ތިލަފުށީގެ ގުދަނުގައި ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަދިވެސް ހުޅު އެބަ ރޯވޭ

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށީގައި އޮތް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ސައިޓެއްގެ ރޯވެ އަނދަމުން އެބަ ދެ އެވެ.


އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި ރޯވެފައި ވަނީ ސެކިއުއާ ބޭގް ކުންފުނީގެ ގުދަނެއްގަ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ގެ މީޑިއާ އޮފިސަަރު މޭޖާ އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެ ރަށުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅޭ ތަަނުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަލިފާންގަނޑު އަދި ކޮންޓްރޯލް ނުވާ ކަމަށެވެ.

ސެކިއުއާ ބޭގްގެ ގުދަނުގައި މިހާރު ރޯވެ އަނދަނީ.

އެހެންވެ، ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ބެކަޕްޓީމެއް ތިލަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.