11 މާޗް

March 11, 2018 2
ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ބޮޑު ތަހުގީގެއް ހިންގަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 11) - ސްރީ ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން ދޭ ހަމަލާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ ތިިން ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލެއް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 1
ކެންޑީގެ ކާފިއު އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 10) - މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސްރީ ލަންކާގެ ފައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން އެންމެ ބޮޑަށް ހަމަލާ ދިން ކެންޑީގައި އިއުލާންކުރި ކާފިއު މިއަދު އުވާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 5
ލަންކާގެ މުސްލިމުން ހުކުރު ކުރީ ސިފައިންގެ ހިމާޔަތުގައި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ވަކި ހިސާބުތަކެއްގައި މުސްލިމުންނަށް ބުޑިސްޓުންގެ ހަރުކަށި މީހުން ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ލަންކާގެ މުސްލިމުން މިއަދު ހުކުރު ކުރަން ޖެހުނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ހިމާޔަތުގަ އެވެ.

March 09, 2018 1
މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާ ދޭ އިސް މީހުން އަތުލައިގެންފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 9) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު މީހުން އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ރުވާން...

March 09, 2018
ހުކުރު ގަޑީ ހަމަލާ ދީފާނެތީ މުސްލިމުން ބިރުވެރިކަމުގައި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 9) - ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ހުކުރު ވަގުތު ބުޑިސްޓުން ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ ބިރުބޮޑު ކަމަށް...

08 މާޗް

March 08, 2018 14
ކެންޑީގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް

މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގެ ކެންޑީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައިވާއިރު އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 1
ކުއްލި ނުރައްކަލުގައި، ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަލާ ފުލުހުންނަށް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 7) - ސްރީ ލަންކާގައި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ބުޑިސްޓުން ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާ އިތުރު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފަ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 3
މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދޭތީ ކެންޑީގައި ކާފިއު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 6) - މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގެ ކެންޑީގައި އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 1
ލަންކާގައި މުސްލިމުންގެ މިސްކިތަކަށް ގެއްލުން ދީފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 28) - ލަންކާގެ އިރުމަތީގެ އަމްޕަރާ ޓައުނުގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށާއި މިސްކިތަކަށް ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 1
މުސްލިމުން މެރި މިއަންމާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ނޭޕީޑޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މީހުން މެރި މިއަންމާ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 4
އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި އޮންނަންވީ ސަލާމަތާއި އަމާންކަން

ސަލާމަތާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގެ މުހިންމު އަސާސަކަށް ވުމުގެ ކުރިން އެއީ މުޖުތަމައުގެ ވަރަށް މުހިންމު އެއް މަގުސަދެވެ. ސަލާމަތާއި އަމާންކަމާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު ލަފުޒަކީ "އައްސަލާމް" އެވެ. އައްސަލާމް އަކީ ﷲ ގެ މަތިވެރި އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްމުފުޅެކެވެ. ﷲ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވާ ގޮތުން...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 5
ޖަރުމަނުގެ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު އިސްލާމްވެއްޖެ

ބްރެންޑެންބާގް (ޖެނުއަރީ 25) - ޖަރުމަނުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ އޯލްޓަނޭޓިވް ފޯ ޖާމަނީ (އޭއެފްޑީ) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ޕާޓީ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އިސްލާމް ވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 3
މުސްލިމުން މެރިކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޔަންގޫން (ޖެނުއަރީ 11) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން މެރި ކަމަށް މިއަންމާ ސިފައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 6
އެމެރިކާގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މީހުން ގިނަ ދީނަކަށް އިސްލާމްދީން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - ދެހާސް ސާޅީސް ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު އެމެރިކާގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މީހުން ގިނަ ދީނަކަށް އިސްލާމް ދީން ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 9
ކޮންމެ މުސްލިމަކުމެ އެހެން އިންސާނުން ދެކެ ލޯބިވާންޖެހޭ

އިންސާނުންގެ މެދުގައި އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވުމުގެ ޖަޒުބާތު ދެމިއޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެހެން އިންސާނުންގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި ދިރިނޫޅެވޭ ހިނދު އެހެން މީހުންނާ އެކު ކުރާ މުޢާމަލާތުތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރެވޭނީ މިދެންނެވި ޖަޒުބާތު އޮވެގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 2
މިއަންމާގައި ދީނީ ގޮތުން ތަފާތު ނުކުރާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި

ޔަންގޮން (ނޮވެމްބަރު 28) - މިއަންމާގައި އެއްވެސް ދީނެއްގެ މީހުންނަށް ތަފާތު ކުރުުން ނޯންނަ ކަމަށް އެ ގައުމަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕޯޕް ފްރާންސިސް އަރިހު ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 6
ލަންކާގެ ބުޑިސްޓުންނާއި މުސްލިމުން ތަޅާފޮޅުން ހިންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ދެކުނުގައި ބުޑިސްޓުންނާއި މުސްލިމުންގެ ތަޅާފޮޅުންތައް ބޮޑުވުމުން މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ރަޔަޓް ފުލުހުން ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 1
މަރަން ހުކުމްކުރި މުސްލިމުންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދީފި

ގުޖްރާތު (އޮކްޓޯބަރު 9) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ސްޓޭޓް ގުޖްރާތުގެ ރޭލެއްގައި 2002 ވަނަ އަހަރު އަލިފާން ޖެހި ހާދިސާގައި މަރަން ހުކުމްކުރި 11 މުސްލިމުންގެ އަދަބު އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމަކަށް ލުއިކޮށްދީފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 10
ސިފަކޮށްދެވޭ ވަރަށް ވުރެ ރޮހިންޖާގެ ހާލަތު ދަށް:މަޖީދު

މިޔަންމާއިން އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހާލަތު، ދުލުން ބަޔާންކޮށްދެއްވޭ ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކަމަށް، މިހާރު އެ ގައުމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ފެތި 60 މީހުން މަރު

ކޮކްސް ބާޒާރު (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ އަނިޔާ އިން ސަލާމަތްވުމަށް ދަތުރުކުރި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓެއް ބަންގްލަދޭޝްގެ ކައިރިއަށް ފެތި 60 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 7
ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް ހަމަލާދިން ހާމުދުރުންނަކީ ޖަނަވާރުން

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ލަންކާގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ހަމަލާ ދިން ބުޑިސްޓް ހާމުދުރުންނަކީ "ޖަނަވާރުންތަކެއް" ފަދަ ބައެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 4
މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާތީ އުރުދުޣާންގެ ފާޑުކިޔުން

އިސްތަންބޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އަނިޔާކުރަމުން ދާއިރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާތީ ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.