އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ނަރުދު އަށް ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަނީ

ށ. ނަރުދު އަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިއަދު އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އަލުން ކަރަންޓް ދެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.


މިއަދު މެންދުރު 12 ޖަހާކަށް ހާއިރު ނަރުދޫގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ، މުޅި ރަށުން ވަނީ ކަރަންޓު ގޮސްފަ އެވެ.

އިންޖީނުގޭގައި ރޯވީ ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައި 80 ކިލޯގެ ޖަނަރޭޓަރުގައި ބާރުގަދަ އަޑެއް ގޮވުމަށް ފަހުގަ އެވެ. އިންޖީނުގޭގައި ބޭނުންކުރަމުުން އައި 50 ކިލޯވޮޓްގެ ދެ ވަނަ ޖަނަރޭޓަރު ވެސް މި ހާދިސާގައި އެއްކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ އިން ބުންޏެވެ.

ފެނަކަ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ށ. ފޭދޫ އިން 128 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ނަރުދޫ އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް ނަރުދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"މި ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ށ. ނަރުދޫގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް އަލުން އިއާދަކުރުމަށެވެ،" ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ސޮއިކުރައްވައި ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

މި ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވެސް އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުންޏެެވެ.