އެންސީއޭގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަމުން މުއާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމުން ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.


އެންސީއޭގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން މުއާޒް ވަނީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

އެ މަގާމުން މީގެ ކުރިން މުއާޒް ވަކި ވެސް ކުރި އެވެ. އޮކްޓޫބަރު، 2015 ގައި އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމު އޭނާ އަށް އަލުން ދިނީ މި އަހަރު އެވެ.