އާ ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު އިންޑިއާގެ ރައީސަށް

އިންޑިއާގެ ސަފީރު ކަމަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އައްޔަނު ކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ނިޔާޒު، އޭނާގެ އާ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތު ކޮވިންދަށް މިއަދު ހަވާލުކުރައްވައިފި އެވެ.


އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސް ކޮވިންދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އޮންލައިންކޮށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އޭނާ ވަނީ ނިޔާޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ދިވެހިންނަށް ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒު ވަނީ، އިންޑިއާއިން އެކި ގޮތްގޮތުން ރާއްޖެއަށް ދެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އެއީ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ހަންގޭރީ އާއި ޗެޑް އަދި ތަޖިކިސްތާނުގެ އާ ސަފީރުންނަށް ވެސް އިންޑިއާއިން ވަނި މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް މަގާމުތަކެއް އަދާކުރައްވައި، އަދި އެތަނުގައި 14 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ނިޔާޒު ވަނީ ނިއު ޒިލޭންޑުން ޑިމޮގްރަފިކް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ދާއިރާއިން ޑޮކްޓްރޭޓް އޮފް ފިލޯސަފީ ހާސިލްކުރައްވައިފަ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އަކީ އަބޫ ދާބީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ރިނިއުބަލް އެނާޖީ އޭޖެންސީގެ ދާއިމީ މަންދޫބެކެވެ.