19 hours ago

132

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ރައީސަކު ހޮވުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ދާދި ދެންމެއަކު ވޯޓު ލުން ފަށައިފި އެވެ.

3 hours ago

23

މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ލަދެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ޕާޓީގެ...

14 hours ago

1

ވޯޓު ކިޔޫގައި އެތައް އިރެއް، އެކަމަކު އުފަލުން!

14 hours ago

2

ވޯޓު ލާން ފެށުން ދިޔައީ ރަނގަޅަށް: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

16 hours ago

11

ފުލުހުން އޮތީ ތައްޔާރަށް، ހަމަނުޖެހުން ނުހިންގާތި: ޝިފާން

14 hours ago

5

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ދުނިޔޭ ވަށާ ބުރު ޖެހުމުގެ ރޭހަކަށް ނުކުތް އިންޑިއާގެ ދަތުރުވެރިޔާގެ ޔޮޓުގެ ކުނބު ބިނދި އަނިޔާވެ، ހާލުގައި ޖެހުމުން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް...

17 hours ago

1

ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ ދުނިޔެ އަށް ހުރި ބިރެއް: އީރާން

18 hours ago

މަންމައާ ބައްދަލުވި ވަގުތު ނަވާޒް ޝަރީފަށް އުފަލުގެ ކަރުނަ

18 hours ago

"އިގްތިސާދު ހީނަރުވީ ސަރުކާރުގެ ކޯޅުން ބޮޑުވުމުން"