21 މާޗް

March 21, 2019 13
މުސްލިމުން ނަމާދުކުރި އިރު ގިނަ ބަޔަކު ހިމާޔަތުގައި

ކްރައިސްޓްޗާޗް (މާޗް 21) - ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަމަލާ ދިން ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި އިއްޔެގެ މަޣްރިބު ނަމާދު މުސްލިމުން ކުރަމުން ދިޔައިރު އެ ސިޓީ އާއްމުންގެ އެތައް ބަޔަކު އަތާއި އަތް ގުޅާލައިގެން ތިބެ މުސްލިމުންނަށް ހިމާޔަތް ދީފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 6
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ޖަލުތައް ބަންދުކުރަން ގޮވާލައިފި

އަންކަރާ (ފެބްރުއަރީ 10) - ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ކޭމްޕްތައް ނުވަތަ ޖަލުތައް ބަންދު ކުރުމަށް ތުރުކީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 19
ޗައިނާގެ އާ އަހަރު މުސްލިމުންނަށް އޫރު މަސް ކާން ދެނީ

ޒިންޖިއާން (ފެބްރުއަރީ 8) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފާހަގަކުރަމުންދާ އާ އަހަރުގެ އިހްތިފާލްތަކުގައި ޒިންޖިއާން ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމުން އޫރު މަސް ކެއުމަށާއި ރާ ބުއިމަށް މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 27
އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މެންބަރު "އިސްލާމްވެއްޖެ"

އިސްލާމް ދީނަށް އިހާނެތި ބަސްތައް ބުނެ، އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭންކުރި، ހޮލެންޑުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޖޯރަމް ވަން ކްލަވަރެން އިސްލާމްވެއްޖެ ކަމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 6
މިންޑަނާއޯގައި މުސްލިމުންނަށް ބާރު ދޭން ތާއީދުކޮށްފި

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 25) - ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނުގެ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު މިންޑަނާއޯ ޖަޒީރާތަކުގައި މުސްލިމުންގެ ބާރު އޮންނަ ގޮތަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުގައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 13
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ ގާނޫނެއް ހަދައިފި

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 6) - ޗައިނާގައި މުސްލިމުން އުޅެންވީ ގޮތުގެ ގާނޫނީ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
ނަތަންޔާހޫގެ ދަރިފުޅު ވަގުތީގޮތުން ފޭސްބުކުން ބޭރުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 18) - މުސްލިމުން އިޒްރޭލުން ފޭބުމަށް ގޮވާލާ ޕޯސްޓެއް ލިޔުމުން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޔައިރް 24 ގަޑިއިރަށް ފޭސްބުކުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
ރާޖަޕަކްސާއަށް ތާއީދު ނުކުރާނަން: ލަންކާގެ މުސްލިމް ޕާޓީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 25) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތާއީދު ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާ މުސްލިމް ކޮންގްރެސް (އެސްއެލްއެމްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 15
ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލިއުން އާއްމުކުރާ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްގައި ލިއުމާއި ފޮޓޯ އާއްމުކުރާ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 10
އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއްގެ މުސްލިމް ނަން ބީޖޭޕީން ބަދަލުކޮށްފި

އިލާހްއާބާދު (އޮކްޓޯބަރު 17) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ބައިބޯ ސްޓޭޓުގައި ހިމެނޭ ތާރީޚީ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އިލާހްއާބާދުގެ މުސްލިމް ނަން ބީޖޭޕީން ހިންދޫ ނަމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 93
ރައީސްގެ ވަށައިގެން ވަނީ އިސްލާމީ ގައުމުތައް: ޝަހީމް

މީހެއްގެ ހެޔޮކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އެ މީހެއްގެ ވަށައިގެންވާ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެގޮތަށް ވިސްނައިފި ނަމަ، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވަށައިގެން ވަނީ އިސްލާމީ ގައުމުތައް ކަމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 11
ޗައިނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ގޮވާލައިފި

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ޗައިނާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށް މުސްލިމުންނާ މެދު އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރަމުންދާތީ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 10
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރާތީ އދ. އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 31) - ޓެރަރިޒަމްގެ ނަމުގައި ޗައިނާގައި އުއިގާސް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރަމުން ގެންދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 4
ސަލާމް ނުކުރި މުސްލިމް ދެމަފިރިންނަށް ރަށްވެހިކަން ނުދިން

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 19) - އިންޓަވިއުގައި އިދިކޮޅު ޖިންސުގެ މީހުންނާ ސަލާމް ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ދެމަފިރިއަކަށް ސްވިޒަލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަން ދޭން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 11
ފިރިހެނަކާ ސަލާމް ނުކުރި އަންހެނަކަށް ކޯޓުގައި ކާމިޔާބު

ސްޓޮކްހޯމް (އޮގަސްޓް 17) - ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނަކާ ސަލާމަތް ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ސްވިޑަންގެ މުސްލިމް އަންހެން މީހާގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކާމިޔާބުވެ އޭނާ އަށް ބަދަލު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 2
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެނެޓަށް ފުރަތަަމަ ފަހަރަށް މުސްލިމް އަންހެނެއް

ސިޑްނީ (އޮގަސްޓް 16) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސެނެޓުގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރަކަށް މަހްރީން ސައިދު ފާރޫގީ ވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 4
މުސްލިމުންގެ އިހްތިޖާޖަށް ފަހު މިސްކިތް ތަޅާލުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ނިންގްޒިއާ (އޮގަސްޓް 12) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ނިންގްޒިއާ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބޮޑު މިސްކިތް ތަޅާލަން އުޅޭތީ އެ ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ނުކުމެ އިހްތިޖާޖް ކުރަން ފެށުމާ އެކު މިސްކިތް ތަޅާލުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 15
މިސްކިތް ތަޅާލާތީ ޗައިނާގެ މުސްލިމުން އިހްތިޖާޖުގައި

ނިންގްޒިއާ (އޮގަސްޓް 11) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ނިންގްޒިއާ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބޮޑު މިސްކިތް ތަޅާލަން އުޅޭތީ އެ ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ނުކުމެ އިހްތިޖާޖް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްލިމް އަންހެނެއް

މިޝިގަން (އޮގަސްޓް 9) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރުގެ ޝަރަފް ފަލަސްތީނުން ހިޖުރަކުރި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ރާޝިދާ ތަލީބް ހޯދައިފި އެވެ.