އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފި

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ރާއްޖޭގެ އިތުރުން، އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އާއި މެލޭޝިއާގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިރު، މިހާތަނަށް އައިއިރު، ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ވޯޓު ގުނައި ނިމޭ މިންވަރަކުން އަންނަނީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އަންނަނީ އާންމު ކުރަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަނީ ކިއު އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި މިރޭ 9:30 އާ ހަމައަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަމަކު، 8:30 ގެ ފަހުން ކިއު ނެތް ނަމަ، ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދު ކުރަން ވެސް އެމްޑީޕީން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުން ގަޑިއިރެއްހާ އިރު ފަހުން ވޯޓުލާން ފެށުމުން ކަމަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވޯޓުލުން ގަޑި އަށް ނުފެށުނީ ބައެއް އޮފިޝަލުން ނެތުމުން ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަނީ 270 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިފަ އެވެ. ވޯޓު ލުމަށް 86،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަރުތު ހަމަވެ އެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ ޕްރައިމަރީގައި ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ، ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކުން މިހާ ބޮޑު ޕްރައިމަރީއެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން، ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކެމްޕެއިނެއް މިދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ފަހަރުގެ ޕްރައިމަރީގައި އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވާދަކުރައްވަ އެވެ.