24 މެއި

May 24, 2019 7
ނިއުގެ ހައްގުގައި އިމްރާން ތެދުވެއްޖެ

ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް، އެ ކްލަބުން މުސާރަ ނުލިބޭތީ މިދިޔަ އަހަރު އެ މައްސަލަ އެފްއޭއެމް އަށް ހުށަހެޅި އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 5
މުސާރަ މައްސަލަ ނުނިމި ލަސްވާތީ އިމްރާން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ހޯދަން އޭނާ އެފްއޭއެމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ލަސްވާތީ އޭނާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 19
ނިއު އިން އިމްރާނުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލައިފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދަށް އެ ކްލަބުން މުސާރަ ނުދޭތީ އޭނާ ޕްރެކްޓިހަށާއި މެޗަށް ހާޒިރުވުން ހުއްޓާލުމުން، ކްލަބުން އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 6
އިމްރާން ނެތް ނަމަ ފެންނާނީ ތަފާތު ނަތީޖާއެއް: އޮސްކާ

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ބުދަ ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އަތުން 5-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ދެއްކި ކުޅުން ހުރިހާ ކީޕަރުން ބަލައި ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 9
އިމްރާން ނިއުގައި މަޑުކޮށްފި: "މިއީ ޗެލެންޖެއް"

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވެސް ހުރުމާ އެކު ނިއުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ ޖާގަ ހޯދުން ވެގެންދާނީ ޗެލެންޖަކަށް ކަމަށް އިމްރާން މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 44
17 އަހަރަށް "ޝުކުރެއް ނެތް"، "ބޮޑުވީ އަދަބު"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ދިން އަދަބަށް އިހުތިރާމްކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ އޭނާގެ އަމަލުތަކަށް ބިނާކޮށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ކަމަށް ނިއުގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 9
އެންމެ ހައިރާންވީ އިމްރާނުގެ ހުނަރު ފެނިފައި: ކޯޗު

ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ހަވާލުވާން ރާއްޖެ އައިސް އެންމެ ހައިރާންކުރުވަނިވި ކަމަކަށް ފެނުނީ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕޯޗުގަލްގެ ބެނާޑޯ ޓަވަރޭސް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
ނިއުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަނެއްކާ ވެސް އިމްރާނަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަނަކަށް އެ ޓީމުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކެޕްޓަން އިމްރާން މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 9
އިމްރާނާއި ސެންޓޭ އެނބުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން 2013 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރިއިރު މުުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދާއި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަލުން އެ ކްލަބާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.