9 hours ago

26

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބޮން ގޮއްވާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހޯދަން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި، ދިވެހިން ވެސް ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިމާރާތެއް އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

12 hours ago

3

ސްރީ ލަންކާގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި ދިން ހަމަލަތަކާ ގުޅިގެން، ދިވެހިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮނުއްވި މަންދޫބު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ...

16 hours ago

35

ވޯޓު ސިއްރުކޮށްފިނަމަ ފައިސާގެ ނުފޫޒު ވަދެދާނެ: އިންތި

16 hours ago

44

ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް އާ އިނާޔަތް ދޭން އީވާ ދެކޮޅު

21 hours ago

165

ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް އާ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ބިލެއް

12 hours ago

5

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 22) - ސްރީ ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޑެންމާކުގެ މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު އެންޑާސް ހޮޗް ޕޮވްލްސެންގެ ހަތަރު ކުދިންގެ ތެރޭން ތިން...

17 hours ago

6

ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް ކަމަށް ކޮމީޑިއަނެއް

18 hours ago

8

ހަމަލާދިންކަމަށް ބެލެވެނީ ތައުހީދު ޖަމާއަތުން: ސަރުކާރު

21 hours ago

3

ފައްޅިއަށް ދިން ހަމަލާއިން އާއިލާއެއް ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