ދެ ރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ތ. މަޑިފުއްޓާއި ވިލުފުށީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާ އިމާރާތް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.


އެ ދެ އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ތ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިއްޔެ ފެއްޓެވި ދަތުރުގަ އެވެެ.

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވެސް ބައިވެރިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހުޅުވުމުވެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަކީ ހަމައެކަނި ކުށްކުރާ މީހުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން ނުދެކޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސްޓޭޝަނަކީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުމަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ތަނަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓަރު ވަޑައިގަތް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ.