ޚަބަރު / ކޮވިޑް-19

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހަ ވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހަކު ވަޅުލަނީ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހަ ވަނަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު 2:30 ގައި މަރުވީ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އައި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އުމުރުން 54 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި ބަންގްލަދޭޝްގެ ތިންވަނަ މީހާ އެވެ.

މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ތިން މީހުންނާއި ތިން ދިވެއްސެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި މަރުވި ތިން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އެމްއެޗްއޭގެ ވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު އާދަމް ހިމެނެ އެވެ.

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާތަނަށް 1,773 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނައީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންނެވެ. އެ ގައުމުގެ 974 މީހަކަށް އެ ބަލި ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ރަނގަޅުވީ 453 މީހެކެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ޓުވީޓް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހަކު ފުރަތަމަ ފެނުނީ މިދިޔަ މާޗް 7 ގަ އެވެ. އެކަމަކު، ވެރިރަށް އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ތޮއްޖެހުން ބޮޑު ސިޓީ މާލެ އިން އެ ބަލީގެ މީހަކު މިދިޔަ އޭޕްރީލް 15 ގައި ފެނުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ވަނީ ލޮކްޑައުންކޮށްފަ އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ލޮކްޑައުން އަށް މި މަހުގެ 28 ގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ދީފައިވާއިރު، އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 101 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުރީގެ ކްލަސްޓާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކޮންޓެއިންމަންޓް ސައިޓްތަކުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ރޭ ބުނެފައި ވެ އެވެ.

39 ކޮމެންޓް, 66 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 2%
icon sad icon sad 95%
icon angry icon angry 3%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޙަމްދަރު

02 June 2020

އިންސާނަކު ދެމިއޮތުމުގެ އާލަމަށް ދަތުރުކޮފި، ކޮމެންޓް ސެކްޝަންގައި އޭނާ އަށް ހަމްދަރުދޫވެ ހެޔޮ ދުއާ ކުރާ މީހުންނަށް ވުރޭ ގަވައުދާ ޚިލާފްކޮށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ ދެރަވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ރުބެލް މިއާ

01 June 2020

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

The name is already taken The name is available. Register?

ަަަަައެމީހާ މިމީހާ.

01 June 2020

އެވެސް އިންސާނުން މިޤައުމުން އެމީހުން ބޭރުކުރެވޭނި ހަމަ އެއްގޮތް ވެސް ނުފެނޭ. ހައިރާ ވެދާނެ. އެމީހުން ނަކީ ހުރިހާ ކަމަކުންވެސް މުޅިން ވަގުބައެއް އެޗްޕީއޭއިން ބުނާގޮތެއް ނުހަދާނެ ކިތެއްމެވަރަށް ބުންޏަސް ....!

The name is already taken The name is available. Register?

ވާހަކަ

01 June 2020

ފިހާރައެއްގެ ކައުންޓަރުގައި ދެދުވަސް ހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ދިވެއްސަކު ނުވެގެން ފިހާރައިގެ ވެރިމީހާ އުޅޭތާ 3 އަހަރު ވެދާނެ.މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން އެފިހާރައަށް ވަންއިރު ކައުނތަރުގައާއި ފޮލޯ މެނެޖް ކުރަން ތިބީ ހުސް ބިދޭސީން. ބަންގާޅު މީހުނާއި ފިލިޕީންސް މީހުންނޯ ބުނި. ވެރިމީހާ ބުނީ ދިވެހުންނަށް ދެދުވަސް ހަމައަށް ޑިއުޓީއަށް ނާދެވެ އޭ. މިހާރު ބަރާބަރޭ. ވީއިރު މިތަޅަނީ ކޮން ބޭކާރު އަނގައެއްތަ? ސިޔާސީ ނުކޮށް ދެންވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން ކެރޭތޯ ހިތްވަރު ކޮށްބަލަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޯގޯސް އަފީފް ދީދީ

01 June 2020

ކައުންޓަރުގައި އިންނަ ދިވެހި މީހާޔަށް ދެރުފިޔާ ބައި ދީގެން ނުދާނެ. ބަންގާޅީން ދެކެ ތިވާލޯތްބަކީ 100 ޑޮލަރުގެ މުސާރަޔަށް ފުއްދާލައި 1200 ރުފިޔާ ކެއުމާއި ހުރުމަށް ހަމަޖައްސާލެވޭތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަވެސް

01 June 2020

ބަލަ ބިދޭސީން މިތިބީ މިދިޔަ އެއް އަހަރުތެރޭ އެތެރެ ކުރި މީހުންތަ.? ކީކޭ ބުނާނީ . ލާރިތައް ކައިގެން ތިބެ މީހުންތައް ގެނެސް އަޅާލީ ގޮތެއް ގޮތެއް ނުބަލައި.އަނެއްކަމަކީ ދިވެހިންނަށް މިހާރުވެސް އަމިއްލަ ގެ ސާފު ކޮށްލެވެނީވެސް އޭގެ ބިދޭސީއެއް ގެއަށް ވައްދައިގެން. މިއީ ދިވެހިންގެ ޙާލު, އެކަމު އެއްޗެހި ގޮވަންވީމަ ސަރުކާރަށް ނުވީތާކަށް ތިމާއަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ނިކަމެތި ބިދޭސީ މީހާ އަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބާބާ

01 June 2020

ތި 6 މީހަކު މަރުވީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުންނޭ ކަލޭމެންކިޔަސް އެއީ އެކަން އޮތްގޮތްކަން ޕޯސްޓްމޯޓަމް ނުހަދައި އެނގެނީ ކިހިނަކުން. ދެން އެންމެ ރަނގަޅު ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން 6 މީހުން މަރުވެއްޖެޔޭ ކިޔާއިރު ކޮވިޑާހުރެ އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާހުރެ ފަރުވާނުދެވިގެން މަރުވީ ކިތައް މީހުންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

Ali Gasim

01 June 2020

ފައްޔާޒު މަގާމުން ވަކިކޮށް ކުރެވޭވަރު މީހަކާ ހަވާލު ކުރޭ ނަންނޯޓުކުރާ މީހެއްނޫން ބޭނުމީ މިމީހުން ބޭރުކުރާނެ މީހަކު ބޭނުމި

The name is already taken The name is available. Register?

