01 މެއި

May 01, 2017 1
ގެރި ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު ދެ މުސްލިމަކު މަރާލައިފި

އާސާމް (މެއި 1) - ކަތިލުމަށްޓަކައި ގެރި ވަގަށް ނަގަށް އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ އާސާމް ސްޓޭޓުގައި ބަޔަކު މީހުން ހަމަލާދީ ދެ މުސްލިމަކު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
މުސްލިމް ކުދިންނަށް ކޮމެންޓް ކުރި މޭޔަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 26) - ފްރާންސްގެ ދެކުނުގެ ޓައުނެއްގެ ސްކޫލްތަކުގައި މުސްލިމް ކުދިން މާގިނަ ކަމަށް ބުނެ ނަސްލީ ގޮތުން މުސްލިމުންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ކޮމެންޓް ކުރި މޭޔަރަކު 2،000 ޔޫރޯ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 6
މިއަންމާގެ މުސްލިމުން ނައްތާލަން މަސައްކަތެއް ނުކުރަން

ޔަންގޫން (އެޕްރީލް 6) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 4
ގެރި ގެންގުޅުނު މުސްލިމަކު މަރާލި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާޖަސްތާން (އެޕްރީލް 5) - ވެހިކަލްތަކަކަށް ގެރިތަކެއް އަރުވައިގެން ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ މުސްލިމަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލަ އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ރާޖަސްތާން ސްޓޭޓުގެ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 8
ޝިންޖަންގުގައި ތުނބުޅި ދިގުކުރުމާއި މޫނުބުރުގާ މަނާ

ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގިނަ ޝިންޖަންގުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 3
އަޔޯދިޔާ މިސްކިތުގެ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކުރަން އެދެފި

އިންޑިއާގެ އަޔޯދިޔާގެ ޒަމާންވީ މިސްކިތް ހުންނަ، އެ ގައުމުގެ އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންނާއި ހިންދޫން ވެސް އެ މީހުންގެ ދީނީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެދެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 6
ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރު އަނެއްކާވެސް ހުއްޓުވައިފި

މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު، އެމެރިކާގެ ފަނޑިޔާރަކު އިއްޔެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް ހަވާއީ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 15
ހޮލެންޑުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

އެމްސްޓެޑަމް (މާޗް 6) - ހޮލެންޑުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށް ގުރުއާން ކިޔެވުން މަނާކުރާނެ ކަމަށް، ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން މުސްލިމުންނާ އެކުގައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ހޮލެންޑުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެމްސްޓެޑަމްގެ ބޮޑު މިސްކިތަށް އިއްޔެ ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާގައި ނެރެނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 23) - ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ނެރުއްވި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވާފައިވާތީ މި ހަފުތާގައި ނެރުއްވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އާ އަމުރު އަންނަ ހަފުތާ އަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމެއްގެ ފެޝަން ޝޯއެއް

ނިއު ޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ ފޯލް ވިންޓާ ފެޝަން ވީކް މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތެވެ. ޑިޒައިނަރުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ވެސް ފެނިގެން ދިޔަ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
ޔޫކޭގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރެއްގައި އަލަށް ބުރުގާ ވިއްކަނީ

ބުރުގާ ވިއްކަން ފަށާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޕާޓްމެންޓް ސްޓޯރު ކަމަށް ވުމަށް "ޑެބެންހޭމްސް" ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 4
ވެލެންޓައިންސް ޑޭ އާ މުސްލިމް ކުދިންތަކެއް ދެކޮޅު ހަދައިފި

ޖަކާޓާ (ފެބްރުއަރީ 13) - ޖިންސީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެއް ކަމަށް ބުނެ އިންޑޮނީޝިއާގެ މުސްލިމް ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ވެލެންޓައިންސް ޑޭ އާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 3
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް މެލޭޝިއާ އިން އެހީ ފޮނުވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 5) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ކާނާ އާއި އަންނައުނު މެލޭޝިއާ އިން ފޮނުވައިފި އެވެ.

February 05, 2017 7
ޓްރަމްޕުގެ އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ގަބޫލެއް ނުކުރި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 5) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު ވޮޝިންޓަނުގެ ކޯޓަކުން ހުއްޓުވާފައިވާ މައްސަލަ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 5
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އަމުރު ބަދަލު ކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 3) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމެވުން ހުއްޓުވުމަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ކޯޓަކުން ނެރުނު އަމުރު ބަދަލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވައިޓްހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 4
މިއަންމާ ސިފައިންގެ އަނިވެރިކަން މުސްލިމުން ސިފަކޮށްދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ އަނިޔާ އާއި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ވާހަަކަ ބައެއް މުސްލިމުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 7
މުސްލިމް ގައުމުތަކުގެ ވިޔަފާރި 220 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 1) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމައްޗާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަނީ ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފަ އެވެ. އެއް ސަބަބަކީ މުސްލިމް ގައުމުތަކާ އެކު އެމެރިކާ އިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގަމުން ގެންދާތީ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 9
މުސްލިމުން މަނާކުރުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް އޮބާމާ ގޮވާލައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 31) - މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ހަތް ގައުމުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ތެދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 3
މިއަންމާ ސަރުކާރުގެ މުސްލިމް މެންބަރު އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ޔަންގޫން (ޖެނުއަރީ 29) - މިއަންމާގައި ވެރިކަން ކުރާ އަން ސަން ސޫކީގެ ޕާޓީގެ މުސްލިމް މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް ކޯ ނީ ގަޔަށް އެއާޕޯޓުގެ ބޭރުގައި ބަޑިޖަހާ މިއަދު އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 21
ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ހުއްޓުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ރެފިއުޖީ ޕްރޮގްރާމް ހަތަރު މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް ހަތް ގައުމެއްގެ މުސްލިމުންނަށް ވިސާ ދޫކުރުން އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.