ވިލިނގިލީގެ މަރާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މަރުވި މީހެއްގެ މައްސަލައިގައި ހަ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ މައްސަލައިގައި 18-24 އަހަރާ ދެމެދުގެ ދިވެހި ފިރިހެނުންތަކެއް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރަނީ 24 އަހަރުގެ މުހައްމަދު މުސްތަފާ (މޯޑު) މަރުވީ އޯވަޑޯޒްވެގެން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނާތީ މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އަދި ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

އެ ރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ މޯޑު ރޭ އަތިރިމަތީގައި އުޅުނީ އޭނާގެ ރައްޓެހިންތަކަކާ އެކު އެތަނުން މީހެއްގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކަމަށެވެ. އެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީ ޑްރަގްސް ބޭނުންކޮށް އޭނާ ވެއްޓުމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ ބޭއްވީ ރައްޓެއްސެއްގެ ގޭގައި ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން އެ ގެއިން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ރައްޓެހިން ފިލީކަމަށް، ރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.