ކޮވިޑްގައި އަނެއްކާވެސް މަރެއް، ޖުމްލަ 36 އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.


ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނީ 67 އަހަރުގެ ބަލިމީހާ މަރުވީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް ކަމަށެވެ. މި މަރާ އެކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 36 އަށް އަރައިފަ އެވެ.

މިއީ ކޮން އިރަކު އެޑްމިޓްކުރި މީހެއް ކަމެއް އެޗުއީއޯސީއަކުން ނުބުނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުވަމުން ގޮސް މިހާރު އަނެއްކާ ވަނީ ދަށަށް ދާން ފަށައިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް 11،154 މީހަކަށް ވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 9،995 މީހުން ރަނގަޅުވެ، އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 1،124 އެވެ. އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ 48 މީހަކަށެވެ.