31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 12
މިރޭގެ ޝޯގައި ބިޕާޝާ އާއި ކަރަން ބައިވެރިއެއް ނުވޭ

އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި މިރޭ ބާއްވާ ޝޯ ގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ ބައިވެރިވާން ނިންމި ނަމަވެސް...

December 31, 2017 52
އާ އަހަރުގެ ޝޯ ވަރުގަދަ ވާނެ، ފޯރި ގަދަވާނެ

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން މާލޭގައި ކުލަގަދަކޮށް ޝޯތައް ބާއްވަން ފެށިތާ އަދި މާކަ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ޝޯއަށް ވުރެ ފުރިހަމަ ކުރެވޭތޯ ބަލަ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 2
އާ އަހަރުގެ ޝޯއަށް މިކާ ސިންގް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ބާއްވާ ޝޯ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 20
ބަދަލުތަކާ އެކު މޭނާ ހައްސާނު އަލުން ސްޓޭޖަށް

މޭނާ ހައްސާނަކަށް މިއުޒިކާ ދުރަކު ނުހުރެވުނެވެ. އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ވަރުގަދަ މިއުޒިކް ޝޯއަކާ އެކު ސްޓޭޖަށް އަރަން އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ތައްޔާރުވެ ނިމިއްޖެ އެވެ.

December 27, 2017 2
ލަތާގެ ހަނދާނުން ރަފީ ފިލާ ގޮތެއް ނުވި

އިންޑިޔާގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ލަވަކިޔުންތެރިޔަކީ މުހައްމަދު ރަފީ އެވެ. މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ރަފީ އުފަންވިތާ 93 އަހަރު ފުރުނު ދުވަހެވެ. ރަފީ މަރުވިތާ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017
އޭ.އާރް. ރަހްމާންގެ ދަރިވަރުންގެ ލަވައެއް އޮސްކާއަށް

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭ.އާރް ރަހްމާންގެ މިއުޒިކް އެކަޑަމީ ކޭއެމް މިއުޒިކް ކޮންޒަވޭޓަރީގައި މިއުޒިކް ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުން ކަމަށްވާ އޭ.އެޗް ކާޝީފް، ޖެރީ...

December 24, 2017 6
ރާޅުބޯއިގެ "ރާޅޭ" އަޑު އަހާލިންތަ؟

ތަފާތު ރަހައެއްގެ ދިވެހި ލަވައެއް އަޑު އަހާލަން ބޭނު ނަމަ "ރާޅޭ" އަކީ ހަމަ އެންމެ ފައްކާ އެއް ލަވައަށް ވާނެ އެވެ. ލަވައިގެ ޅެމާއި ލަވަ ކިޔާފައިވާ ގޮތްގަނޑަށް ބަލާ އިރު، މިއީ...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
އަންނަ އަހަރު ސެލީނާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިންގަލްސްތަކެއް ނެރުނު ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ފޭނުންނާ ހަމައަށް ފުރިހަމަ އަލްބަމެއް ގެނެސް ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، މަޝްހޫރު ޒުވާން އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް ދީފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 5
އާ އަހަރުގެ ޝޯ އަށް މިކާ އާއި ރާހަތު ރާއްޖެ އަށް

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރަން މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމް އެރައިވަލް ކައުންޓްޑައުން ޝޯ އަށް ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރަހާތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ލަވަފޮށި ޕްރިމިއަމް: އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕް "ލަވަފޮށި" އާ ގުޅިގެން އުރީދޫން "ލަވަފޮށި ޕްރިމިއަމް" ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 1
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޑިޑީ

ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މިއުޒިޝަނަކީ ޝޯން ޖޯން ކޮމްބްސް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ޑިޑީ ކަމަށް ފޯބްސްގެ 2017 ގެ އާމްދަނީގެ ލިސްޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 6
ޑިޓިއުންގެ "ހިޔަމަ" އިން މުހިންމު މެސެޖެއް

