މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ 199 ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ރަށު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި 179 މީހަކާއި އަތޮޅު ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ގޮތުގައި 18 މީހެއްގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ދެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނެވެ. އެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކަށް އައްޔަންކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއެއްގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ. އަދި އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވުމާއި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެމްޕެއިންގައި ހަރަކާތްތެރި ނުވުމާއި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އާއިލީ މެމްބަރަކަށް ނުވުމާއި އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓަކަށް ނުވުމަކީ ވެސް އެ މަގާމުގެ ޝަރުތެކެވެ.

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުންނަކީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ކައުންސިލް އިދާރާތަކާ ދެމެދު ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް އަދާކުރާ އަދި ރަށުގައި ނުވަތަ އަތޮޅުގައި އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންގެ ލަފައާ އެކު ރާވައި ހިންގާ މީހުންނެވެ.

ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 200ރ. އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ފޯން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 150ރ. ދޭނެ އެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު އެވެ. އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.