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާއެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒްގެ ސޫރަ ފެޝަނަށް ހާއްސަ މޮބައިލް ގޭމަކުން ހުއްދަ ނެތި ބޭނުންކުރާ މައްސަލާގައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 6
އިންޑިއާގެ ފަންނާނުންނަށް އެ ގައުމުން އިންޒާރެއް

ޕާކިސްތާންގެ އެއްވެސް ފަންނާނަކާ އެކު އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ފެޑެރޭޝަން އޮފް ވެސްޓާން...

April 14, 2020 1
"ބީޓްލްސް" ގެ ޅެމަކަށް 910،000 ޑޮލަރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް "ބީޓްލްސް" ގެ މެމްބަރު ޕޯލް މެކާޓްނީ އަތުން ލިޔުނު ޅެމެއް ނީލަމެއްގައި 910،000 ޑޮލަރަށް ހުކުރު ދުވަހު ވިއްކާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020
އަދިތިޔާގެ ދެވަނަ ލަވައެއް ވެސް ރާއްޖޭން

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަތިޔާ ނާރަޔަން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު ގެނެސްދިން ވީޑިއޯ ލަވަ "ލިއްލާހް" ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރު ވާނީ ފެނިފަ އެވެ.

April 13, 2020
ފިލްމުތަކަށް ލަވަކިޔައިގެން އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ: ނޭހާ

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލަވަކިޔައިގެން އާމްދަނީ ނުލިބޭ ކަމަށް، މިހާރު އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭހާ ކައްކަރް ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 1
އަޑެލް ކުރީގެ ފިރިމީހާއާ އެކު އުޅުނު ގެ ވިއްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ކައިވެނި ރޫޅައިލި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޑެލް އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރީމީހާ ސައިމަން ކޮނެކީ އެކީގައި ދިރިއުޅުނު ގެ ނުއަގުގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020
"މަސައްކަލީ 2.0" އަށް ރަހުމާންގެ ނުސީދާ ރައްދެއް

މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދިއްލީ 6" ގައި ހިމެނުނު މަގުބޫލު ލަވަ "މަސައްކަލީ" ގެ އާ ވާޝަނެއް ގެނެސްދިނުމުން އޮރިޖިނަލް ލަވައިގެ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާންގެ އޭގެ ޓީމަށް ނުސީދާ ރައްދެއް ދީފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
"މަސައްކަލީ 2.0" ސިދާތު އާއި ތާރާއާ އެކު

އަބީޝެކް ބައްޗަނާއި ސޯނަމް ކަޕޫރް 2009 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ދިއްލީ 6" ގައި ހިމެނުނު މަޝްހޫރު ލަވަ "މަސައްކަލީ" ގެ އާ ވާޝަނެއް މުޅިން ތަފާތު ދެ ތަރިއަކާ އެކު ވީޑިއޯ ލަވައެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 1
ކަނިކާ ކޮވިޑް-19 އިން ފަސޭހަވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަނިކާ ކަޕޫރް ބަލިން ފަސޭހަވުމާ އެކު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 1
ނާއިލް ހޯރަންގެ ޓުއާ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ނާއިލް ހޯރަން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އަލްބަމް "ހާޓްބްރޭކް ވެދާ" ޕްރޮމޯޓްކުރަން މި އަހަރު ގެނެސްދޭން ރޭވި ޓުއާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
ބޮބް ޑިލަންގެ އާ ލަވައިގައި ޖޭއެފް ކެނެޑީގެ ވާހަކަ

އަދަބިއްޔާތުގެ ރޮނގުން ނޯބެލް އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ބޮބް ޑިލަން އާ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރިއާނާގެ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ވަބާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ރިއާނާ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 1
އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ ކެޓީ އަށް ކާމިޔާބުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ލަވަ "ޑާކް ހޯސް" އަކީ ކޮޕީކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ލަވައެއް ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭން ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ކެޓީ އަށް އެ މައްސަލަ ކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 1
ނޭހާ ކައްކަރް ފިލްމެއް ކުޅެން ވެސް ބޭނުން

ފިލްމެއްގައި އެކްޓް ކޮށްލަން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިލްމެއް ކުޅޭނީ އެ ފިލްމަކީ ބޮޑު ހިޓަކަށްވާނެ އެއްޗެއްކަމުގެ ގެރެންޓީ ލިބުނު އިރަކުން ކަމަށް އިންޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ވިދާ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނޭހާ ކައްކަރް ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 5
ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ވެޑިން ޑްރެސް ނީލަމަށް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ މެޑިން ޑްރެސް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020
ލޭޑީ ގާގާގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާގެ އާ އަލްބަމް "ކްރޮމޭޓިކާ" އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ލަވައެއް ވީޑިއޯއާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ލޭޑީ ގާގާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކުރިން ދުވާލަކު 40 ސިނގިރެޓް ބޯ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލައިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ބުނެފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 1
ބުލީގެ ވާހަކައެއް މިފަހަރު އިންޑިއާ އިން

މި ދުވަސްކޮޅު ބުލީއާ ގުޅުވައިގެން އެންމެ ބޮޑަަށް ދެކެވެނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނުވަ އަހަރުގެ ކްއަޑޭން ބޭލެޒްގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާ އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ސްކޫލްގައި ބުލީކުރުމުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން އުޅުނު ވާހަކަ ކްއަޑޭންގެ މަންމަ ހިއްސާކުރުން ވެގެން ދިޔައީ އެތައް ބަޔަކު ފެންކަޅިކޮށްލި ކަމަށެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
ދިރާގުން "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ލަވަތަކެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން އަޑު އަހާލެވޭ "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

February 27, 2020 1
ދަ ވޮއިސް 18 ގެ ކޯޗަކަށް ނިކް ޖޯނަސް

އެމްބީސީން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ދަ ވޮއިސްގެ 18 ވަނަ ސީޒަންގެ ކޯޗުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 96
މައިޝާ ލަވަކިޔަން އިންދާ މީހަކު ގޮސް ހުއްޓުވައިފި

ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް މައީޝާ (މައި)، މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ރާޅު މަރިޔަނބަށް ރޭ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ ތަޖުރިބާއަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ: މާލޭގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ލަވަކިޔަން އިންދާ މީހަކު ގޮސް، މައިކް ދުރަށް ލައި، ހުއްޓުވާލުމެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
އިންޑިއަން އައިޑޮލް: ޓްރޮފީ އުފުލައިލީ ސަނީ

ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ވެސް ލަފާކުރި ގޮތަށް، ސަނީ ހިންދުސްތާނީ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 5
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 11 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ

ސޮނީން ޓީވީން ދައްކަމުން އަންނަ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

February 23, 2020 2
ކްރޮއޭޝިއާގެ ގައުމީ ސަލާމަށް ޖޯކު ޖެހުމުން ދައުވާކޮށްފި

ކްރޮއޭޝިއާގެ އާ ރައީސް ޒޮރާން މިލަނޯވިކް މަގާމާ ހަވާލުވެޑައިގަތުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ގައުމުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔަކު ގައުމީ ސަލާމަށް ހަޖޫ ޖަހައި،...