13 ޖުލައި

July 13, 2016 2
މިސްރުގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކުން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތު

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެ ގައުމުގެ ކަލްޗަ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސެޕްޓެމްބަރު 20-27 އަށް ބާއްވާ "ދަ އިންޓަނެޝަނަލް ސަމާ ފެސްޓިވަލް ފޮ ސްޕިރިޗުއަލް މިއުޒިކް އެންޑް ޗާންޓިން" ގައި ބައިވެރިވާން ޝައުގުވެރިވާ...

01 ޖުލައި

July 01, 2016 1
"ރާޅުގަނޑު" ގެ މަސައްކަތް ފަށައި އަލްބަމެއް ނެރެނީ

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް "ވަރުނުލާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕް" ހަ އަހަރުން ފަހުން، "ރާޅުގަނޑު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕަށް" ރިބްރޭންޑްކޮށް ބޭންޑްގެ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

July 01, 2016
"މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ ލަވައެއް އޭ.އާރް.ރަހްމާންގެ އަޑުން

އޭ.އާރް. ރަހްމާނަކީ އޮސްކާ އެވޯޑު ހާސިލުކޮށްފައިވާ މޮޅު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ވެސް މެ އެވެ. އެގޮތުން ރިތިކް ރޯޝަންގެ އާ ފިލްމު "މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ...

15 ޖޫން

June 15, 2016 2
ގެމްބިއާގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ވެސް ނެށުމާއި މިއުޒިކް މަނާ

ބަންޖޫލް (ޖޫން 15) - މި ރޯދަ މަހު ވެސް ގެމްބިއާގައި މިއުޒިކް ކުޅުމާއި ނެށުމުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 3
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އާއި ޕްރިޔަންކާގެ މިއުޒިކް ވީޑިއޯއެއް

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެ ތަރިއެއްގެ ވިދުން އެންމެ ގަދަ އެއް ތަރި އެވެ. އެމެރިކާގެ އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުއެންޓިކޯ"ގެ ފުރަތަމަ...

June 12, 2016
ޖަސްޓިން ބީބާގެ "ކޮމްޕެނީ" މި ފަހަރު ވީޑިއޯ އާ އެކު

ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ނެރެފި އެވެ. މި ލަވައަކީ މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ނެރުނު އަލްބަމް "ޕާޕަސް" ގައި ހިމެނޭ ލަވަ "ކޮމްޕެނީ" ގެ ވީޑިއޯ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016 19
ނޭޕާލްގެ ލަވައެއް ރާއްޖޭގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު

ބޭރުގެ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތައް ރާއްޖޭގައި ޝޫޓް ކުރުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ފަހަރު އޮތީ ނޭޕާލް ލަވައެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016
މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަށް ހޮނުއެޅުމުން ބާކީ ޝޯތައް ކެންސަލް

ބާލިން (ޖޫން 5) - ޖަރުމަނުގައި ރޮކް މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހޮނުއަޅާ 80 މީހުން ޒަޚަމްވުމާ ގުޅިގެން ފެސްޓިވަލުގެ ފަހު ޝޯ ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016
ޒޭން މާލިކާއި ޖީޖީގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ވެސް ނިމުމަކަށް!

މަޝްހޫރު ޒުވާން ޖޯޑެއްގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގައި އަނެއްކާވެސް ސިއްކަ ޖެހުނީ އެވެ. މި ފަހަރު ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލް ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކް އެވެ.

June 04, 2016
ސަލްމާނާއި އިއުލިއާގެ އަޑުން "ސުލްތާން"ގެ ލަވައެއް

ސަލްމާން ޚާން މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ކައިވެނި ކުރަން ގަސްތުކުރާ ނަމަ ޓްވީޓަކުން އެކަން އެންމެންނަށް ވެސް އަންގާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަލްމާންގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ...

03 ޖޫން

June 03, 2016
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަންކިތު ތިވާރީ އަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތު

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަންކިތު ތިވާރީ އަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ނަން ހިނގާ އެކަކެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ލަވަ "ބައްތަމީޒް" ލަވަ ޗާޓުތަކުގެ ކުރި ހޯދާފައިވެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016
ޑްރަމަށް ހާއްސަ ފައިޒަން، ލަވަކިޔަން ތައްޔާރު

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގައި ވަރަށް ފަންނުވެރި، ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އެބަ ތިއްބެވެ. މިފަދަ ޒުވާނުންގެ ވާހަކަ ކޮންމެހެން ވެސް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. އެފަދަ ޒުވާނުންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގު ވެސް ފަހިކޮށްދޭން ޖެހެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަންނޫ މަލިކު އައިސީޔޫގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަދި އިންޑިއަން އައިޑަލްގެ ޖަޖްކަން ފާއިތުވީ ހުރިހާ ސީޒަނެއްގައި ކޮށްފައިވާ އަންނޫ މަލިކަށް މުމްބައިގެ ލީލާވަތީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 3
މިއޮތީ މީރާގެ "ލޯތްބަކީ" ގެ އެހެން ވާޝަނެއް

މިހާރު މިއޮތީ "ލޯތްބަކީ" ލަވައިގެ އެހެން ވާޝަނެކެވެ. އޭގެ ރިމިކްސް ވާޝަން ސައުންޑް ކުލައުޑްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ އިރު، ލަވައަކީ މިހާރު ނަށާލެވޭ ކަހަލަ ފޯރިއެއް ގެންނަ ލަވައެކެ....

May 28, 2016 7
ސުނީގެ އަޑުން "ސުނީތާ އޯ މައި ޑާލިން"

ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ގެ ނެށުމުގެ ހުނަރު މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް އެތައް ވީޑިއޯ ލަވައަކުން ދައްކާލައިފަ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016
"ސަނަމް" އޮރިޖިނަލް ލަވަތަކާ ދިމާއަށް

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ބޭންޑް "ސަނަމް" އަކީ މިހާރު ދިވެހިންނަށް އާ ބޭންޑަކަށް ގައިމު ވެސް ނުވާނެ އެވެ. ވެރި ރަށް މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑޫގައި މި ބޭންޑް ވަނީ ޝޯތައް ދީ...

May 27, 2016 1
މުއައްޒިންއާ އެކު "ހަބޭސް" އެހެން ދިމާލަކަށް

ބޮޑުބެރުގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަގާ ކިޔާ އެއް ބޭންޑަކީ ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕެވެ. އެއީ ވަރަށް ފޯރީގައި ޝޯތައް ދިނުމުގެ އިތުރަަށް ވީޑިއޯ ހަދައިގެން ވެސް ލަވަތައް ގެނެސްދޭ ބޭންޑެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016
ޒީރޯ ޑިގްރީ ނާޝިދަށް ޓްރިބިއުޓް ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ މިޔުޒިކް ލެޖެންޑެއް ކަމަށްވާ ޒީރޯ ޑިގްރީ އެޓޯލްސްގެ މަޝްހޫރު މިޔުޒިކް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފްލޫ) އަށް ޓްރިބިއުޓް ޝޯއެއް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
ކަށްބޯ ރަށް: ސިމްބޮލިކްގެ ތަފާތު ލަވަައެއް

މިއީ މީރާގެ ވީޑިއޯ ދެ ލަވައެއް އުފައްދައިގެން ސަމާލުކަން ހޯދި ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސްގެ އާ އުފެއްދުމެކެވެ. ވަރަށް ތަފާތެވެ. ލަވަޔަކުން ގެނެސްދީފައި ވަނީ ހިތްގައިމު ވާހަކައެކެވެ. ކުރު ފިލްމެކެވެ.