30 ޖޫން

June 30, 2020 5
ނިއު ސަލާމަތްކޮށްދޭން ސަރުކާރުގައި އާދޭހާ އެކު އެދެން

އެފްއޭއެމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ، ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވައިލަން ކަމަށާއި، ނިއު ކޮޅަށް ޖަހައިދޭން، ސަރުކާރުގައި އާދޭހާ އެކު އެދޭ ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ޗެއާމަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.