ސީލިންގު ވެއްޓުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދަނީ ބަލަމުން: އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގެ ވެއިޓިން އޭރިއާގެ ސީލިންގުން ބައެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ސީލިންގުން ބައެއް ވެއްޓި 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. އެ ހާދިސާގައި އެ ކުއްޖާ އަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއްނުވެ އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ސީލިންގުން ބައެއް ވެއްޓުނީ ފެން ލީކުވެގެން ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު އެ ސަރަހައްދު މަރާމާތުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާރު އެކަން ކުރަމުން އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗުންނެވެ.

"ވަގުތުން އެކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާނީ. ސީލިންގު ވެއްޓުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަމުން މި ދަނީ،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދާދީފައިވާ އައިޖީއެމްއެޗް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2017 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް، އެކި ފިޔަވަހިތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އޭރު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ނޭޝަނަލް ބިލްޑިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގި އެ މަޝްރޫއަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު (154 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުކުރާނެ އެވެ.