ރައީސް އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި މީހާގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

ރައީސް އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި މީހާގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް އިއްޔެ ޖަހައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި 43 އަހަރުގެ މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ މީހާ އެއްލި ގާބުރިއަކުން ޖެހި ތަޅައިގެން ދިޔައީ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގާ ދިމާލަށް ވާ ގޮތަށް ހުރި ބިއްލޫރިގަނޑެކެވެ.