23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 8
ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖް ބޮޑު ސީޒަނެއް

ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ފެނުނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބެނީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވުމުންނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގަ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަޔަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަކި ފޯރި ކުޑަވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 4
ނިއުއަށް އުފަލެއް، ހަމްޕުގެ އަނިޔާ ސީރިއަސްއެއް ނޫން

ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާ ހީކުރިހާ ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ޓެސްޓްތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 5
މެޗު ކެންސަލްކުރީ ގައުމީ ޓީމާއި ކްލަބްތަކަށް ވިސްނާފައި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި މައިލޯ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ކަލަންޑަރަށް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެ ނަމަ ގައުމީ ޓީމްތަކަށާއި...

February 13, 2018 10
ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗު އެންމެ ފަހުން ކެންސަލްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ނުކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މެޗުގައި އެއްކޮޅުން ވާދަކުރާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 3
ހަމްޕުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ނިއު އަށް ހާސްކަން

ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ގެ ކަނާތު ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 11
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ފަސްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމަށް މިރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 7
ނިއުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ދަގަނޑޭ އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ވެސް ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 29, 2018 25
އުރީދޫ އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޮންސާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ގަތަރުގެ އުރީދޫ އިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސޮޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 25
ނިއު އަށް ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކުޅުންތެރިން ގެނެސްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ސްޕެއިނުގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރަކާއި އެ ގައުމުގެ ފޯވާޑެއް ގެނެސްފި އެވެ.

January 25, 2018 12
ނިއުގައި މަޑުކުރަން ދަގަނޑޭ ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅެން އިތުބާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 6
އަފްގާނިސްތާން ކެޕްޓަން އަމީރީ ނިއު އަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އަފްގާނިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު ޒޮހިބް އިސްލާމް އަމީރީ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 9
އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ބޮބީ ނިއު އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ކުޅުނު ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލްގަނީ (ބޮބީ) ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ގެނެސްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 11
އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން އިންމަ ނިއު އަށް

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ) ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
ނިއު އަށް ބިދޭސީ ދެ ޑިފެންޑަރުންނާއި ފޯވާޑެއް

ލުބްނާން ޑިފެންޑަރު ހުސެއިން އެލް ޑޯ އާއި މޮންޓެނީގްރޯ ޑިފެންޑަރު ސްޓެވަން މާކޮވިޗުގެ ބަދަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް އަންނަ ސީޒަނަށް އޭޝިއާގެ ޑިފެންޑަރަކާއި ޔޫރަޕުގެ ޑިފެންޑަރެއް ގެންނަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2017 1
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގަދަ ފަހެއް ހޮވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްްސް ކަޕުން މިހާރު އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 7
ނިއުގެ ކާމިޔާބަށް ފީފާގެ ރައީސްގެ މަރުހަބާ

ހަ ސީޒަނުގެ ތެރޭ ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މި އަހަރު ހޯދި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 27
އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ތައިލެންޑުގައި ނިއު ކޭމްޕްކުރަނީ

އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ތައިލެންޑުގައި ދެ ހަފުތާ ކޭމްޕްކޮށް އެކުވެރިކަމުގެ ތިން މެޗު ކުޅެން ރާވާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 18
އުމެއިރު އަލުން ނިއު އަށް ސޮއިކޮށްފި

ފާއިތުވި ތިން ސީޒަނުގައި މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އުމެއިރު އަލުން ކުރީގެ ޓީމު ނިއުއަށް މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 37
"މި ފެނުނީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު"

ފެނިގެން މިދިޔައީ 13 މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު ކަމަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ...

December 16, 2017 16
އޮއްޕޮގެ ދެ ލަނޑުން ނިއު އިން ގައުމީ ތަށި ހޯދައިފި

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ ދުރުގައި ދުވަސްކޮޅަކު ހުރުމަށް ފަހު މި އަހަރު އެނބުރި އައި ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އިބްރާހިމް ފަޒީލް (އޮއްޕޮ) ޖެހި ދެ ގޯލާ އެކު، 3-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 3
"90 މިނެޓުގެ ތެރޭ ނަތީޖާ ނެރެން މަސައްކަތްކުރާނަން"

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު 90 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ނަތީޖާ ނެރެން ވަރަށް ބޮޑަށް...

December 15, 2017 1
ފައިނަލުގައި ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ: އޮސްކާ

ފައިނަލް މެޗުތަކުގައި ފޭވަރިޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން މޮޅުވާން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެންމެ މޮޅު ކުޅުން ދައްކަން ޖެހޭ...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 9
އިމްރާން ނިއުގައި މަޑުކޮށްފި: "މިއީ ޗެލެންޖެއް"

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވެސް ހުރުމާ އެކު ނިއުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ ޖާގަ ހޯދުން ވެގެންދާނީ ޗެލެންޖަކަށް ކަމަށް އިމްރާން މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 8
ކީޕަރު ފައިސަލް ވެސް ނިއުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި

އަންނަ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 11
އަނެއްކާ ވެސް ޕެނަލްޓީން ޓީސީ ބަލިކޮށް ނިއު ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕް އުފުލާލިތާ ތިން ދުވަސް ނުވަނީސް، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން އެ ޓީމު އަނެއްކާ ވެސް ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.