އެޗުޕީއޭގެ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މެސެޖްތައް އެންމެންގެ ފޯނަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރަން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެސްއެމްއެސް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.


އެ ބަލީގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާނު، ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެންނަށް އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ. ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އޮތް ހާލަތު ބަޔާންކޮށް ވާނުވާ އަންގައިދިނުން ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ދިވެހިންނަށް، ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭސީން އެސްއެމްއެސް ފޮނުވާއިރު، ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ ފޯނުތަކަށް ފޮނުވަނީ ބަންގްލާ ބަހުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މޮބައިލް ގެންގުޅޭ އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް މެސެޖް ދާނީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ފޮނުވާ މެސެޖުތަކުގައި، މަބްރޫކު ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ އެ ދުވަހަކު އޮތް ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭން ކަމަށެވެ. އެއަށް ފަހު ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ އެންމެން ބައިވެރިވެގެން، އެންމެން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން،" މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ފޮނުވި ފުރަތަމަ މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ސައިބޯނި ލައިގެން ގިނަގިނައިން އަތް ދޮންނަން ނުވަތަ ސެނެޓައިޒާ ބޭނުންކުރުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ރޭ ފޮނުވި މެސެޖުން ދީފައިވަނީ، އެ ބައްޔަށް ރާއްޖޭގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދާއި ކަރަންޓީނާއި އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދެވެ.

މިއަދު މެސެޖު ވެސް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަށެވެ.

ޗައިނާގައި އުފަންވެ، ދުނިޔޭގެ 119 ގައުމަށް މިހާރު ފެތުރިފައިވާ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރަން ޑޮކްޓަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުވެރިކޮށް އެތައް މައުލޫމާތު އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެތުރެން ފެށި ވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 މިހާތަނަށް 118،909 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 65،150 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 4،270 ގަ އެވެ.