11 މެއި

May 11, 2019 1
ހިތާމަވެރި މިއުޒިކުން ހިތަށް ހިމޭންކަން

ބައެއް މީހުންނަކީ މަޑުމައިތިރި، ހިތާމަވެރި މިއުޒިކް ނުވަތަ ލަވަތައް އަޑު އަހަން ލޯބި ކުރާ މީހުންނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ދެރަވެ، ހިތްދަތިވެފައި ހުންނަ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ މިއުޒިކެއް އަޑު އަހައިލުން ހިތަށް ލުއިވެ، އުފާވެރިކަން ވެސް އިހުސާސް ވެސް ކުރެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ބިލްބޯޑް 2019ގެ ފަހުލަވާނަކީ ޑްރޭކް

މި އަހަރުގެ ބިލްބޯޑް މިއުޒިކް އެވޯޑްސްގައި 17 ކެޓަގަރީއަކުން ނޮމިނޭޓްވި، މަޝްހޫރު ރެޕާ ޑްރޭކް 12 ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑް އުފުލާލައި ހަފުލާގެ ބިލްބޯޑް އެވޯޑްސްގެ ތާރީހުން ވެސް އާ ސޮފުހާއެއް ހުޅުވައިލަ ދީފަ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ސޯފީ ޓާނާ ކައިވެނިކޮށްފި

މިހާރު ފަހު ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ، އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ސަންސާ ސްޓާކްގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ ލޯބިވެރިޔާ ޖޯ ޖޯނަސްއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ޓޭލާގެ އާ ލަވައަކީ "މީ"

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ އާ ލަވައެއް ފޭނުންނަށް ގެނެސްދޭން އުޅޭ ކަހަލަ އިޝާރާތްތަކާ އެކު ފޭނުން އިންތިޒާރުގައި ބެއިތިއްބުމަށް ފަހު އާ ލަވަ އެންމެ ފަހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
އޮވެން ވިލްސަނަށް ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް "މެރީ މީ"

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް (ޖޭލޯ) އާއި އޮވެން ވިލްސަން "މެރީ މީ" ކިޔާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

April 26, 2019
އިންޑިއާ އިން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި

މަޝްހޫރު އޯޑިއޯ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް ސްޕޮޓިފައި އިންޑިއާގައި ލޯންޗްކުރިތާ ހަފުތާތަކެއް ފަހުން، އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
ޝޯންގެ ހަމުގެ ރީތިކަމަކީ އޭނާ ބުނާ ގޮތުން އުފާވެރިކަން

ގައިގެ ހަންގަނޑު ރީތިކުރުމަށް އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކި މަސައްކަތެވެ. މިކަމުގައި ނަން ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް ވިޔަސް ފިރިހެނުންނަކީ ވެސް މިކަމުގައި ދޫކުރާ ބައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
"އާތު" ލަވައިން ކިޔައި ދެނީ އެންމެންނާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުންނާއި އިންސާނުންގެ އަމަލުންތަކުން ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަކަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން "އާތު" ގެ ނަމުގައި ގެނެސް ދިން ވީޑިއޯ ލަވައަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 2
އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ވަރިވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެޑެލް އާއި ފިރިމީހާ ސައިމަން ކޮނެނީގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެނި ރޫޅާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
"ބީބާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އަންހެނުން ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ބީބާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
މެޑޯނާގެ އާ އަލްބަމަކީ "މެޑަމް އެކްސް"

މަގުބޫލު އެތައް ލަވައެއް މިހާތަނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޕޮޕް މިއުޒިކްގެ ރާނީ މެޑޯނާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އާ އަލްބަމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
އަޔޫޝްމަންއާ އެކު ލަވަކިޔުމުގެ ފުރުސަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާއާ އެކު ލަވަ ކިޔައި މިއުޒިކް ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަންނާނުންނަށް އޭނާ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 3
އަންދަލާގެ "ޖޯޑެއްގެ ސާފު ލޯބި" މާމުއިހެން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "މާމުއި" ގެ ތިން ވަނަ ލަވަ އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 1
ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ކިޔަވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
އޮކްޓޫބަރުގައި ރިއާނާގެ ކޮންސެޓެއް އިންޑިއާގައި

ހުޅަނގުގެ މަޝްހޫރު އާޓިސްޓުން އެންމެ އާންމުކޮށް ޓުއާތަކަށް ދާ އޭޝިއާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ހިމެނެ އެވެ. މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް އިންޑިއާ އަށް ދާން ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި އެވީޗީގެ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

މިދިޔަ އަހަރު އުމާންގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ސްވިޑްންގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވީޗީގެ އާ އަލްބަމެއް އަންނަ ޖޫން މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ޖޯނަސް ބްރަދާޒް މި ފަހަރު "ކޫލް" ވެފައި

މިދިޔަ މަހު "ސަކާ" ގެ ނަމުގައި އާ ލަވައެއް ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، އެމެރިކާގެ ބޭންޑް ޖޯނަސް ބްރަދާޒް އިން އަނެއްކާ ވެސް ފޭނުންނަށް އާ ލަވައެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ތިންބެއިންގެ މިފަހަރުގެ ލަވަ އަކީ "ކޫލް" އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
ޓުއާ ކެންސަލްކޮށް، މިކް ޖެގާ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް

މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރޭވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ދަ ރޯލިން ސްޓޯން" ގެ ޓުއާ ކެންސަލްކޮށްލައި، އެ ބޭންޑްގެ މައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކް ޖެގާ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 7
ވަރީގެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާގެ ދެމަފިރިން ކޯޓަށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދެ ތަރިން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފެތުރި މަޖައްލާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން އެ ދެމަފިރިން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
އެލްވިސް ޕްރިސްލީގެ މެނޭޖަރުގެ ރޯލް ހޭންކްސް އަށް

މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝަހުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ލެޖެންޑް އެލްވިސް ޕްރިސްލީ ތަރިއަކަށް ހަދައިދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރި އޭނާގެ މެނޭޖަރު ކާނަލް ޓޮމް ޕާކާގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ، ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019
"ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" އިތުރު ލަވައަކަށް ތައްޔާރު

ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، އެމެރިކާގެ ތިން ބެއިން ހިމެނޭ ބޭންޑް "ޖޯނަސް ބުރަދާޒް" އިން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އައު ލަވައެއް ގެނެސް ދިނުމުން ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. "ސަކާ" ގެ ނަމުގައި ވީޑިއޯއާ އެކު ވެސް ގެނެސްދިން ލަވައަށް ފަހު، މި ބޭންޑްގެ އާ ލަވައެއްގެ އިޝާރާތެއް މިހާރު ވަނީ ދީފަ އެވެ.