ގެއެއްގެ ހަ ވަނަ ފްލޯއިން ވެއްޓި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ހަ ވަނަ ފްލޯ އިން ވެއްޓި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ރޭ ދަންވަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


ފުލުހުން ދެންމެ ބުނީ އުމުރުން 74 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެންމީހާ ވެއްޓުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ ރޭ ދަންވަރު 2:36 ގައި ކަމަށެވެ.

އެ މީހާ ވެއްޓިފައި ވަނީ ހ. ވައިލެޓް މަގުގައި ހުންނަ ގެއެެއްގެ ހަ ވަނަ ފްލޯއިންނެވެ. މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އަދިއެއް ނުލިބެ އެވެ.

"މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ދަނީ ބަލަމުން،" ފުލުހުންގެ މީޑިއާގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.