ކޮޅަށް ހުންނަވައި އަޑުގަދަ ކުރެއްވުމުން ރޮޒެއިނާ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައި އަޑުގަދަ ކުރެއްވި މައްސަލައިގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ނަން އިއްވައި މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުން މިއަދު ބޭރުކޮށްފި އެވެ.


މިއީ އާ މަޖިލީހުގައި، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ނަން އިއްވައި މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުން ނުކުތުމަށް އެންގި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޗީފް ވިޕުކަން ކުރައްވާ ރޮޒެއިނާ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. އެކަމަކު، ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލިހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އެ ފުރުސަތު ރޮޒެއިނާ އަށް ދެއްވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން، ރޮޒެއިނާ ވަނީ ކޮޅަށް ހުންނަވައިގެން އަޑުގަދަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ނިޒާމީ މައްސަލަ ނުދެއްވައިފި ނަމަ، ގޮނޑީގައި އިށީނދެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޮޒެއިނާގެ ނަން އިއްވީ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް ނަސޭހަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ނަޝީދު ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން ނަން އިއްވަން ޖެހޭނީ ތިން މަރުހަލާއެއް ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނަސޭހަތްދޭން ޖެހޭނީ ގަވައިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށެވެ. އެގޮތަށް ކިޔަމަން ނުވެއްޖެ ނަމަ، ނަން އިއްވަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ، އިންޒާރު ދޭން ޖެހެ އެވެ. ނަން އިއްވައި، މަޖިލިސް ދޫކޮށް ނުކުންނަން އަންގާނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގެ ނިޒާމު ގެއްލުނީމަ، އެމަނިކުފާނަށް ވެސް ސާފުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރު ވިޔަސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ވިޔަސް، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު ވިޔަސް، ކޮންގްރެސްގެ ލީޑަރު ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރާނެ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލިސް ހިނގަން ވާނީ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގައި މަޖިލިސް ހިނގާ ގޮތަށެވެ. ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ހުށަހެޅީމަ، އެއަށް ވާދަވެރިން ރައްދުދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ބަލާނީ މި މަޖިލިސް ވެސް އަދި އަޅުގަނޑު ޝާމިލްވާ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މި ދެންނެވި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެކުރިން އިދިކޮޅު ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ނަން އިއްވައި ތަޅުމުން ބޭރަށް ނެރެފައިވެ އެވެ.