31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 4
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބީޖީ ބަލިކޮށް ނިއު ސެމީ އަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 4-3 އިން ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 4
ބޮޑު ތިން ކްލަބަށް ދިމާވީ ކޮން މައްސަލައެއް؟

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު ކޮންމެ މުބާރާތެއްގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ނުވަތަ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް، ވިކްޓަރީ އަދި ވެލެންސިއާ އޮވެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް އަބަދުވެސް...

October 22, 2016
ނިއު އަތުން ބަލިވިޔަސް ޔ. ވިކްޓަރީ ގަދަ ހަތަރަކަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިޔަސް ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016
ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއް، ސަލާމަތްވާނީ ކޮން ދެ ޓީމެއް؟

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު ހަތަރު މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިޔާ އަށް ވަނީ ޔަގީންވެފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ބީޖީ ރެލިގޭޓްވެފައިވާއިރު، މިވަގުތު ފޯރިގަދަވެފައިވަނީ ގަދަ ހައެއް ކަށަވަރުކުރުމުގަ އެވެ. ގަދަ ހައެއްގައި ނުހިމެނި ހަތް ވަނަ އަށްދާ ޓީމެއް ޖެހޭނީ ދެ ލެގު އުސޫލުން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 3
ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުގައި އޮތް ރެކޯޑް ބެންގަލޫރަށް

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ފައިނަލުން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ޖާގަ ހޯދުމާ އެކު މުބާރާތުގައި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެެއް ހޯދި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޓީމުގެ ޝަރަފް ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 11
ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ބީޖީ ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ގަދަ ހަތެއްގެ ފުރުސަތު ނުލިބި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވިއިރު، މެޗަށް ފަހު ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ވެލެންސިއާ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ލީގު ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި މިއަދު ވިކްޓަރީ އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ކުޅުނު މެޗު 3-3 އިން އެއްވަރުވެ، ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ވެލެންސިއާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 2
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ނިއު ހަތަރު ވަނަ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 2
އުނދަގޫ މޮޅަކަށް ފަހު އީގަލްސް ކުރީގެ މަގާމަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ކްލަބް އީގަލްސް އެރިއިރު، ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނިއު އަށް އަނެއްކާ ވެސް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 4
ސެންޓޭގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އެރިއިރު، ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނިއު އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016
ކަވަޒޮވިޗް ދޫކޮށްލައި ނިއުގެ ކޯޗަކަށް ސަމްޕަތު

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ސާބިއާގެ ކޯޗު ނިކޮލާ ކަވަޒޮވިޗް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް މިހާރުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަޝްރަފް ލުތުފީ (ސަމްޕަތު) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 5
ދަގަނޑޭ ކެރިއަރުގައި 400 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި!

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ކެރިއަރުގެ ސީނިއާ ލެވެލްގައި 400 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

September 20, 2016 2
ވެލެންސިއާ އަތުން ނިއު މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 5
ވިކްޓަރީ އަތުން ބަލިވެ ނިއު އަށް ޕްރެޝަރު

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ފެށި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓަރީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

September 14, 2016
ކަވަޒޮވިޗް ސަސްޕެންޝަނުގައި، ސުވާލުތަކެއް!

ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ގެނެސްފައިވާ ސާބިއާގެ ކޯޗު ނިކޮލާ ކަވަޒޮވިޗަށް އެ ޓީމުގެ ބެންޗަށް ގޮސް އިރުޝާދު ދެވިދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލުތައް އުފެއްދިއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016
ނިއުގެ ކޯޗަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ކަވަޒޮވިޗް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗަކަށް އެ ޓީމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ސާބިއާގެ ނިކޮލާ ކަވަޒޮވިޗް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 1
ނިއު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016
ފަހު ބުރުގެ ކުރިން: މިއީ ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއްތަ؟

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށާއިރު ލީގުގެ ވާދަވެރިކަން މި ފަހަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް ތިން ޓީމެއް އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. އެއީ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ އާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސް އަދި ތިން ވަނަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ވެލެންސިއާ އަތުން ނިއު އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 2-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 7
ނިއުގެ ކޯޗުކަމުން ސްޓޮއިކޯފް ވަކިކޮށްފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު މެޗުން ބަލިވެ ޕްރެޝަރަށް ގޮސްފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުން ބަލްގޭރިއާގެ ޔޮރްދާން ސްޓޮއިކޯފް އިވަނޯފް ވަކިކޮށްފި...

August 18, 2016
ނިއުގެ ޑިފެންސް ލައިނަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނިއެޅިފައި

ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ ފަހަތަށް ކުޅޭ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 8
ބީޖީ އަތުން ބަލިވެ ނިއު ޕްރެޝަރަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު 2-0 އިން ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން ބަލިވެ ލީގު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 4
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް އެއް ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 3
ދަގަނޑޭގެ ލަނޑާ އެކު މާޒިޔާ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް

ގައުމީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ގެ ލަނޑާ އެކު 2-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން މޮޅުވެ، މާޒިޔާ އަލުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.