05 ޖުލައި

July 05, 2016 1
ވެޓެރަންސް ކަޕް ނިއު އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ވެޓަރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 1
ބީޖީ ކޮޅަށް 10 ލަނޑު ޖަހައި ނިއު ފައިނަލަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 10-1 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 2
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން މާޒިޔާއާ ޕޮއިންޓަކާ ގާތަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި، އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ޕޮއިންޓަކާ ގާތަށް ކްލަބް އީގަލްސް މިރޭ ޖެހިލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
ވެޓެރަންސް ކަޕް: ނިއު އާއި މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 1
ނިއުއާ އެއްވަރުކޮށް ވިކްޓަރީ އަށް ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓަރީ އާއި ރޭޑިއަންޓް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ވިކްޓަރީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016
މާޒިޔާ އަތުން ނިއު އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަތުން 5-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ވެލެންސިއާ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ގްރޫޕް އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ގޮސްފި އެވެ.

June 16, 2016
ފަހު ވަގުތުގެ ގޯލާ އެކު ނިއު-ވެލެންސިއާ އެއްވަރު

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ފަހު ވަގުތު ވެލެންސިއާ ޖެހި ލަނޑާ އެކު ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
ވިކްޓަރީ އަތުން ނިއު އަށް މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-2 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 1
ވެޓެރަންސް ކަޕް: ބީޖީ އާއި ނިއު އެއްވަރު

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަން އެފްއޭއެމްގެ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ!

އޭޝިއާގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ކްލަބް މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތައް 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވާދަކުރަމުން އައި ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ދެވުނީ އެންމެ ދެ އަހަރު އެވެ. ނިއު ރޭޑިއަންޓުން 2005 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޯދައި އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި...

19 މެއި

May 19, 2016
އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި އޮތް ނިއު އަށް ޕޮއިންޓެއް

މުސާރަ ނުދޭތީ ކުޅުންތެރިން ހަޅުތާލުކުރުމުން، އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ އިތުރު އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
އޭއެފްސީން ނިއު 4،000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ލަވަކިޔުންތެރިން މަނާ ސަރަހައްދަކަށް ވެއްދުމުގެ ސަބަބުން އޭއެފްސީން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3،000 ޑޮލަރު (46،000 ރުފިޔާ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

May 15, 2016
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް ޓޮމް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފޯވާޑް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.