އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްވި ދެ ޒުވާނަކު އައިސީޔޫގައި، ފަރުވާ އަށް މާލެ ފޮނުވާލަނީ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މިއަދު އިރު އޮއްސުނު އިރު ސައިކަލަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ދެ ޒުވާނަކަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) ގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، އެ ދެ މީހުން އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.


ހިތދޫ ބޮޑު މަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ އުމުރުން 22 އަހަރާއި 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށެވެ.

އެޗްއާރްއެޗްގެ އޮފިޝަލަކު މިރޭ ވިދާޅުވީ އެ ދެ މީހުންގެ ބޮލަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު ތަންކޮޅެއް ސީރިއަސް ކަމަށެވެ.

"ދެ ކުދިންގެ ހެޑް އިންޖަރީތައް ހުރީ. އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން މި އަންނަނީ." އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ފަރުވާ އަށް އެ ދެ މީހުން މާލެ ފުރުވައިލެވޭތޯ އެވެ.

"މޯލްޑިވިއަނުން ޖާގައެއް ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ފުރުވާލާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ސައިކަލާއި ޕިކަޕް އެކްސިޑެންޓްވީ ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ސައިކަލް ޕިކަޕްގައި ޖެހިގެންނެވެ.

މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މަރަދޫފޭދޫގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން ވެއްޓި ޒުވާނަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.