24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ހަވާއީގައި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެންގޭމަންޓް ރަސްމީ ކުރުމާ އެކު، މިހާރު އެންމެ ގަދަ އަށް ދެކެވެނީ އެ ދެ މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ފާހަގަކުރާ ނިކްގެ 26 ވަނަ އުފަން ދުވަހު އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް ހުކުރު ދުވަހު

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެންގޭޖްވެފައިވާ އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް މާދަމާ ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018
ޑިޓިއުން ބޭންޑް ލަންޑަނަށް

މި ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭންޑުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު، މަޝްހޫރު ބޭންޑް ޑިޓިއުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ...

August 21, 2018 1
ކުރީގެ ލަވަަތައް ރިކްރިއޭޓް ކުރުމާ އަމިތު ދެކޮޅު

ކުރީގެ ހިތްގައިމު މަގުބޫލު ލަވަތަކުގެ އާ ވާޝަންތަކެއް ހެދުމަކީ ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެފަދަ ލަވަތައް ހަލާކުކުރުން ކަމަށް މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަމިތު...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 8
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ދައްކަން ހުރީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

August 18, 2018 3
އެންގޭޖްމަންޓް ޕާޓީ އަށް ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް އިންޑިއާ އަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު، ނިކް ޖޯނަސް އިންޑިއާގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަ ކުރިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ނިކް އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފި އެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018
ބްރަޔަން އެޑަމްސް ޓުއާއެއްގައި އިންޑިއާ އަށް

ގްރެމީ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބްރަޔަން އެޑަމްސް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންޑިއާ އަށް ޓުއާއެއްގައި ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
ޝަލަބީ: އީދުގައި ހޯރަފުށިން ލަންކާއާ ހިސާބަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ޝަލަބީ އިބްރާހީމް ވިދާލި ހިސާބުން އެންމެ ބިޒީ އެއް އާޓިސްޓަކީ އޭނާ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކޮންމެ އީދެއްގަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އަލްހާ އީދުގައި ޝަލަބީ އާއި ޓީމް...

August 16, 2018 4
ހަބޭސްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް ހއ އަދި ހދ ގައި

މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑްގެ ބޮޑުއީދު ޝޯތައް މި ފަހަރު ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
ބާދްޝާގެ އަލަތު އަލްބަމް "ވަން" 17 ގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާދްޝާގެ އަލަތު އަލްބަމް "ވަން" މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
ޝާގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި

އޮސްކާ އާއި ގްރެމީ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝާގެ އާ އަލްބަމް "ޑާންސިން ކްއީން" އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
"ދޯ ސްޓޫޑިއޯ" އިން ޝަލަބީގެ މުޅިން އާ ލަވަތަކެއް

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހު "ދޯ ސްޓޫޑިއޯ" އިން ގެނެސްދޭ މިއުޒިކް ޝޯ ހަފުތާއެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދެން އަންނާނީ ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހަކު އެވެ. ލިއޮވިލް ބޭންޑުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ގިޓަރިސްޓް ސާދިން މުހައްމަދު އަދި އެ ބޭންޑުގެ ޕާކަޝަނިސްޓު އަހްމަދު ޝަމާމް ޝަރީފާ އެކު ފެށި މި ސެގްމަންޓުގައި މިހާތަނަށް ދެ ޝޯ ގެނެސްދީފައި ވާނެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
"ޓްރެފިކް ޖޭމް" ގެ އެނބުރި އައުން ހަބޭސްއާ އެކު

ރޮކް މިއުޒިކަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޅަދާނަ އެއް ބޭންޑް ކަމަށްވާ "ޓްރެފިކް ޖޭމް" ގެ އަޑު މި ދޭތެރެއިން މަޑުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ބޭންޑާ އެކު އަލުން ފޯރި ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 3
ކުލަ ލަމުން މިހިރަ ކިޔާލާ ރީތި ލަވަތަކެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޒަމާނާއެކު މީހުން އޭގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރުވަނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. އެ މީހެއްގެ ހުރި ހުނަރެއް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފަސޭހައިން ދައްކާލެވޭތީ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ސެޕްޓެމްބަރު 16 ގައި؟

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްއަކީ މިހާރު ދެ ލޯބިވެރިންކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

July 31, 2018 3
ހަބޭސް ބޮޑުބެރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ވަރަށް ހާއްސަ

ބޮޑުބެރު ބޭންޑް ހަބޭސްގެ ފޭނުންނަށް އަންނަ މަސް ވަރަށް ހާއްސަ ވާނެ އެވެ. އެ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭންޑްގެ 7 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާނެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 1
އިންޑިއާގައި ބޭންޑްތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަ: ސަނަމް

އިންޑިއާގައި މިއުޒިކް ބޭންޑްތަކަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަ ކަމަށާއި ވަކިވަކި ލަވަކިޔުންތެރިންނަށް ބަރޯސާވުން ބޮޑު ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބޭންޑް ސަނަމް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 6
މޫޝަންގެ "އިހުސާސް" ވީޑިއޯ ލަވަ އާންމުކޮށްފި

"ރީތިކަން" ގެ ނަމުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމު ވީޑިއޯ ލަވައެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު ސޯލޯ އާޓިސްޓް މޫޝަން (މުއްމު) މުބާރިކްގެ ދެވަނަ ވީޑިއޯ ލަވަ "އިހުސާސް"...

July 26, 2018
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް 10" ގެ ގާލާ އަށް 14 ބައިވެރިން

އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ގާލާ ރައުންޑް 14 ބައިވެރިންނާ އެކު އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަން ތައްތާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 7
މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް މިރޭ ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމާ...

July 25, 2018 1
ޖާންވީ އަށް ލަވައެއް ކިޔައިދޭން ބޭނުން: ލަތާ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ދަޅަކް" ގައި ދައްކުވައި ދިން އެކްޓިން އަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖާންވީ ކަޕޫރަށް ތައުރީފު އޮއްސަމުން އަންނަ އިރު، އިންޑިއާގެ އެންމެ ކުޅަދާނަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ...

24 ޖުލައި

July 24, 2018
ޓޭލާ ސްވިފްޓް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމަކަށް

އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ތިއޭޓާ ޕްލޭއެއްގެ ގޮތުގައި ބްރޯޑްވޭގައި ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު މިއުޒިކަލް "ކެޓްސް" އަށް ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ކާސްޓަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި ބަތަލާ ޖެނިފާ ހަޑްސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 2
ސެލީނާ ވެސް ހިންދީ ލަވައެއް ކިޔާލަން ބޭނުންވޭ

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ލަވަ ކިޔައިދިން ބޭރުގެ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކައިލީ މިނޯގް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
މައިކް ޝިނޯޑާ އަލުން "ލިންކިން ޕާކް" އާ ގުޅެނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް "ލިންކިން ޕާކް" އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިކް ޝިނޯޑާ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އޭނާ އަލުން އެ ބޭންޑާ ގުޅެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 1
ލަންކާގެ ގިޓާ ފެސްޓަށް އަނެއްކާވެސް ޝަހީދު ލެގަސީ

މި ހަފުތާގައި ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ "ގިޓާ އެންޑް ފޯކް މިއުޒިކް ފެސްޓް" ގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ގިޓަރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަހީދު ލެގަސީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އެލްޓަން ޖޯން އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް އެލްޓަން ޖޯން އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.