05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017
މޯދީ އާއި ޝީ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް

ޒިއަމެން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ދެ ގައުމު ގުޅުނު ބޯޑަރު ކައިރީ މަޝްރަހު ހޫނުވިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޗިންޕިން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 29) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ މަހު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 8
ބަޑީގެ ވަޒަނުން ކަޝްމީރަށް ހައްލެއް ނުހޯދޭނެ: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 15) - ބަޑީގެ ވަޒަނުން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ނުހޯދޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 1
އިންޑިއާގައި އާ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 17) - އިންޑިއާގައި އާ ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ޕާލަމެންޓުގެ ދެ ގޭގައި މިއަދު ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 4
މޯދީ ކަން ކުރިގޮތުން ފަލަސްތީނު މީހުން ހިތުގައި ޖެހިފައި

ގުދުސް (ޖުލައި 6) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގައި ތިން ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވި އިރު ފަލަސްތީނަށް ވަޑައިގެން ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ނުވާތީ ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 5
އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގެންނެވި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ވަޒީރަކަށް މޯދީ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 4) - އިޒްރޭލަށް ވަޑައިގެންނެވި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ޝަރަފް ނަރެންދުރަ މޯދީ ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 5
ޓްރަމްޕާއި މޯދީ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް އިންޒާރު ދީފި

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތައް ދޭން ޕާކިސްތާނުގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުން ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، އެކުގައި ރޭ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ގޮވާލައްވައި، އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 7
ޕްރިޔަންކާ އެޅި ހެދުމަށް ފާޑުކިޔަނީ

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ބައްދަލުކުރި އިރު ޕްރިޔަންކާ އަޅައިގެން ހުރި ހެދުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 10
ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ކައިރީ އިންޑިއާގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ހުޅުވައިފި

އާސާމް (މެއި 26) - އިންޑިއާގެ އިރު އުތުރުގެ އާސާމް ސްޓޭޓާއި އަރުނާޗަލް ޕްރަދޭޝް ގުޅުވާލުމަށް ހެދި 9.15 ކިލޯ މީޓަރު (5.68 މޭލު) ގެ ދިގު ބްރިޖް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 20
އިންޑިއާގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

އާސާމް (މެއި 25) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް އާސާމް ސްޓޭޓުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މާދަމާ ހުޅުއްވައިދެއްވާނެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 10
މޯދީއަށް ޓަކައި ސައިފަތް ދަނޑުން ކުޅަނދުރު ހުސްކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 11) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް ސައިފަތް ދަނޑުތަކުން ކުޅަނދުރު ހަތާ ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 1
މޯދީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް 6000 އޮފިސަރުން ނެރެނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 8) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ ހަފުތާގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް ސަލާމަތީ ގޮތުން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ލަންކާ ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 22
އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިންޑިއާގެ ހަދިޔާ: ސެޓެލައިޓެއް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޑިއާ އިން ހެދި ސެޓެލައިޓް، "ޖީސެޓް-9" މިއަދު ހަވީރު ޖައްވަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 7
މޯދީގެ ހޮވުމަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ

މުސްލިމުންނާ އިދިކޮޅު އަދި ހިންދީންގެ ހަރުކަށި ދީނީ ބޭފުޅަކު، އިންޑިއާގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ސްޓޭޓް، އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރެއްވުމުން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 1
އިންޑިއާގެ މުހިންމު ސްޓޭޓްތައް މޯދީގެ ޕާޓީ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 11) - ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ދައުރުގެ މެދުތެރޭން ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި މުހިންމު ސްޓޭޓްތައް އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 5
މޯދީ ވައިޓްހައުސްއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޓްރަމްޕުގެ ދައުވަތު

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 25) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 3
ޓްވިޓާގައި އަމީތާބަށް ވުރެ ކުރިއަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، ބޮލީވުޑުގެ ހުރިހާ ތަރިން ފަހަތަށް ޖައްސާލެއްވުމަށް ފަހު، އެންމެ ގިނަ މީހުން ފޮލޯކުރާ ޓްވިޓާގެ ޝަހުސިއްޔަތުގެ މަގާމު ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ 5.45 ޓްރިލިއަން ރުޕީސް ޖަމާކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 22) - އިންޑިއާގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ 500 އާއި 1،000 ރުޕީސްގެ ނޫޓްތައް މި މަހު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލި ފަހުން މި މަހު 10 އާއި 18 އާ ދެމެދު 5.45 ޓްރިލިއަން ރުޕީސް (80 ބިލިއަން ޑޮލަރު) ބޭންކުތަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 5
ބޮޑު ނިންމުން މޯދީ ނިންމީ ދެތިން މީހެއްގެ ލަފަޔާ އެކު

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 21) - އިންޑިއާގެ މާލީ ބާޒާރުން 500 އާއި 1،000 ރުޕީސްގެ ނޯޓު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނެގުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިންމެވީ ގިނަ ބައެއްގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބަަދަލުގައި އެންމެ ދެތިން މީހެއްގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
ބޮޑެތި ނޫޓުތައް ނަގަން ޖެހުނީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައި:މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 13) - އިންޑިއާގައި ބޭނުންކުރާ 500 އާއި 1،000 ރުޕީސްގެ އަދަދުތައް ކުއްލި އަކަށް އުވާލުން ބާއްވަން ޖެހުނީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނާންގާ ސިއްރެގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.