އައްޑޫ މޭޔަރަކަަށް މި ފަހަރު ވެސް ސޯބެ، ޑެޕިއުޓީއަކަށް ޔަސްރިފް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ، ފާއިތުވި ދެ ދައުރުގައި ވެސް މޭޔަރުކަން ކުރެއްވި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ތިން ވަނަ ފަހަރަށް މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ހޮވައިފި އެވެ.


އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހުވާކުރުމަށް މިރޭ ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ވަނީ މޭޔަރާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ވެސް ހޮވައިފަ އެވެ.

މި ފަހަރު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޔަސްރިފެވެ.

މުޅިން އަލަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މި ފަހަރު ހަތް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ އިރު، ފާއިތުވި ދެ ދައުރުގައި ކައުންސިލަރުކަން ކުރެއްވި އިތުރު ދެ ބޭފުޅަކު ވެސް މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ.

އެއީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޔަސްރިފާއި ފޭދޫ ކައުންސިލަރު އަލީ ފަހުމީ އަހުމަދެވެ. ފަހުމީ 2014 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް ހޮވިވަޑައިގަތީ ބައި-އިލެކްޝަނަކުންނެވެ. އެއީ އިންތިހާބުގައި ފޭދު އަށް ހޮވިވަޑައިތް އަބްދުﷲ އަސްވާން (އަތޯ) ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހި ކުއްލި ގޮތަކަށް ޖުލައި 8، 2014 ގައި އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ތިން ވަނަ ވަނަ ދައުރަށް މި ފަހަރު އަލަށް ހުވާ ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ ހުޅުދޫ ކައުންސިލަރު އިބްރާހީމް ޝުކުރީ އާއި މީދޫ ކައުންސިލަރު ހުސައިން ހިޔާޒާއި މަރަދޫ ކައުންސިލަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލްގެ އިތުރުން ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ކައުންސިލަރު ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދެވެ.

ޖަމްޝީދާއަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ އަންހެން މެންބަރެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދެ ދައުރުގައި ވެސް އައްޑޫ ކައުންސިލްގައި އޮތީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އެވެ.

ނަމަވެސް ދައުރު ހަމަވި ކައުންސިލްގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރަކު ހުންނެވި އެވެ. އެއީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަ ކުރައްވައި 2014 ގައި ޕީީޕީއެމަށް ސޮއި ކުރެއްވި ހުޅުމީދޫ ކައުންސިލަރު އަލީ މުހައްމަދު (އައްދު) އެވެ.