ސައިކަލު ބުރު ރޭވީ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

މާލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރަކީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން އިން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވި ހަރަކާތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.


ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، އެ ފަދަ ހަރަކާތެއް ބަޔަކު ބާއްވަން އުޅޭ ކަމުގެ ހަބަރު ކޯލިޝަނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބުނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމައި، އެކަން ފުލުހުންނަށް އެންގި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހޮނިހިރު ދުވަހު އިވެންޓެއް ބާއްވާކަމުގައިވާ ނަމަ އެ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވާނަމޭ [އެންގިން]، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ ކަމެއް ގޮތުގައި،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް މީޑިއާ އާ ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: މިހާރު

ގައުމު މިހާރު މިއޮތް ހާލަތާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ނިކުންނަ ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އިދިކޮޅުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ގައުމީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަައި އޭނާ ސިފަކުރެއްވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަތުރުކޮށްގެެން ދެވޭނެ ނަމަ އެހެން ރަށްރަށަށް ވެސް ދާނަން [މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި] ބައިވެރިވާން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގެ ބައިވެރިންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުން ވަނީ ކުރިން ދީފަ އެވެ. އެހެންވެ، މިއަދުގެ ސައިކަލު ބުރުގައި ބައިވެރިވާން ނިކުތް 41 މީހަކު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އެކަން ކުށްވެރި ކުރުމަށް ފަހު، ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުންނަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން މުހައްމަދު ޖިނާން ޖަލީލް އާއި ނަބީލް ޒަމީލްގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރާ މުހައްމަދު އަފޫ ހާމިދު ވެސް ގެންދިޔަ ކަމަށް ނަރީޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިހާރުން މިހާރަށް ގޮވާލަން ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ހުރިހާ ޒުވާނުން އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލާ ދޫކޮށްލަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން،" ނަރީޝް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް "ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް" އިދިކޮޅުން ވަނީ މާލޭގައި ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ބައެއް އިސްވެެރިން ފުލުހުންނަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފަހު 1،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރި އެވެ. އަދި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ 75،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ.