ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ރާއްޖެއަކުން ތަފާތެއްނުކުރޭ: އދ

ފަރުވާއެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ތަފާތުކުރުމުގެ އުސޫލެއް ރާއްޖެއިން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ހައި ކޮމިޝަނާ މިޝެލް ބެޝެލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިޝެލް މިހެން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ނޮން-އެލައިޑް މޫވްމެންޓް (ނާމް) ގެ ޖެނީވާ ޗެޕްޓާގެ ވާޗުއަލް ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ރާއްޖެއިން އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ބަލި މީހާ ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ގައުމަކަށް ކަން ބެލުމެއް ނެތި އެންމެންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔާތްކުރަން އދ. ގެ ހައި ކޮމިޝަންގެ އޮފީހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ރާއްޖެއިން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ރާއްޖެއިން ޖެނީވާ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބު ހާލާ ހަމީދު މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރާއްޖެއިން 1976 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ބިދޭސީންނެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ 1046 މީހަކަށް މި ބަލި މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވެ އެވެ. ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 1153 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައި ވާ އިރު އަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. 813 މީހަކު އަންނަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުންނެވެ.