ދެ މަސް ތެރޭގައި 1 ކިލޯގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕޯސްޓްގެ ޒަރީއާ އިން އެކި ފަހަރު މަތިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.74 ކިލޯގެ ޕާޓީ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ކަސްޓަމުން ބުނީ މިދިޔަ މާޗް މަހާއި އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޕޯސްޓު ޕާރުސަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށް 24 ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމުން ބުނި ގޮތުގައި ޕާރުސަލްތައް އައިސްފައިވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތް، ގްރީސް، ޖަރުމަނު، ބެލްޖިއަމް އަދި ނެދަލެންޑްސް އިން ކަމަށެވެ. މި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެކްސްޓަސީ، ހެރޮއިން، އެމްފެޓަމައިން، މެތަންފަޓަމައިން، މެފެޑްރޯން އަދި މެތުމެތިނޯން ފަދަ ބާވަތްތައް ކަމަށް ކަސްޓަމުން ބުންޏެވެ.

ޕޯސްޓް ޒަރީއާ އިން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ކަސްޓަމުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ކުރިން ބުނި ގޮތުގައި މަޖާކުރުމުގެ ނަމުގައި ހިންގާ އެކި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީ ޑްރަގްސް ބޭނުންކުރުން ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އާންމުވެއްޖެ އެވެ.

އެ ތަކެތި ބޮޑަށް ބޭނުންކުރަނީ އުފަން ދުވަހުގެ ޕާޓީތައް ނުވަތަ އަހަރީ ދުވަސްތައް ނުވަތަ ހަފްތާ ބަންދު ފާހަގަކުރަން ޒުވާނުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.