"ކޯއްޗެއްބާ" ގެ ނަމުގައި ޑިޓިއުން ބޭންޑުން ޕްރޮމޯޓްކުރި ވީޑިއޯ އަކީ ކޯއްޗެއްކަން ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، ރޭ ހާމަކޮށްފި އެވެ. މި ފަހަރު ވެސް ހަމަ ވީޑިއޯ ލަވައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް، ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑުން ވަނީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލުވި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 1
އެމިނެމްގެ އާ އަލްބަމް "ރިވައިވަލް" މި މަހު 15 ގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމްގެ އާ އަލްބަމް "ރިވައިވަލް" މި މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައި، އަލްބަމްގެ ޓްރެކްލިސްޓް ވެސް ފޭނުންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 1
ހަބޭސްގެ ބޭންޑްތައް "ކަލާ ރަން" ގައި ޕަފޯމް ކުރަނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ "ކަލާ ރަން" ގައި ހަބޭސްގެ ތިން ބޭންޑެއް ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 1
ރާޅު ބޯއީގެ "ރާޅޭ" މި މަހު 22 ގައި

ރާޅު ބޯއިގެ ނަމުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކެއްގައި ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު ނަޒީހްގެ ފުރަތަމަ އޮރިޖިނަލް ސޯލޯ ލަވަ "ރާޅޭ" މި މަހުގެ 22 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
އެޑް ޝީރަން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން

"ޑިވައިޑް" ޓުއާގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން މި ހަފުތާގައި އިންޑިއާ އަށް ކުރި ދަތުރަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ދަތުރެކެވެ. މިއީ އޭނާގެ އިންޑިއާގެ ދެވަނަ ދަތުރު ކަމަށް ވިޔަސް، މި ފަހަރުގެ ޓުއާ ނިންމާލައި އިންޑިއާ އިން ފުރައިގެން މާ ބޮޑަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހިފައި ހުރެގެންނެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 1
އެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލް ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ޕެޓްރިޖް ފެމިލީ" އިން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި އެކްޓަރު އަދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 1
"ރެޕިއުޓޭޝަން" އަކީ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަލްބަމް

ޓޭލާ ސްވިފްޓް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު އަލްބަމް "ރެޕިއުޓޭޝަން" އެޑް ޝީރާންގެ "ޑިވައިޑް" ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، މި އަހަރުގެ ކާމިޔާބު އަލްބަމްގެ ރެކޯޑް ހަދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 3
ގައުމީ ވީޑިއޯ ލަވަ އަލްބަމްގައި މިފަހަރު އެކި ބަހުރުވަ

އިއްޔެ ފާހަގަ ކުރި ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ގައުމީ ވީޑިއޯ ލަވަ އަލްބަމެއް "ބަހުރުވަ" އިގެ ނަމުގައި ނެރެފި އެވެ. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ފަރުމާއަކަށް ތައްޔާރު ކުރި އަށް ލަވައިގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި ވީޑިއޯ ލަވަ އަލްބަމްގެ ޅެންތައް ހައްދަވާފައި ވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަން އިންޑިއާގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އެޑް ޝީރަންގެ އެންމެ ފަހުގެ އަލްބަމް "ޑިވައިޑް" ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ ޓުއާގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކޮންސަޓަށް އޭނާ އިންޑިއާ އަށް އިއްޔެ ހިނގައްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 5
ހަބޭސް އާއި ލެވިޓޭޝަން ޓްރިވެންޑްރަމަށް

މި މަހުގެ 11 ގައި ފާހަގަކުރި ރާއްޖޭގެ 49 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، އިންޑިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލެޓުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކެއްގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރާއި އެ ބޭންޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ލެވިޓޭޝަން ބައި ހަބޭސް ޕަފޯމް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017
"އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް" ގެ ޝޯތަކެއް އަންނަ މަހު

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މިއުޒިކީ ފަންނާނުންނާ އެކު ދާދި ފަހުން ވުޖޫދަށް ގެނައި ބޭންޑް "އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް" ގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް "ރަން ޒަމާން" ގެ ނަމުގައި އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން...

November 09, 2017
ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސް ކުރެހި މަންޒަރަކަށް 10 ހާސް ޑޮލަރު

ފެން ކުލަ ބޭނުންކޮށްގެން ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސް ކުރެހި މަންޒަރެއް ނީލަމުގައި 10،000 ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017
"އެމެރިކަން އައިޑޮލް 16" ގެ ޕްރިމިއާ މާޗް 11 ގައި

މި ފަހަރު ޖަޖުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޭޓީ، ލައިނަލް ރިޗީ އަދި ލޫކް ބްރަޔަން.