އޭޑީކޭގައި ކުރާ މައިބަދައިގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ވަގުތުން

އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަދު ފެށި ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސްގެ ބައެއްގެ ގޮތުން މައި ބަދައިގެ އޮޕްރޭޝަނެއް މިއަދު ވަގުތުން ދައްކައިފި އެވެ.


މި ކޮންފަރެންސްގައި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއް ވަގުތުން ދައްކަ އެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން މިހާރު ކުރިއަށް ދާއިރު އިސްކޮށް ހުންނެވީ ދިވެހި ނިއުރޯ ސާޖަން، ޑރ. އަލީ ނިޔާފެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން، މި ކޮންފަރެންސަށް އެމެރިކާ އިން ވަޑައިގެންނެވި ތިން ނިއުރޯސާޖަނުން ކަމަށްވާ ޑރ. ރިޗަޑް ހޮންސީ އާއި ޑރ. ރިޗަޑް ޗުއާ އަދި ޑރ. ފާރޫގު ރިޒާ ފަރޯކީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ކޮންފަރެންސްގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަދު ކުރާ ދެ އޮޕަރޭޝަނަށް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއްހާ އިރު ހޭދަވާނެ އެވެ.

އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދާ ގޮތް އޭޑީކޭގެ ފޭސްބުކްގައި ލައިވްކުރަމުން އަންނަ އިރު މައުލޫމާތު ވެސް ގެންދަނީ ދެމުންނެވެ. އަދި އޭޑީކޭގައި ތިއްބަވައިގެން އޮޕަރޭޝަން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ އެހެން ޑޮކްޓަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް، އޮޕަރޭޝަންގެ ޑޮކްޓަރުން ޖަވާބު ވެސް ދެއްވަ އެވެ.

ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން 200 ވަރަކަށް ޑޮކްޓަރުން މިފަހަރު ބައިވެރިވެ އެވެ. މިއީ، އޭޑީކޭ އިން ބުނާ ގޮތުގައި، 2017 އިން ފެށިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ކޮންފަރެންސަށް ބޭރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ސަމާލުކަން ވެސް ލިބޭކަމުގެ ހެއްކެކެވެ.