ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ވިއްކުން ހުއްޓުވާނަން: އޭސީސީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 1،000 އަކަފޫޓުގެ 400 ގޯތި ވިއްކުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފައިވާ އަގަކީ ގޯތި ވިއްކޭނެ އަގެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