ފިލައެއްގައި ޖެހުނު ޒުވާނާ އަދިވެސް އައިސީޔޫގައި

މަގު ހުރަހަށް ވާގޮތަށް، ގެއަކުން ނެރެފައި ހުރި ފިލައެއްގައި ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ އަދިވެސް އޮތީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ހ. ސިލްވަ ސޭންޑް ކިޔާ ގެއިން ނެރެފައި ހުރި އެ ފިލާގައި އޭނާ ޖެހުނީ ސައިކަލުގައި ދަނިކޮށެވެ. އެ ހާދިސާގެ އޭނާގެ ލޯ ކައިރިން މޫނުމަތީގެ ކަށިގަނޑެއް ބިނދި، މޫނު މައްޗަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވެފައިވެ އެވެ. އަދި ކަރު ކައިރި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެ އެވެ.

ރޭން ފެށިގެން އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގަ އެވެ.

އެ ޒުވާނާގެ އާއިލާއިން ވާޙަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ އޭނާގެ މޫނުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ރޭ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް އޮތީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށެވެ.

"ހާލު މިހާރު ސީރިއަސްއެއް ނޫން. އެކަމަކު އައިސީޔޫން ދޫކޮށްލާނެ އިރެއް އަދި ނޭނގޭ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފިލާގައި ޖެހުމާ އެކު، ޒުވާނާ ސައިކަލުން ވެއްޓި، ސައިިކަލަށް ވެސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ މިހާރު ވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.