ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދުރޭ ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުމާ ގުޅިގެން، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.


ގައިދުރުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ބޭއްވި އެއްވުމާ ގުޅިގެން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދުރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށެވެ.

"ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް" ނަމުގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލްބުރާއި އެއްވުމުގައި، ބައެއް މީހުން ތިބީ މާސްކު ނާޅަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސައިކަލް ބުރުގައި ގައިދުރުކުރަން އެއްވެސް ވަރަކަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާ ތަނެއް ނުފެނެ އެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި، ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާއިރު، މާސްކު ނާޅައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ސަރުކާރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. އަދި ފަސް މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައިން ގްރޫޕް ހަދައިގެން އުޅުން ވެސް މަނަ އެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ބޭއްވީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަަށާއި އެހެންވެ މައްސަލަ ބަލައި، އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

އެ އެއްވުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދާއި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައި ވެ އެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ވަހީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރަށެވެ. އެގޮތަށް އެމަނިކުފާނަށް ފުލުހުން އެންގީ، ވަހީދު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް މިއަދު ގޮސްގެންނެވެ.

ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝުޖާއު ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވަނީ މިރޭ 7:00 އަށެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދުރޭ ރޭ ވިދާޅުވީ ލީޑަޝިޕަށް ބިރު ދެއްކި ނަމަވެސް ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތްތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރަން އެ ބޭފުޅުން ނުކުންނެވީ މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން އެނގިވަޑައިގެން ތިއްބަވައިގެން ކަމަށެވެ.