51 މެމްބަރެއްގެ ސޮޔާ އެކު، މަސީހް ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން މިއަދު ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ ލިޔުމުގައި 51 މެމްބަރަކު ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަސީހް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ތިންވަނަ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރެއްވި 51 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން މަސީހް ދުރުކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ އަހަރު ފެށި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ 42 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާ އެކު ކަމަށް އާންމު ކޮމެޓީން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ފާސްކޮށްފަ އެވެ. މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ 15 މެމްބަރުންނަށް ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދެއްގެ ސޮޔާއެކު އެވެ.