06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 2
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ނިއު ހަތަރު ވަނަ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 2
އުނދަގޫ މޮޅަކަށް ފަހު އީގަލްސް ކުރީގެ މަގާމަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ކްލަބް އީގަލްސް އެރިއިރު، ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނިއު އަށް އަނެއްކާ ވެސް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 4
ސެންޓޭގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އެރިއިރު، ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނިއު އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016
ކަވަޒޮވިޗް ދޫކޮށްލައި ނިއުގެ ކޯޗަކަށް ސަމްޕަތު

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ސާބިއާގެ ކޯޗު ނިކޮލާ ކަވަޒޮވިޗް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް މިހާރުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަޝްރަފް ލުތުފީ (ސަމްޕަތު) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 5
ދަގަނޑޭ ކެރިއަރުގައި 400 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި!

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ކެރިއަރުގެ ސީނިއާ ލެވެލްގައި 400 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

September 20, 2016 2
ވެލެންސިއާ އަތުން ނިއު މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 5
ވިކްޓަރީ އަތުން ބަލިވެ ނިއު އަށް ޕްރެޝަރު

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ފެށި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓަރީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

September 14, 2016
ކަވަޒޮވިޗް ސަސްޕެންޝަނުގައި، ސުވާލުތަކެއް!

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ގެނެސްފައިވާ ސާބިއާގެ ކޯޗު ނިކޮލާ ކަވަޒޮވިޗަށް އެ ޓީމުގެ ބެންޗަށް ގޮސް އިރުޝާދު ދެވިދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލުތައް އުފެއްދިއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016
ނިއުގެ ކޯޗަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ކަވަޒޮވިޗް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗަކަށް އެ ޓީމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ސާބިއާގެ ނިކޮލާ ކަވަޒޮވިޗް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 1
ނިއު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
ފަހު ބުރުގެ ކުރިން: މިއީ ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއްތަ؟

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށާއިރު ލީގުގެ ވާދަވެރިކަން މި ފަހަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް ތިން ޓީމެއް އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. އެއީ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ އާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސް އަދި ތިން ވަނަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ވެލެންސިއާ އަތުން ނިއު އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 7
ނިއުގެ ކޯޗުކަމުން ސްޓޮއިކޯފް ވަކިކޮށްފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު މެޗުން ބަލިވެ ޕްރެޝަރަށް ގޮސްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ބަލްގޭރިއާގެ ޔޮރްދާން ސްޓޮއިކޯފް އިވަނޯފް ވަކިކޮށްފި...

August 18, 2016
ނިއުގެ ޑިފެންސް ލައިނަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނިއެޅިފައި

ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ފަހަތަށް ކުޅޭ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 8
ބީޖީ އަތުން ބަލިވެ ނިއު ޕްރެޝަރަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު 2-0 އިން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން ބަލިވެ ލީގު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 4
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް އެއް ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ދަގަނޑޭގެ ލަނޑާ އެކު މާޒިޔާ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް

ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ގެ ލަނޑާ އެކު 2-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން މޮޅުވެ، މާޒިޔާ އަލުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 4
ނިއު ބަލިކޮށް ޓީސީ ތިން ވަނަ އަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-0 އިން މިރޭ ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އަރައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 4
އަބޫ ދާން ޖެހުމުން ނިއު އަށް ޖަޕާން ކީޕަރެއް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ގާނާ ގޯލްކީޕަރު އަބޫ ސުލެއިމާން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ޖެހުމުން، ބަދަލުގައި ނިއު އިން ޖަޕާނުގެ ގޯލްކީޕަރެއް ގެނެސްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ނިއު ހަތަރު ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 1
ނިއު އަށް ކޮސޯވޯ ފޯވާޑެއް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކޮސޯވޯގެ ފޯވާޑެއް ގެނެސްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 1
ފަހު ވަގުތު ވިކްޓަރީ އަތުން ނިއު މޮޅުވެއްޖެ

ފަހު ވަގުތު ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރު ވެލިޗްކޯ މިޓްކޯފް ޖެހި ލަނޑުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ވިކްޓަރީ އަތުން 1-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016
ނިއުއާ އެއްވަރުވެ ޓީސީ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.