ގެދޮރު ނެތް މާލޭމީހާ

01 June 2020

ފައްޔާޒޭ ފަޅޮލޭ ކިޔުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް މިރާއްޖޭގައިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަަލަ ޙައްލުކުރާކަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ. ވާނެ ހަ އެތި ވީމަ ދެންތެޅިފޮޅުނަސް ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޯންނާނެ. މި ކަންތައްގަނޑުން ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއި އެކު ސަލާމަތް ވެވޭ ހާ އަވަހަކަށް ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ބޭރުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ފަށަންވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަމމމ މައްސަލަބޯ

01 June 2020

ކޮންބަންގާޅައިންނޭ ކިޔާކަށް؟ މިހަގީގީ މައްސަލަ އެ މީހުންގެ ބޮލަށް ޖަހާނެ ކަ މެއްނެތް! މައްސަލައަކީ، ކުޑަކުޑަ ރަށަކަށް ނުކެތޭވަރަށް މީހުންދިރިއުޅުން ހަ މަޖެއްސުން. އެއީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންކަމުގައިވިޔަސް، އިންޑިޔާމީހުންކަމުގައިވިޔަސް، އަދި ދިވެހީން ކަމުގައިވިޔަސް، ތިޖެހެނީ ހަ މަ އެއް މައްސަލައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބައިތު

01 June 2020

މީހުން ގިނައީކީ ނޫން. އާބާދީ މެނޭޖް ނުކުރެވެނީ. ބަންގާޅީން ކޮށިކޮށިހަދައި އެކޮށިތަކުގައި ޝިފްޓްތަކަށް މީހުންނިންދަވަމުން ދިޔައިރު ތިއެޗްޕީއޭއަކަސް ސިޓީކައުންސިލަކަސް ފުލުހުންނަކަސް ތިބެނީ އަޅައި ނުލައި. ޗާންދަނީމަގު އެއްގަމުކޮޅުގައި ބަންގާޅީން އެހެން ހިންގާ އައްޑާއެއްގެ ވާހަކަ ހުރިހާ ތަނަކަށް ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެންގިން. ރައީސް އޮފީހަށްވެސް އެންގިން. އެއްވެސް ބަޔަކު އަޅާނުލައި. މިތިބެނީ ބަންގާޅީންގެ އަތްމައްޗަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްގެން. ވާނެގޮތްމިއީ

The name is already taken The name is available. Register?

މޯޑް

01 June 2020

ބިދޭސީން ގެ މަންސަލަ ހައްލު ކުރަށް މިސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަމަސައްކަތް ކުރޭ. ރަށް ރަށުގެ ކައުންސިލަށް އަންގައިގެން އެރަށް ރަށުގަ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަދަދުބަލާ ހަދާ. ނަތީޖާ ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަށް. މިނިސްޓަރ ލޮނުމަޑީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ާއުނިމާ

01 June 2020

ވަލިޖެހޭ މީހުނެއް ގިނައެއްނޫނޯ، މީހުން މަރުވާލެއްވެސް ގިނައެއް ނޫންްްްްނޯ! ވޯލްޑޯމީޓަރ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ބަލިޖެހޭ ރޭންކިން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަތިވަމުން މިދަނީ، 195 ގައުމު ދުނިޔޭގެ އޮތް އިރު މިހާރު ރާއްޖެ އޮތީ 96 އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮޒިޓިވްވީމީހުންގެ ރޭންކިންގ ގަ! މީ އާބާދީގަ 5 ލައްކަ މީހުން އުޅޭ، ޖަޒީރާ ރައްތަކަށް ބެހިފައޮތް ގައުމެކޭ! އަގަޔަކުން ދެރައެއް ނުވާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ރައްޔެތު.

01 June 2020

އެހެން ގައުމުތަކުގަ ޓެސްޓު ކުރާ މިންވަރެއް ނޭގޭ. އެއްވެސް ޓެސްޓެއް ނުުަހަދާ އެއްވެސް މީހަކު + ނުވެޔޭ އެބަބުނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ާއުނިމާ

01 June 2020

ގައުމުތަކުން ޓެސްޓުކުރާ މިންވަރު، ކުރާ މިންވަރާ ނުކުރާ މިންވަރު ކޮންތާކުންތޯ އެގެނީ؟ ކޮބާތޯ ފެންނަން؟ ނޫސް ކޮންފަރެންސަށް އަރާ ދައްކާވާހަކަ ފަހުން ކުރެވޭ ވަރުގެ ތަޢުލީމީ އަދި ކަންކަން ދެނެގެނެވޭ ވަރުގެ ޤާބިލް ދިވެހިން މިޤައުމުގަ މިހާރު އެބައުޅޭ! ސްޓެޓިސްޓިކަން އެނާލިސިން ސެސް.އައި.އާރު މޮޑެލް ފަހުން ކުރެވޭ ބައިވަރު ޢިލްމީ މީހުން އެބައުޅޭ ކޮއެފުޅާ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454