ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިންޑިއާ: އާސިމް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިންޑިއާ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ އިންޑިއާ އިން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިންޑިއާގެ 68 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންޑިއާ އަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، އިންޑިއާއާ އެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

"ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާ އަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަކީ އިންޑިއާއާ މެދު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ކަމުގެ މިސާލެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކައިގައި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ވެދީފައިވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެ ގޮތުން، އެ ގައުމުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހަދާފައިވާ އައިޖީއެމްއެޗާއި ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް އާއި ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލަކީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެކިތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ (މ) ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މީގެ އިތުރުން، މި އަހަރަކީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް އާ ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ އަހަރަކަށް ވާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ ވެސް ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާ އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އަންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.