ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ހިޔާލު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގަވާއިދުގެ އިސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ކަރުދާހަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.


ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލައި ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެލިކޮޕީ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެ ދެލިކޮޕީ ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

ދެލިކޮޕީ އަށް ހިޔާލު ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މާޗް ދޭއް ގެ ކުރިން ހިޔާލުތައް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޝަނުން އެދެ އެވެ.