05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 2
ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެމެރޮން ޑިޔަޒަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

January 05, 2020 1
އަނޫރާދާގެ ދަރިއެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް ރީތި ލަވަތަކެއް ކިޔައިދީފައިވާ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ އަނޫރާދާ ޕޯޑިވަލް އަކީ މަންމަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ އެކަމާ އިންކާރު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 2
ހާޑް ރޮކް ކެފޭއިން، ގިޓާ ކުޅުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދީފި

ގިޓާ ކުޅޭ ގޮތް ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ކްރޮސްރޯޑްސް މެރީނާގެ ހާޑް ރޮކް ކެފޭގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020
އެމިނެމަކީ އިންސްޕިރޭޝަނެއް: ވަރުން

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިންސްޕިރޭޝަނަށް ކަމަށާއި ނަށަން ލޯބި ޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އޭނާގެ ލަވަތައް އަޑުއެހުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު...

January 03, 2020 5
މެޑޯނާ، ޒުވާން ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ރާއްޖޭގައި

އެމެރިކާގެ ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާ ޒުވާން ލޯބިވެރިޔާ އަހްލާމާލިކް ވިލިއަމާ އެކު އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
އާ އަހަރަކާ އެކު ބީބާގެ ލަވައަކާއި ޓުއާއެއް

ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އާ އަހަރާ އެކު ފޭނުންނަށް އާ ލަވައަކާއި ޓުއާއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 3
މާރިއާ ކެރީ އަށް ކުރީގެ ނެނީ ދައުވާ ކޮށްފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މާރީއާ ކެރީގެ ދަރިންގެ ނެނީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މާރިއާ ބުރުގިސް އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 2
"ނޮވެމްބާ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވައަކީ "މޫސުން"

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ ލަވައެއްގެ އޯޑިއޯ އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 9
އުމުރުގެ ފަރަގަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

ކައިވެނިކުރާ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެއް ކަމަކީ އުމުރާ އެއްވަރުގެ މީހަކު އިހުތިޔާރު ކުރުމެވެ. އެކަމަކު ޒަމާނުސުރެ ވެސް އެ މީހަކަށް ވުރެ އެތައް އަހަރެއް ދޮށި ނުވަތަ އެތައް އަހަރެއް ހަގު މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭނީ ފިރިހެނުންގެ މެދުގަ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނުން އެ...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 5
މެޑޯނާ އަށް 26 އަހަރުގެ ލޯބިވެރިއެއް

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރާނީ މެޑޯނާގެ ދަރިންގެ އުމުރުގެ ޒުވާނަކާ އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓަތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ކަމިލައާ އެކު "ސިންޑްރެއްލާ" އަލުން ސްކްރީނަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަމިލަ ކެބެލޯއާ އެކު "ސިންޑްރެއްލާ" ގެ ވާހަކަ އަލުން ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ކާސްޓަށް އޭ-ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ނަގައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 3
ބައިސްކޯފުގެ ޗަނާޗާ ޝޯ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ދިވެހި މިއުޒިކްގެ ފޯރިގަދަކޮށް، ފަންނާނުންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކާއި ޕާފޯމްކުރުމަށް ރަނގަޅު ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ބައިސްކޯފުން ބާއްވާ މިއުޒިކް ޝޯ "ޗަނާޗާ" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ހަތަރު ހަފުތާ ފަހުން ލަތާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

މަހެއްހާ ދުވަސްވަންދެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރް ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 1
ނޭހާގެ ސިފަ އަށް ޖޯކު ޖެހުމުން ދެރަވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރު އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުންނާއި އޭނާގެ ސިފަ އަށް ކޮމެޑީ ޝޯއެއްގައި ޖޯކު ޖަހައި މަލާމާތްކުރުމުން އެކަމާ ދެރަވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
އަނޫގެ ބަދަލުގައި "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އަށް ހިމޭޝް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ޕްރެޝަރުތަކާ ހެދި ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 ގެ ޖަޖެއްގެ މަގާމުން ވަކިވި އަނޫ މަލިކްގެ ބަދަލުގައި ޝޯގެ އާ ޖަޖަކަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 2
ލަތާ އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި

އިންޑިއާގެ ރަން އަޑުގެ ވެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރަށް އަދިވެސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އާއިލާއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 1
ވިލިއަމާއި ކޭޓްގެ ގަނޑުވަރުން ކަމިލާ "ވައްކަންކުރި"

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާ އިން މިދިޔަ މަހު ލިބުނު ދައުވަތެއްގައި، ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން އުޅުއްވާ ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އަށް ގޮސް އެތަނުން ފަންސުރެއް ވަގަށް ނެގި ކަމަށް އިއުތިރާފުވެ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކަމިލާ ކެބެލޯ މާފަށް އެދެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
އެމްއެމްއޭސީ:މިޔުޒިކާއި އާޓުގެ ކާމިޔާބު ސެންޓަރެއް

ރާއްޖޭގައި ހުނަރުވެރި ކުދިންގެ އަދަދު މަދެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުދިންނަށް އެ ހުނަރު ކުރިއަރުވައި، އެ ހުނަރެއްގެ ރަނގަޅު ބޭނުން ހިފޭނެ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދެވެ. މިފަދަ...

November 26, 2019 2
އައިޑޮލްގެ ބައިވެރިއަކަށް ސްޓޭޖްމަތިން ކޮންޓްރެކްޓެއް

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގައި، ލަވަ ކިޔުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސްޓޭޖްމަތިން ބައިވެރިއަކާ އެކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޮއިކުރުވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 2
ކޮރެއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ގޫ ހާރާ މަރުވެއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް "ކާރާ" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ގޫ ހާރާ އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019
މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފީޗާ ފިލްމެއް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 1
ޔޫ2 އާއި އޭއާރް ރަހްމާންގެ ސިންގަލްއެއް

އަޔަލެންޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ޔޫ2 އާއި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އޭއާރް ރަހްމާން ގުޅިގެން ސިންގަލްއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

November 22, 2019
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އިން އަނޫ މަލިކް ވަކިވެއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 އިން ޖަޖްކަން އަނޫ މަލިކަށް އަލުން ދިނުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އާއި ސޮނީ އަށް ކުތިމަތިވެފައިވާ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ވައިއާރްއެފަށް 100 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ތުހުމަތެއް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މިއުޒިކް އާޓިސްޓުންގެ މަސައްކަތްތަކުން ނުހައްގު ފައިދާތަކެއް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ ކުންފުނިން 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.