30 ޖޫން

June 30, 2020 5
ނިއު ސަލާމަތްކޮށްދޭން ސަރުކާރުގައި އާދޭހާ އެކު އެދެން

އެފްއޭއެމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ، ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވައިލަން ކަމަށާއި، ނިއު ކޮޅަށް ޖަހައިދޭން، ސަރުކާރުގައި އާދޭހާ އެކު އެދޭ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ޗެއާމަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 21
ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޗެއާމަނަކަށް މެމްބަރު މޮސްޓާ

އެފްއޭއެމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޗެއާމަނަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކްލަބުގެ މަޝްހޫރު ސަޕޯޓަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.