ހޮރައިޒަންގެ 160،000 ރުފިޔާގެ ޗެކެއް ފޭރިގެންފި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ 160،000 ރުފިޔާގެ ޗެކެއް މިއަދު ފޭރިގެންފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި މަހުގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ ހޮރައިޒަންގެ ޗެކު އޮތް ދަބަސް ފޭރިގަތީ މިއަދު ހެނދުނު ޒިޔާރަތް މިސްކިތް ކައިރިންނެވެ. ޗެކުގެ އިތުރުން، އެ ދަބަހުގައި އެ ކުންފުނީގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެކަމަކު، މި ފޭރުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ ކުންފުނިތަކަށް އިލްތިމާސެއް ކޮށްފަ އެވެ.

އެއީ، ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ އާއި ޗެކުތައް ހިފައިގެން ދާ އިރު ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި 9980068 ނަމްބަރަށް ގުޅައިގެން އެ ހިދުމަތް ހޯދޭނެ އެވެ.

ހަފުތާ ބަންދަށް ފަހު، އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަންދާތީ، ކުންފުނިތަކަށް ވަގުން ފާރަލަ އެވެ. ފައިސާކޮޅު މަގުމަތިން ފޭރިގަންނަ ހާދިސާތައް މީގެ ކުރިން ވެސް ހިނގާފައިވެ އެވެ.