23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 1
މޯދީގެ ރަނުގެ ކޯޓުގެ އަގު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ރަނުގެ ފަށް ދެމި...

August 23, 2016
ކަޝްމީރުގައި ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން މޯދީ އަށް ޕްރެޝަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 23) - ކަޝްމީރުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު ކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 4
މޯދީ ތަގްރީރު ދެއްވިއިރު ޗީފް މިިނިސްޓަރު ތާއްޔާޖެހިޖެހި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 15) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަގްރީރު މިއަދު ދެއްވި އިރު އެ ތަގްރީރު އަޑު އައްސަވަން ވަޑައިގެންނެވި، ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އަރްވިންދު ކެޖްރިވާލާގެ ފަރާތްޕުޅުން ފެނުނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ.

August 15, 2016 2
ދެ އަހަރު ތެރޭ ވަނީ 20 މިލިއަން ފާޚާނާ ހަދާފައި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 15) - ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭ އިންޑިއާގައި 20 މިލިއަން ފާޚާނާ ހަދައިދީފައިވާ ކަމަށް މިނިވަން ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ކާޑު އިއްވަވަމުން ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ...

August 15, 2016
އިންޑިއާއަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް އެންމެ މަގްބޫލް މަންޒިލް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 15) - އިންޑިއާ އަށް ގެނައި އިގްތިސާދީ އިސްލާހީ ބަދަލުތަކާ އެކު އެ ގައުމަކީ މިހާރު ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް އެންމެ މަގްބޫލް މަންޒިލް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ކަޝްމީރުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް މޯދީ ގޮވާލައްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 10) - ކަޝްމީރުގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަން ފެށިތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓާލުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 6
140 ގަޑިއިރު ތެރޭ މޯދީ ތިން ކޮންޓިނެންޓަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 8) - ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު ދުވަހު އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ޝެޑިއުލަށް ބަލާއިރު އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބުރަ އެވެ. ތަފާތު ޓައިމް ޒޯނުގެ ތިން ކޮންޓިނެންޓުގެ ހަތަރު ގައުމަކަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ޖޫން 9 ވަނަ ދުވަހު ފަސް ވަނަ ގައުމު ކަމަށްވާ މެކްސިކޯ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016
ސިޔާސީ އިވެންޓަކަށް ދާތީ އަމީތާބަށް ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ހަފުލާގައި، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަމީތާބް ބައްޗަން ބައިވެރިކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކަމަށްވާ ކޮންގްރެސް އިން އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016 1
މަންމަ އަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރެއްވި ގޮތުން މޯދީ އަށް ތައުރީފް

އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް އެ މަނިކުފާނުގެ މަންމާފުޅު އިއްޔެ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން މޯދީ އިހްތިރާމް އަދާކުރެއްވި ގޮތުން ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެ އެވެ.